HERNE – Er komt binnenkort toch trajectcontrole op de Assesteenweg in Kokejane

C21

HERNE – Er komt binnenkort toch trajectcontrole op de Assesteenweg in Kokejane

Naamloos
HERNE – Er komt binnenkort toch trajectcontrole op de Assesteenweg in Kokejane - © Deschuyffeleer
 

Ondanks de recente andersluidende beweringen in de media komt er weldra toch trajectcontrole op de Assesteenweg in Kokejane. Na contact met korpschef Marc Hellinckx is burgemeester Kris Poelaert daarin formeel. Als alles volgens plan verloopt worden de toestellen nog voor het einde van het jaar geplaatst en wordt het systeem dat de overdreven snelheid in de dorpskom moet indijken operationeel. Bovendien zullen de camera’s ook gebruikt kunnen worden voor het geautomatiseerd registreren en herkennen van nummerplaten.

De recente mededeling van de diensten van Vlaams minister Ben Weyts dat toekomend jaar op 16 Vlaamse gewestwegen op basis van de ongevallenstatistieken trajectcontrole zou ingevoerd worden en dat de Assesteenweg op de N285 Asse-Edingen in Herne daar niet zou toe behoren leidde tot heel wat verwarring bij de bewoners van Kokejane die langsheen die steenweg pal in de kern van het gehucht wonen. Temeer daar eerder al vanuit de politiezone Pajottenland was aangekondigd dat er wel degelijk een bestelling was geplaatst voor de camera’s voor trajectcontrole.
Politiezone draagt de kosten
“De kosten worden gedragen door de politiezone en dit op basis van een overeenkomst in de schoot van de Politieraad”, bevestigt burgemeester Kris Poelaert. “De bestelling is alleszins al geplaatst en als alles verloopt zoals vooropgesteld moet het systeem de eerstkomende weken of maanden al kunnen functioneren. Wel is het zo dat wij vanuit de politiezone nog steeds hopen dat er alsnog ook Vlaamse subsidies aan ons broodnodig project zouden toegekend worden. Wij blijven daarvoor dan ook vanuit de politiezone ten volle ijveren en hopen hiervoor op begrip vanuit de Vlaamse overheid”.
Dat trajectcontrole op snelheid op de Assesteenweg in Herne en zeker in Kokejane absoluut noodzakelijk blijkt komt naar voren uit de talrijke ongevallen, klaarblijkelijk te wijten aan overdreven snelheid, die zich de jongste maanden op die steenweg hebben voorgedaan. Hierbij vielen er, naast de vele gekwetsten, ook jammer genoeg twee dodelijke slachtoffers te betreuren. Nu door de openstelling van het westelijk gedeelte van de ringweg in Edingen het verkeer op de steenweg nog een flink stuk is toegenomen is trajectcontrole bij de eerder nauwe doortocht in Kokejane bij de aangelanden dan ook zeer welgekomen. Temeer daar de gehuchtkern ook nog een druk sociaal leven herbergt met jeugdverenigingen, een kaatsclub, een kerk en verschillende druk bezochte handelszaken. Met het invoeren van trajectcontrole waarbij de doorrijtijd tussen twee punten als controle voor de werkelijk gereden snelheid tegenover de maximum toegelaten snelheid wordt opgemeten hopen zowel het gemeentebestuur als de politie dan ook de negatieve ongevallenspiraal om te buigen.
Ook nummerplaatherkenning

En dat de camera’s terzelfdertijd ook nog eens de nummerplaten van alle voorbijrijdende voertuigen kunnen registreren en aan een controle onderwerpen is eveneens een positieve boodschap naar de inwoners in de buurt toe om hun onveiligheidsgevoelens te doen wegebben. Het aantal inbraken in woningen ligt er immers relatief hoog. En enkele dagen terug nog werden inbrekers die zich verplaatsten in een voertuig met Franse nummerplaten op heterdaad betrapt bij het plegen van een inbraak in een woning. Zij konden evenwel toch ontkomen.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
19 okt 2015
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021

archief