PAJOTTENLAND – Sprokkels uit de Politieraad

C21

PAJOTTENLAND – Sprokkels uit de Politieraad

Dsc03962
De inspecteurs Jelle Borremans (Wambeek), Glenn Schaekers (Pepingen) en Ilse Van Driessche (Aalst). Zij zijn alle drie tewerkgesteld in de schoot van de dienst Interventie. David Van Huychem (Ollignies) dan weer is meteen de eerste agent van politie in het korps. Hij is lid van de dienst Verkeer - © Deschuyffeleer
 
Dsc03966
David Van Huychem - © Deschuyffeleer
 
Dsc03968
Eedaflegging van nieuw aangekomen inspecteur - © Deschuyffeleer
 
Dsc03970
Eedaflegging van nieuw aangekomen inspecteur - © Deschuyffeleer
 
Dsc03973
Eedaflegging van nieuw aangekomen inspecteur - © Deschuyffeleer
 

Eedaflegging

Drie nieuw aangekomen inspecteurs evenals een eerste agent legden in handen van de voorzitter, de Gooikse burgemeester Michel Doomst, de gebruikelijke eed af. Het gaat om de inspecteurs Jelle Borremans (Wambeek), Glenn Schaekers (Pepingen) en Ilse Van Driessche (Aalst). Zij zijn alle drie tewerkgesteld in de schoot van de dienst Interventie. David Van Huychem (Ollignies) dan weer is meteen de eerste agent van politie in het korps. Hij is lid van de dienst Verkeer.

Begrotingswijzigingen
Een begrotingswijziging brengt het geraamd algemeen begrotingsresultaat in de gewone dienst nu op 730.988 € doordat het eerder geraamd tekort voor dit jaar wordt teruggebracht van 480.236 € naar 357.104 €. De voornaamste wijzigingen spruiten voort uit de alsnog uiteindelijke vaststelling van het bedrag van het Verkeersveiligheidsfonds voor 2010 (+97.299 €), de verzekeringsuitkeringen voor arbeidsongevallen (+36.657 €), de desindexering van de federale basistoelage (-33.338 €), de structurele omschakeling van de kostprijs van toestellicenties naar die van gebruikerslicenties (+30.000 €), de daling van bepaalde werkingskosten met 22.557 € en het uitstellen van de aankoop van servers ten belope van 32.519 €.
In de buitengewone dienst blijft het geraamd algemeen begrotingsresultaat behouden op 0 €.
Begroting 2016
De begroting in de gewone dienst sluit af met een geraamd algemeen positief begrotingsresultaat van 319.363 €. Het geraamd resultaat voor het dienstjaar is voorlopig wel vastgesteld op -411.625 €. In de buitengewone dienst dan weer wordt het geraamd algemeen begrotingsresultaat voorlopig eveneens afgesloten op 0 €.
Zoals voorzien in het eerder goedgekeurd meerjarenplan stijgen de gemeentelijke dotaties met 6,61%. Zo betaalt Bever 170.085 € als bijdrage, Galmaarden 767.773 €, Gooik 845.520 €, Herne 681.463 €, Lennik 944.628 € en Pepingen 435.218 €.
Inzake personeelskosten houdt de begroting rekening met het alsnog niet voorzien zijn van een indexsprong en de verhoging van de patronale pensioenbijdrage van 31% naar 34%. Bij de werkingskosten worden de meerkosten voor het verwerken van de processen-verbaal voor snelheid via het gewestelijk verwerkingscentrum, voor de wettelijk verplichte consulent informatieveiligheid en voor de duurdere telefoonkosten en huurlijnen mee ingecalculeerd.
In de buitengewone dienst voorziet de begroting onder meer in de aankoop van bouwgronden voor het nieuw politiehuis (300.000 €), bureaumateriaal (8.300 €), informaticamateriaal (30.000 €), voertuigen (119.000 €) waaronder een nieuw voertuig voor de politieposten zowel in Galmaarden als in Pepingen en een voertuig met camera voor geautomatiseerde nummerplaatherkenning (49.000 €). Ook wordt het aanschaffen van twee verkeerstellers en twee digitale verkeersborden (12.000 €) en van twee camera’s om het sluikstorten te beteugelen (5.000 €) in het vooruitzicht gesteld.
Camera’s
Er komen wel degelijk camera’s voor trajectcontrole en/of geautomatiseerde nummerplaatherkenning op de gewestweg Asse-Edingen (N285) in Lennik (Eizeringen) en in Herne (Kokejane). De kosten hiervan worden gedragen door de politiezone omdat die vooral kaderen in de strijd tegen de criminaliteit. Lennik dan weer voorziet eigen financiële middelen voor de snelheidscamera’s in de Joseph Van Den Bosschestraat (N282).
Korpschef Marc Hellinckx hoopt alsnog subsidies te kunnen bekomen voor de verschillende projecten.
Om te voldoen aan de privacy-wetgeving komen er op de invalswegen van de politiezone ook borden die aangeven dat er overal in de zone door de politie gebruik kan gemaakt worden van camera’s.
Bovendien is er nu ook op initiatief van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts sprake van het opzetten van een project rond trajectcontrole op de N8 in Dilbeek, Lennik en Roosdaal.
Politiehuis
De grondeigenaars hebben begin oktober een beroep tot nietigverklaring van het door de gemeente en door de Bestendige Deputatie goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan langsheen de Edingsesteenweg in Kester ingediend bij de Raad van State.
Het ontwerp van koninklijk besluit voor de onteigeningsmachtiging door de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, eveneens belast met de Regie der Gebouwen, is opgesteld. Het is nu nog wachten op de ondertekening. Het koninklijk besluit voorziet overigens in de onmiddellijke ingebruikname van de onteigende gronden. Het Aankoopcomité zal dan navolgend voor de uitvoering van de onteigening onder meer nog een financiële regeling met de gewezen eigenaars treffen. Om de rechten van de politiezone in deze te verdedigen werd alleszins ook al een advocaat onder de arm genomen. Het is overigens ook dezelfde advocaat die de verdediging van Gooik waarneemt in de betwiste zaak van het goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan.
Inmiddels loopt de administratieve procedure voor de toekenning van de bouw verder. Zo konden de raadsleden, weliswaar in besloten zitting, het definitief lastenboek goedkeuren. Als alles volgens plan verloopt kunnen de definitieve offertes ingediend worden tot begin februari toekomend jaar. De gunning zou derhalve nog kunnen geschieden op de eerste Politieraad van het nieuwe jaar. Het is een evaluatiecommissie bestaande uit de Pepingse burgemeester Eddy Timmermans, de projectleider van Haviland en de korpschef die het voorstel van eindofferte zal indienen.
Milieutoezichthouder
Naast hoofdinspecteur Kristof Maertens telt de politie Pajottenland nu met de Galmaardse wijkinspecteur Godelieve Ricourt er een tweede milieutoezichthouder bij. Zij volgde daartoe met succes een negen maanden durende opleiding in het PIVO.
Kogelwerende vesten

Ondanks het feit dat vanuit federale hoek de beloofde subsidies uitblijven wil de politiezone niet langer talmen om in het kader van de bescherming van het personeel over te gaan tot het aankopen van 19 nieuwe kogelwerende vesten. De Politieraad zette dan ook daartoe het licht op groen. Met de aankoop is een bedrag gemoeid van om en bij de 11.500 €

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
27 okt 2015
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 27 jan 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 25 jan 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief