HERNE – Ruime inspraak van de inwoners bij het uitbouwen van het iD-Kloosterproject

C21

HERNE – Ruime inspraak van de inwoners bij het uitbouwen van het iD-Kloosterproject

Id_klossterproject_juni_2016___1_
HERNE – Het iD-Kloosterproject krijgt vorm - © Deschuyffeleer
 
Id_klossterproject_juni_2016___2_
HERNE – Het iD-Kloosterproject krijgt vorm - Leen Van de Weghe © Deschuyffeleer
 
Id_klossterproject_juni_2016___3_
HERNE – Het iD-Kloosterproject krijgt vorm - © Deschuyffeleer
 
Id_klossterproject_juni_2016___4_
HERNE – Het iD-Kloosterproject krijgt vorm - © Deschuyffeleer
 
Id_klossterproject_juni_2016___5_
HERNE – Het iD-Kloosterproject krijgt vorm - Alwin Loeckx (RLZZZ) © Deschuyffeleer
 
Id_klossterproject_juni_2016___6_
HERNE – Het iD-Kloosterproject krijgt vorm - © Deschuyffeleer
 
Id_klossterproject_juni_2016___7_
HERNE – Het iD-Kloosterproject krijgt vorm - © Deschuyffeleer
 
Id_klossterproject_juni_2016___8_
HERNE – Het iD-Kloosterproject krijgt vorm - © Deschuyffeleer
 
Id_klossterproject_juni_2016___9_
HERNE – Het iD-Kloosterproject krijgt vorm - © Deschuyffeleer
 
Id_klossterproject_juni_2016___11_
HERNE – Het iD-Kloosterproject krijgt vorm - © Deschuyffeleer
 

Ook deze maand nog wordt er onder de impuls van het projectbureau IK-I-GAI van Leen Van de Weghe flink getimmerd aan de toekomst van het Dominicanessenklooster. In de reeks van praatcafé’s en kloosteravonden is het deze kloostermaand de beurt aan de thema ‘natuur, landschap en landbouw’. Om hierbij de belangstellenden in de goede sfeer te brengen werd nu een beroep gedaan op de Galmaardse landschapsfotograaf Luc Cromphout met een tentoonstelling van enkele sfeervolle foto’s van het Herns landschap . Op dinsdag 21 juni van 14 tot 17u staat er rond dat thema alleszins nog een praatcafé met gratis koffie, thee en taart op het programma.

Praatcafé’s en kloosteravonden
Om een ruime inspraak te bekomen bij het uittekenen van de toekomstvisie voor het Dominicanessenklooster maakt IK-I-GAI gebruik van praatcafé’s en kloosteravonden. Alleszins bij de praatcafés zijn ook alle inwoners, verenigingen en potentiële gebruikers uitgenodigd om ook hun ideeën, verwachtingen en suggesties naar voren te brengen. De ontmoetingen zijn bovendien een ideale gelegenheid voor de belangstellenden om nader kennis te maken met het klooster en zijn veelvuldige mogelijkheden te ontdekken.   
Eerder stond kloostermaand april in het teken van ‘kunst, erfgoed en cultuur’. In mei dan weer ging alle aandacht naar ‘jeugd, vrije tijd en toerisme’. Bij al die bijeenkomsten is het Leen Van de Weghe van het projectbureau IK-I-GAI die de gasten op sleeptouw neemt om samen te brainstormen over de zinvolle invulling via een gedeelde visie en waarbij een stevige koers wordt uitgezet waar iedereen zich kan in vinden. Dit gebeurt overigens in samenwerking met het gemeentebestuur, de gemeentelijke adviesraden en tal van andere partners waaronder het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, Café Courgette, Archeduc Vormingplus Halle-Vilvoorde en de provincie Vlaams-Brabant.
Kloostervisie
Na afloop van het onderzoek aan de hand van de praatcafé’s worden de resultaten dan gebundeld met de resultaten van de brainstormsessies tijdens de kloosteravonden. De synthese ervan wordt dan zowel intern als extern teruggekoppeld. Het eindresultaat, dat moet uitmonden in de eigenlijke Kloostervisie, wordt dan ook een dynamisch document dat als draaiboek voor de komende jaren moet dienen. Als een ondersteunend instrument vormt het zo ook de leidraad voor het uitwerken van een duurzaam project.
De komende maanden
Vanaf september gaan de praatcafé’s en de kloosteravonden alleszins verder op hun elan. De praatcafé’s zijn voorzien iedere 3de en 4de dinsdag van de maand telkens van 14 tot 17u. De kloosteravonden van hun vinden plaats iedere 3de donderdag van de maand van 20 tot 22u. De week van 20 tot 27 september staat in het teken van ‘welzijn, zorg en stilte’ terwijl in de week van 18 tot 25 oktober nog ‘sport, recreatie en gezondheid’ aan bod komt.
Het Dominicanessenklooster is te vinden aan de H. Geeststraat pal op de grens met Edingen. Er is parking voorzien op de site.
“Het is alleszins de bedoeling dat het definitieve draaiboek reeds begin 2017 draagkracht verkrijgt”, zegt Leen Van de Weghe nog. “En nu in augustus rolt ook de eerste Kloosterkrant van de persen. Die moet afdoende informatie verstrekken nopens het reilen en het zeilen evenals de geplande activiteiten in en rond het klooster”.
Meer info bij schepen Patrick De Vos (0473 51 86 91) en bij het diensthoofd Vrije Tijd Franciska Dekens (02/397.11.64). Leen Van de Weghe kan gecontacteerd worden via 0486/65.80.62.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
17 jun 2016
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021

archief