HERNE – Gemeentelijke jaarrekening valt veel beter uit dan gebudgetteerd

C21

HERNE – Gemeentelijke jaarrekening valt veel beter uit dan gebudgetteerd

Lieven_snoeks
HERNE – Gemeentelijke jaarrekening valt veel beter uit dan gebudgetteerd - Lieven Snoeks - © Deschuyffeleer

Herne beschikt nog steeds over een financiële reserve van 2,4 miljoen € en de autofinancieringsmarge wordt afgevlagd op meer dan 800.000 €. Dat blijkt uit de jaarrekening 2014 die schepen van financiën Lieven Snoeks tijdens de jongste gemeenteraad ter goedkeuring aan zijn collega’s kon voorleggen. Die jaarrekening werd overigens voor de eerste keer voorgesteld op basis van de nieuw ingevoerde beleids- en beheerscyclus.

“De uiteindelijke afrekening van 2014 valt alleszins een stuk beter uit dan initieel gepland”, geeft de schepen van financiën als voorzet. “Voor het exploitatiebudget betekent dit een resultaat van 1.570.045 € tegenover oorspronkelijk 517.433 € gebudgetteerd. Bij het investeringsbudget zien we dat er voor 2.261.871 € investeringen werden betaald, waar oorspronkelijk 3.069.292 € was voorzien. Dit maakt dat het budgettair resultaat over het boekjaar, dit is de exploitatie en de investeringen samen, uitkomt op -1.131.122 € i.p.v. -2.670.768 € . Dit is 1.539.646 € beter dan verwacht”.
“We hebben de bijna 2 miljoen euro aan investeringen volledig zelf kunnen dragen zonder daarbij een lening te moeten aangaan. Hierdoor daalde onze openstaande schuld overigens tot 9.960.031 € met als gevolg dat ook de interestbetalingen in de toekomst zullen dalen”, weet Lieven Snoeks nog positief nieuws te brengen. “Weliswaar nam onze reserve af maar dan alleen om die investeringen te betalen”.
Voldoende reserves
“Onze reserves zijn zeker nog niet opgebruikt zoals hier en daar wel eens wordt beweerd”, stelt de schepen nog. “Ons gecumuleerd budgettair resultaat, onze reserve dus, bedraagt eind 2014 nog altijd 2.439.558 €. En ook de autofincieringsmarge heeft nu een positief resultaat van 848.029 €, in tegenstelling tot de initieel begrote -204.582 €. Het is die autofinancieringsmarge die bepaalt hoeveel bijkomende leningslasten onze gemeente per jaar nog extra zou kunnen dragen.   Ik denk niet dat ik lieg als ik zeg dat dit alles een zeer behoorlijk resultaat is”.  
Lieven Snoeks houdt er ook aan enkele algemene cijfergegevens mee te geven: “Aan de inkomstenzijde zijn vooral de opcentiemen een stabiele inkomstenbron geworden. Deze brachten nu 129.272 € meer op dan voorzien en met een bedrag van 2.014.541 € halen ze bijna de aanvullende personenbelasting bij, die nog steeds onze grootste inkomstenbron is. Deze is de laatste jaren evenwel nogal onderhevig aan forse schommelingen die te maken hebben met de economische crisis en de manier van innen van de federale overheid. En bij de ontvangsten mochten we ook een welgekomen terugbetaling van 286.541 € van de brandweer van Edingen noteren”.
Uitgaven vallen mee
“Aan de uitgavenzijde merken we dat de zachte winter gezorgd heeft voor minder uitgaven voor de aankoop van strooizout en stookolie. Ook konden we de kosten drukken door zelf meer herstellingen uit te voeren dan deze uit te besteden, een beleidskeuze die duidelijk rendeert. Maar bovenal houden we de politiek aan dat elke euro wordt omgedraaid voor hij wordt uitgegeven. We deden dan ook geen uitgaven waar dat niet nodig was. Zo hebben we verschillende langdurige afwezigheden proberen op te vangen met eigen middelen zonder op kwaliteit te moeten inboeten. Onze totale loonkost voor 2014 bedroeg 2.857.902€”, luidt het verder.
“Op het gebied van grote investeringen waren er de aanleg van het fietspad in de Lindestraat en de Vancauwenberghelaan, evenals de volledige vernieuwing van de Broekstraat en de Kleine Broekstraat. Ook het Dominicanessenklooster werd reeds gedeeltelijk verbouwd. Voor de dienst openbare werken was er de aankoop van de veegborstelmachine en samen met het OCMW werden ook nieuwe servers aangekocht”, haalt de schepen nog aan. “Aan de kant van de investeringsontvangsten dan weer waren er vooral de subsidies voor de restauratie van de Hernse kerktoren ten belope van 96.625 € en ook het Plattelandsfonds zorgde voor een ferme inbreng”.
Alert blijven
Toch zijn voor schepen Lieven Snoeks alle zorgen nog niet van de baan. “De economische crisis is zeker nog niet verteerd. De kosten van de hervormde brandweer schieten pijlsnel de hoogte in. En de pensioenen zullen in de toekomst ook steeds zwaarder op ons budget doorwegen. Ondanks de vele onzekerheden en mogelijke financiële gevaren blijven wij evenwel voldoende investeren om het patrimonium van onze gemeente op te waarderen of in stand te houden”.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
14 jul 2015
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 27 jan 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 25 jan 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief