HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 21 oktober

C21

HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 21 oktober

Nieuws_uit_de_gemeenteraad
HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 21 oktober - © Deschuyffeleer
 

Deontologische commissie ter ziele

Op unaniem advies van de leden van de deontologische commissie, waarin alle vier de in Herne politiek actieve partijen vertegenwoordigd zijn, besliste de gemeenteraad de deontologische commissie, die geacht wordt zich in voorkomend geval uit te spreken over de toepassing van de deontologische code, op te heffen. Dit was evenwel niet naar de zin van Thierry Deblander, het enig oppositielid in de raad. Hij onthield zich bij de stemming met als motivering dat er nog een klacht lopende was bij de gouverneur en dat het dan ook wenselijk zou zijn te wachten met de opheffing totdat die klacht afgehandeld zou zijn.
Hij kreeg echter weerwerk zowel vanwege Kris Degroote, voorzitter én van de gemeenteraad én van de deontologische commissie, als van schepen Lieven Snoeks als van burgemeester Kris Poelaert. Zij verwezen alle drie naar het unaniem advies vanuit de commissie om deze op te heffen om reden van het niet kunnen functioneren door de politieke machtsverhoudingen. Nog volgens voorzitter Kris Degroote dient een gemeenteraad naar de decretale Vlaamse regelgeving toe wel degelijk te beschikken over een deontologische code doch geldt er geen verplichting om een deontologische commissie in plaats te stellen.
Wegeniswerken in de Hoogbaan
Mede op basis van een eerder gesloten overeenkomst tussen de gemeente en Riobra voor het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in de Hoogbaan wordt aan de hand van een bijzonder bestek daartoe nu een overheidsopdracht uitgeschreven. De raming van de kosten beloopt 307.909 € zonder BTW.
Thuis in het Pajottenland
In het kader van de nieuwe ontwikkelingsstrategie van Pajottenland Plus rond de toegekende Europese Leadersubsidies voor de verdere plattelandsontwikkeling in het Pajottenland zette de gemeenteraad het licht op groen zowel voor de overkoepelende subsidieaanvraag ‘Thuis in het Pajottenland’ als voor de overeenkomst met de hoofdpromotor, de intergemeentelijke vereniging Haviland, als voor de gemeentelijke financiële bijdrage.
De totaalkost van het ganse driejarig project bedraagt 381.500 €, waarvan overigens 65% of 247.975 € gesubsidieerd wordt vanuit het Europees Leader-programma. Voor de overige 35% of 133.525 € dan weer dient geput uit eigen middelen. Zo brengt ook Haviland nog eens 60.500 € in het bakje. Ook de marktcomités zegden 3.500 € toe. Vanuit de gemeentes wordt er jaarlijks een financiële bijdrage van 0,50 € per inwoner verwacht. Voor Herne bedraagt die bijdrage uiteindelijk 3.282 €.
Met zijn nieuwe ontwikkelingsstrategie wil Pajottenland Plus de Leader-subsidies laten aanwenden om te werken aan de specifieke noden van het Pajottenland en aan het versterken van de eigenheid van de streek. Met het koepelproject waarin Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal vertegenwoordigd zijn willen de betrokken partners een aantal noden aanpakken om eigen inwoners kansen te bieden. Zo worden enerzijds accenten gelegd om de eigen inwoners een aantal faciliteiten te bieden. Anderzijds wil men de plattelandseconomie ondersteunen door het opzetten van een aantal projectonderdelen die bijkomende bezoekers moeten aantrekken en die de producenten, vooral uit de landbouwsector, meer verkoopkansen bieden. En omdat er ook nood is aan verblijfsaccommodatie wordt er ook een actie opgezet om investeerders aan te trekken voor het creëren van meer logies.
De vier krachtlijnen van het ganse project zijn dan ook ‘logeren’, ‘tot rust komen’, ‘informeren’ en ‘lekker Pajots eten’.
Commissie Intergemeentelijke Samenwerking
Kris Degroote, de voorzitter van de gemeenteraad, werd door zijn collega-raadsleden eveneens verkozen tot de allereerste voorzitter van de intergemeentelijke commissie die moet waken over het afstemmen van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de verzelfstandigde agentschappen van de gemeente. Bij de stemming haalde hij het met 15 stemmen van de enige tegenkandidaat oppositieraadslid Thierry Deblander, die 1 stem achter zijn naam kreeg.
Eens de voorzitter aangeduid mocht de commissie, die overigens is samengesteld uit alle leden van de gemeenteraad, zich opmaken voor haar eerste zitting. Daarin kwamen uiteenzettingen aan bod door coördinator Erik Moens van Woonwinkel Pajottenland en door voorzitter Kris Degroote zelf als vertegenwoordiger van Herne in de raad van bestuur over de intergemeentelijke vereniging Haviland.
Basisschool De Regenboog
De raadsleden konden ook kennis nemen van de infobrochure voor het schooljaar 2015-2016 ten behoeve van de ouders. Binnen de organisatorische afspraken legden de raadsleden ook de ouderbijdragenregeling vast. Zo wordt de maximumfactuur beperkt tot 45 € voor de kleuters en tot 85 € voor de leerlingen van het 1ste tot het 6de leerjaar. Per zwembeurt dient per kind ook 6,15 € bijgelegd. Ochtend- en avondopvang kosten 0,25 € per begonnen halfuur. Voor een turntruitje dan weer dient 8 € betaald, voor een turnbroekje 8,50 € en voor een badmuts 6 €. 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
22 okt 2015
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 27 jan 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 25 jan 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief