HERNE – Holy Pop Up-restaurant van Sofie Dumont blijft nazinderen

C21

HERNE – Holy Pop Up-restaurant van Sofie Dumont blijft nazinderen

Holy_pop-up-_gouverneur
HERNE – Holy Pop Up-restaurant van Sofie Dumont blijft nazinderen - © Deschuyffeleer
 

De politieke heibel rond het opzetten van een holy pop up-restaurant door Sofie Dumont in de voorbije junimaand in het Dominicanessenklooster en de klacht daaromtrent vanuit de Open Vld-oppositie bij de gouverneur hebben hun beslag gekregen. Dat heeft het gemeentebestuur nu in een persmededeling bekendgemaakt.

De feiten zijn gekend. Blijkbaar kwam het tot een overeenkomst tussen het gemeentebestuur en Sofie Dumont om gedurende een drietal weken een holy pop up-restaurant te mogen uitbaten in het klooster dat toen nog in volle verbouwing was. Vanuit het gemeentebestuur werd dat aangezien als een promotie niet alleen voor het klooster maar ook voor Herne zelf.
De Open Vld kon zich in het concept niet vinden en rakelde de zaak herhaalde keren op. Zo werd op 1 juni een klacht ingediend bij de gouverneur. Die klacht draaide rond het schenden van het gebruikersreglement van gemeentelijke infrastructuur, het miskennen van de bevoegdheden van de gemeenteraadsleden en het mislopen van een aanzienlijk financieel bedrag.
Uit het antwoord van de diensten van de gouverneur, dat de gemeente mocht ontvangen op 29 juli, blijkt nu dat de klachten grotendeels weerlegd worden. Toch wordt hier en daar gesuggereerd dat één en ander voor alle duidelijkheid best naar de toekomst wordt uitgeklaard.
Citymarketing
Om het klooster naar de buitenwereld te promoten deed het gemeentebestuur met het laten opzetten van een pop up-restaurant in het klooster “een beroep op een marketingconcept waarbij vanuit het gemeentebestuur een samenwerking werd aangegaan met een externe partner met als return een onbetaalbare reclame en promotie voor de gemeente Herne in het algemeen en voor het in renovatie zijnde klooster in het bijzonder”, klonk het bij het gemeentebestuur.
Voor de diensten van de gouverneur luidt het dat “het college deze activiteit beschouwt als een vernieuwende manier om aan citymarketing te doen en zo op een originele manier het klooster in de picture te zetten”. Die stellingname stoelt mee op de oproep van de toenmalige minister-president en minister van Economie Kris Peeters in 2013 aan de lokale besturen in het kader van het actieplan ‘ondernemingsvriendelijke gemeente’. Zo wilde hij blijkbaar de gemeentebesturen bewust maken van de mogelijkheden die ze hebben om economische groei en werkgelegenheid ook te stimuleren op basis van toerisme, horeca en citymarketing.
De diensten van de gouverneur besluiten dan ook dat “een dergelijk initiatief een keuze is van het gemeentelijk beleid. Als toezichthoudende overheid kan ik mij niet mengen in het gemeentelijk lokaal beleid. Dat behoort immers tot de autonomie van de gemeente”.
Gebruikersreglement
Met betrekking tot het al dan niet van toepassing geweest zijn van het gebruikersreglement zegt de gouverneur dat “het hier gaat om een gemeentelijke activiteit en niet van een activiteit van een commerciële organisatie die de locatie huurt voor een eigen activiteit. Het initiatief kwam immers van het gemeentebestuur zelf”. Zijn diensten volgen hierbij dan ook het standpunt van het gemeentebestuur. Anderzijds gaf dit reglement in zijn toenmalige context, steeds volgens de diensten van de gouverneur, wel “aanleiding tot discussie” en leek het hen “nuttig om het gebruikersreglement aan te passen zodat duidelijker bepaald kan worden wat een gemeentelijke activiteit inhoudt”. Overigens heeft de gemeenteraad in zitting van 23 september het gebruikersreglement van de gemeentelijke infrastructuur geactualiseerd mede ook door de al gedeeltelijke ingebruikname van het Dominicanessenklooster.
Bevoegdheden gemeenteraadsleden
Rond het al dan niet miskennen van de bevoegdheden van de gemeenteraadsleden merken de diensten van de gouverneur op dat “artikel 57 van het gemeentedecreet bepaalt dat het schepencollege de beslissingen van de gemeenteraad voorbereidt en uitvoert. De beslissing om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten is van uitvoerende aard. Het gebruikersreglement werd an sich niet aangepast. Dat behoort uiteraard wel tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. Het schepencollege is uiteraard wel verplicht het gebruikersreglement te respecteren. De gemeente meent echter dat hier het gebruikersreglement niet van toepassing is omdat het een gemeentelijke activiteit betreft. Deze samenwerking ligt m.i. in een grijze zone. Ik zal in ieder geval de gemeente attent maken op o.a. de wet op de overheidsopdrachten en het gelijkheidsbeginsel”.
Financiële schade
Over de klacht rond het derven van huurgelden ten belope van meer dan 4.000 € en dat het gemeentepersoneel wekenlang werd ingezet in functie van het commercieel project delen de diensten van de gouverneur onder meer mee dat “het gemeentebestuur meent dat het hier geen inkomsten derft”. De overeenkomst bepaalt immers dat in ruil voor de infrastructuur Sofie Dumont gedurende twee dagen kookworkshops zal geven aan kinderen en twee bijkomende kookworkshops aan Hernse verenigingen of particulieren. Tevens beschouwt het gemeentebestuur de samenwerking als een onbetaalbare reclame en promotie voor de gemeente Herne in het algemeen en voor het in renovatie zijnde klooster in het bijzonder. “En gezien het klooster in volle verbouwingsfase zit, zijn er ook geen dervingen van inkomsten. Het gebouw kan immers in deze niet afgewerkte toestand niet verhuurd worden”.
De afgesproken kookworkshops van Sofie Dumont in samenwerking met de verschillende verenigingen zullen in de loop van december doorgaan.  
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
01 okt 2015
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 27 jan 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 25 jan 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief