HERNE – Klimaatproject ‘Warme gemeente, Cool kwadrant’ krijgt 14.000 € subsidie

C21

HERNE – Klimaatproject ‘Warme gemeente, Cool kwadrant’ krijgt 14.000 € subsidie

Warme_gemeente_cool_kwadrant
HERNE – Klimaatproject ‘Warme gemeente, Cool kwadrant’ krijgt 14.000 € subsidie - © Deschuyffeleer
 

Voor haar klimaatproject ‘Warme gemeente, Cool kwadrant – Herne werkt aan het klimaat’ krijgt de gemeente Herne een provinciale subsidie van 14.000 € toegewezen. Het is vooral de voorgenomen uitbouw van een ambitieus participatief traject om zo een positieve atmosfeer te scheppen rond de voordelen van klimaatvriendelijk leven dat de Vlaams-Brabantse jury wist te bekoren.

Vlaams-Brabant wil mettertijd een klimaatneutrale provincie worden. In die zin steunt zij dan ook projecten van gemeenten, verenigingen, organisaties, bedrijven en kennisinstellingen die willen meewerken aan het realiseren van die doelstelling. Naast een rits projecten in en rond het Leuvense vielen in het Pajottenland en in de Zennevallei enkel het educatief centrum Paddenbroeck in Gooik (75.000 €) en de gemeente Herne in de prijzen.
Het is de werkgroep ‘Burgemeestersconvenant’ in de schoot van de gemeentelijke milieuadviesraad die het bekroond project leven inblies. Dat Burgemeestersconvenant, waartoe ook Herne toetrad en uitgaat van de Europese Unie, wil de broeikasgassen tegen 2020 met 20% terugdringen. Daartoe dient een klimaatactieplan opgesteld en dat is nu juist de taak die de werkgroep zich voorgenomen heeft in te vullen.
Onder de leiding van voorzitter Frank Nevens diende de werkgroep waarin ook nog milieuambtenaar Anja Mertens, Bert Geysels, Brent Roobaert, Daisy Dierickx, Elke Bellefroid, Jessy Mertens, burgemeester Kris Poelaert, eerste schepen Lieven Vandenneucker, Michel Pillet, Philippe Berchmans en Theo Demeyer zetelen, via de gemeente dan ook de subsidieaanvraag in. Met succes overigens zoals nu blijkt.
20-20-20 engagement
Dat het ingediend project met het uitgestippeld participatief traject bijzonder ambitieus is blijkt uit de bijkomende doelstellingen die de werkgroep naar voren heeft geschoven. Zo wil het project met het Burgemeestersconvenant een 20-20-20 engagement aangaan met niet alleen 20% minder uitstoot van broeikasgassen en met het leveren van 20% van de inspanningen samen met andere gemeenten maar ook en vooral met het actief betrekken van 20% van de Hernse bevolking in het proces. Dat laatste proces krijgt dan ook evenveel belang als de inhoud. “Net omdat we eerst vorm willen geven aan een verder proces met een duidelijke identiteit en met een levende en warme community die er zich in vindt”, schuift de werkgroep naar voren. “Het gaat immers nog niet over grote energie-acties, maar veeleer om ondersteuning bij de eerste bekendmaking en communicatie, het opsporen van relevante stakeholders en experten in de gemeente, het mobiliseren van verenigingen en adviesraden, het contacteren van sub-lokale ervaringen en het bijeenbrengen van relevante informatie voor de opmaak van een haalbaar en betaalbaar actieplan op maat van onze gemeente”.
Nu de subsidie is binnengerijfd overweegt de werkgroep de ingeslagen weg alleszins verder te bewandelen met een eerste reeks concrete maatregelen rond het naar voren geschoven participatief traject. Zo zou de werkgroep uit de milieuadviesraad willen breken en komen tot een verbreding (de G20) met vrijwilligers met relevante expertise . Ook wil zij het klimaattraject onder de aandacht brengen met een herkenbare identiteit aan de hand van een favoriete campagne-mascotte. Omdat vroege en brede sensibiliserende communicatie vitaal wordt geacht wordt ook gedacht aan het gebruik van een reeks communicatietools zoals een vaste rubriek in het gemeentelijk informatieblad, een website, een facebook-community, banners, raamaffiches, een bijzondere aandacht voor informatie naar de Hernse scholen en jeugdverenigingen toe, het installeren van een lokale klimaatraad waarin ook het gemeentebestuur vertegenwoordigd is, het opzetten van het ambassadeursnetwerk, de G1200 (20% van de bevolking) die de uitrol van acties meer vorm geven en verspreiden evenals het organiseren van workshops.
Na het verlof wordt de draad van het project alleszins weer op kruissnelheid opgenomen.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
30 jul 2015
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 29 dec 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 28 dec 2021

archief