HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 25 mei 2016

C21

HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 25 mei 2016

Gemeenteraad_herne
HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 25 mei 2016 - © Deschuyffeleer
 

Diensten-service Herne

Op basis van de jaarrekenng en de balans van het boekjaar 2015 betaalde de vzw Diensten-service Herne voor dat jaar nu 7.500€ terug voor de renteloze lening van 75.000€ die de vzw bij haar opstart in 2011 van het gemeentebestuur mocht ontvangen. De mogelijkheid tot terugbetaling werd gespreid over een periode van 8 jaar. Zolang de renteloze lening niet volledig is terugbetaald dienen de jaarrekening en de balans van de vzw jaarlijks ter kennis gebracht van de gemeenteraad, wat nu dan ook het geval was.   

RUP Fondatel/Stationsomgeving
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan de Fondatelsite en de stationsomgeving werd nu ook definitief goedgekeurd. Eind vorig jaar werd het ontwerpplan al door de gemeenteraad vastgesteld, waarna het openbaar onderzoek kon worden opgestart en de gemeentelijke adviescommissie voor ruimtelijke ordening ook haar advies kon uitbrengen met betrekking tot de ontvangen bezwaren en opmerkingen tijdens het openbaar onderzoek.
Het project voorziet onder meer de mogelijkheid een honderdtal nieuwe woongelegenheden in te planten op de Fondatelsite en de naaste omgeving, de stationsparking te hertekenen en het kaatsplein te verleggen.
Het definitief vastgesteld plan dient nu wel nog door de hogere instanties bevestigd waarna het in het Staatsblad kan worden gepubliceerd.
Voetweg 43
In 1993 werd op verzoek van aangelanden voetweg ‘41’ in het gehucht Terlinden bij besluit van de Bestendige Deputatie van Vlaams-Brabant afgeschaft. Recent is nu gebleken dat bij de administratieve bescheiden van de toenmalige landmeter verkeerdelijk het nummer ‘41’ werd vermeld. In werkelijkheid gaat het om voetweg ‘43’.

Op vraag van de diensten van het provinciebestuur stelde de gemeenteraad nu deze vergissing ook officieel vast en verzoekt hij de Bestendige Deputatie de administratieve vergissing nu ook recht te zetten.  
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
26 mei 2016
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 29 dec 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 28 dec 2021

archief