HERNE – Bert Vidts wint PICS Prize 2008

C21

HERNE – Bert Vidts wint PICS Prize 2008

N1008053035_233308_8025
 
N1008053035_233309_8281
 

Bert Vidts uit Herne en Filip Geeraerts uit Tervuren en hebben de prestigieuze PICS Prize 2008 voor Best Master's Thesis in Supply Chain Management gewonnen voor hun meesterproef 'Verbeteren van de planning bij een farmaceutisch bedrijf’. Beide studenten onderzochten de werking van het departement dat de productie plant. Filip en Bert zijn met hun meesterproef afgestudeerd als handelsingenieur aan de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB).

De thesis handelt over een reële bedrijfstudie in een Belgische vestiging van een farmaceutisch bedrijf. “Het departement dat de productie plant speelt een cruciale rol in het verlenen van service naar de klanten. Het  wordt echter geconfronteerd met drie hamvragen,” geeft de promotor van de meesterproef prof. dr. Liesje De Boeck aan. “Vooreerst wil men geweten hebben hoe de prestaties van de productieplanning adequaat kunnen gemeten worden. Vervolgens dient onderzocht hoe de lopende productieplanning presteert in termen van deze performantiemaatstaven en tenslotte dient uitgekeken naar de wijze waarop de prestaties van de productieplanning kunnen verbeterd worden,” geeft de promotor nog aan.

Voor het oplossen van het eerste probleem dienden wij te zoeken naar adequate maatstaven die voldoen aan het SMART-principe, wat betekent dat zij moeten specifiek, meetbaar, uitvoerbaar, relevant en tijdsgebonden zijn. Daarna werden deze performantiemaatstaven gebruikt om de huidige prestaties van de productieplanning te kwantificeren.” verduidelijkt prijswinnaar Bert Vidts. “En zo togen wij uiteindelijk op zoek naar algemene en bedrijfsspecifieke planningparameters die de prestaties van de productieplanning kunnen verbeteren. Daarna werd een simulatiemodel gebouwd van de productieplanning en de productie zelf. Zo vormden de planningparameters dan de input van het simulatiemodel en de maatstaven de output. Het spelen met specifieke waarden van deze planningparameters maakte het ons dan mogelijk om het impact op de performantiemaatstaven na te gaan. Op deze wijze werden bijkomende inzichten gegenereerd voor het bedrijf,” glundert Bert nog na. “Het bedrijf verkreeg zodoende zicht op de voor hen cruciale planningparameters die de productieplanning in staat stellen een goede service naar haar klanten te garanderen.”

Aan de PICS Prize is een toelage van 1000 euro verbonden. PICS, het forum voor uitwisseling van kennis over integrale logistiek en supply chain mangement, staat overigens voor "the Belgian Society for integrated logistics management" of de Belgische Vereniging voor Productie en Voorraadbeheer.

 

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
11 dec 2008
Godelieve Deschuyffeleer
ingezonden
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 15 feb 2024

archief