HERNE – Toch opnieuw zittingen in het vredegerecht

C21

HERNE – Toch opnieuw zittingen in het vredegerecht

Vredegerechtsgebouw_verdwijnt
HERNE – Toch opnieuw zittingen in het vredegerecht - © Deschuyffeleer
 

Op verzoek van de bestuursploeg van burgemeester Kris Poelaert komen er nu toch opnieuw zittingen van het vredegerecht in Herne en dit nog wel in hetzelfde gebouwen als voorheen. Minister van Justitie Koen Geens had oor naar de aangevoerde argumenten. Inmiddels werd met de vrederechter al een praktische werkwijze op punt gezet. Als startdatum wordt dinsdag 1 maart naar voren geschoven. Alle andere administratie dient wel nog gericht aan de hoofdzetel van het vredegerecht in de Leeuwse deelgemeente Ruisbroek.

Op basis van het hervormingsplan van de vredegerechten werd eind vorig jaar door de minister van Justitie beslist om het dubbelkanton Herne/Sint-Pieters-Leeuw samen onder te brengen in de hoofdzetel in Sint-Pieters-Leeuw. De lokalen van het vredegerecht langs de Edingsesteenweg in Herne zouden derhalve niet langer gebruikt worden. Omwille van de zeer moeilijke bereikbaarheid van het vredegerecht in Sint-Pieters-Leeuw diende het college van burgemeester en schepenen evenwel een aanvraag in om toch nog zittingen in het vredegerecht van Herne toe te laten.
Zittingen ‘sous l’arbre’
Eind januari liet de minister van Justitie dan weten er mee in te stemmen dat er in Herne toch nog  zogenaamde ‘sous l’arbre’ zittingen zouden worden gehouden. Dit zijn zittingen die doorgaan buiten het eigenlijk gerechtsgebouw.
“Vermits ons bestuur op korte termijn toch geen concrete plannen had voor de invulling van het gebruik van het huidige vredegerecht werd, na overleg met de vrederechter, aan de voorzitter van de rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel dan ook gevraagd om die zittingen voorlopig verder in dit gebouw te laten doorgaan”, zegt burgemeester Kris Poelaert. “Inmiddels werd door die voorzitter een bevelschrift uitgevaardigd waarbij ons verzoek werd ingewilligd”.
De zittingen in Herne zullen vanaf 1 maart dan ook doorgaan elke 1ste en elke 3de dinsdag van de maand voor wat betreft de openbare zittingen. De 2de en de 4de dinsdag van de maand zullen dan  de zittingen in raadkamer achter gesloten deuren plaatsvinden. “Het zijn enkel de zittingen die in Herne zullen doorgaan. Verzoekschriften, besluiten en dergelijke dienen nog altijd gericht te worden aan de griffie in het vredegerecht van Sint-Pieters-Leeuw”, geeft de burgemeester nog aan.
In hetzelfde gebouw
“Als bestuur zijn wij uiteraard bijzonder tevreden over de bereikte consensus. Hierdoor blijft de dienstverlening voor de inwoners van Herne, Galmaarden, Bever en Gooik immers behouden in eigen streek en nog wel op dezelfde plaats als voorheen”, aldus nog Kris Poelaert.
Op termijn, dit is in de 3de fase van het hervormingsplan voor de vredegerechten, zal allicht overwogen worden de vier betrokken gemeenten alsnog onder te brengen onder de rechtsbedeling van het vredegerecht van Lennik. Een consensus in die zin lijkt zich alvast af te tekenen.
Ook juridische eerstelijnsbijstand
Eerder werd door het gemeentebestuur met meester Thierry Taffijn ook al een regeling uitgewerkt om de juridische eerstelijnsbijstand in Herne te behouden. Die is toegankelijk elke 1ste donderdag van de maand vanaf 11u, liefst na voorafgaande afspraak met de griffie van de hoofdzetel van het vredegerecht in Sint-Pieters-Leeuw.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
24 feb 2016
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 29 dec 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 28 dec 2021

archief