HERNE - Uit de gemeenteraad

C21

HERNE - Uit de gemeenteraad

Logo_nieuws_uit_gemeenteraad
 
Tassen

Boodschappentassen 
De gemeente kocht eerder in samenwerking met de Middenstand boodschappentassen aan met het logo van de gemeente en de afbeelding van de geadopteerde veldleeuwerik om te schenken aan de nieuwe inwoners. De bedoeling is dat deze tassen ook nu kunnen aangekocht worden bij de lokale handelaars. De gemeenteraad van Herne legde de kostprijs van deze tassen vast op 2,50 euro.

Aankoop van snelheidsremmers
Aan de ingang van het sportcomplex de Hernekouter komen twee verkeersremmers. Dat besliste de gemeenteraad van Herne. Zo hoopt het bestuur de veiligheid van de inwoners van de wijk en van de bezoekers aan de sporthal te verhogen. De gemeente koos voor het aanbrengen van Berlijnse kussens. Deze veroorzaken minder hinder dan gewone verkeersdrempels voor tweewielers, openbaar vervoer en zwaar verkeer. Het zijn wegverhogingen die zich niet over de volledige breedte van de rijbaan uistrekken. Er is een budget voorzien van nagenoeg 3100 euro.

Budgetwijziging bij OCMW 
De gemeenteraad van Herne stemde in met een interne budgetwijziging binnen het OCMW. De budgetwijziging heeft evenwel geen invloed op de gemeentelijke bijdrage. De wijziging behelst vooral de personeelskosten. Zo diende een bijkomende halftijdse maatschappelijk werker in dienst te worden genomen om de toenemende werkdruk door een aantal nieuwe initiatieven op te vangen. Ook de drie indexsprongen eisten hun financiële tol.
Tevens vielen de kosten betreffende het sociaal stookoliefonds beduidend hoger uit gezien de hogere tegemoetkoming bij de hoge olieprijzen. Er dient eveneens steeds meer financiële steun toegekend onder allerlei vormen. In de geconsolideerde budgetwijziging worden de werkingskosten en de werkingsopbrengsten beide met 50.125 euro verhoogd.

Sportbeleidsplan goedgekeurd
De gemeenteraad van Herne stemde in met het sportbeleidsplan. Het plan werd opgemaakt volgens een interactief proces met het dagelijks bestuur van de sportraad als stuurgroep. Naast de sportinfrastructuur genieten het ondersteunen en het stimuleren van de sportverenigingen, de andersgeorganiseerde sport en de toegankelijkheid en de diversiteit in de sport een ruime aandacht in het plan. De stuurgroep besliste communicatie en informatie als twee extra aandachtspunten in het plan in te lassen.

Subsidiereglement sportverenigingen aangepast
Naar aanleiding van het nieuwe sport voor allen-decreet en zijn uitvoeringsbesluiten, diende de sportdienst van Herne een nieuw aangepast reglement op te stellen voor het verdelen van de beleidssubsidie aan de sportverenigingen. 
Het reglement moet nu meer aandacht besteden aan kwaliteit. Zo dient thans minstens 51% van het totale gemeentelijke subsidiebedrag van de Vlaamse Overheid verdeeld te worden volgens kwaliteitscriteria. Het resterende bedrag mag verder volgens kwantiteitscriteria verdeeld worden. Mede naar aanleiding van de impulssubsidie van 0,8 euro per inwoner die de overheid wil besteden aan ‘het verhogen van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider in de sportverenigingen’ diende ook hiervoor een nieuw reglement opgemaakt te worden. De gemeenteraad stemde in met beide reglementen.

Aankoop aanhangwagen 
De gemeenteraad van Herne besloot over te gaan tot het aankopen van een aanhangwagen.  Deze zou gestald worden op het containerpark en ter beschikking staan van de inwoners die er tegen vergoeding gebruik willen van maken. De kostenraming beloopt 650 euro.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
26 nov 2008
Godelieve Deschuyffeleer
GD Tollembeek
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 28 sep 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 28 sep 2022
Marc Sluys | 26 sep 2022

archief