PAJOTTENLAND – Binnenkort effectieve trajectsnelheidcontroles in Herne en in Lennik

C21

PAJOTTENLAND – Binnenkort effectieve trajectsnelheidcontroles in Herne en in Lennik

Jaarverslag_politie_en_anpr_toelichting___4_
PAJOTTENLAND – Binnenkort effectieve trajectsnelheidcontroles in Herne en in Lennik - © Deschuyffeleer
 
Jaarverslag_politie_en_anpr_toelichting___1_
PAJOTTENLAND – Binnenkort effectieve trajectsnelheidcontroles in Herne en in Lennik Johnny Van Holle en korpschef Marc Hellinckx - © Deschuyffeleer
 
Jaarverslag_politie_en_anpr_toelichting___2_
PAJOTTENLAND – Binnenkort effectieve trajectsnelheidcontroles in Herne en in Lennik - Burgemeesters Pierre Deneyer, Eddy Timmermans, Kris Poelaert en Irina De Knop - © Deschuyffeleer
 
Jaarverslag_politie_en_anpr_toelichting___3_
PAJOTTENLAND – Binnenkort effectieve trajectsnelheidcontroles in Herne en in Lennik - © Deschuyffeleer
 
Jaarverslag_politie_en_anpr_toelichting___5_
PAJOTTENLAND – Binnenkort effectieve trajectsnelheidcontroles in Herne en in Lennik - © Deschuyffeleer
 
Jaarverslag_politie_en_anpr_toelichting___6_
PAJOTTENLAND – Binnenkort effectieve trajectsnelheidcontroles in Herne en in Lennik - © Deschuyffeleer
 

Als alles volgens planning verloopt worden volgens de politie de camera’s die moeten instaan voor de trajectcontrole op de Assesteenweg in Herne-Kokejane en op de Jozef Vandenbosschestraat in Lennik eind juni operationeel. De ANPR-camera’s voor de geautomatiseerde nummerplaatherkenning op dezelfde plaatsen functioneren wel al degelijk en leidden inmiddels al tot enkele opmerkelijke resultaten.

Trajectcontrole
“De homologatie van de snelheidscamera’s voor de trajectcontrole op voornoemde gewestwegen is aangekondigd voor het eind van deze maand. Eens die keuring geöfficialiseerd komen er ook bekeuringen voor de bestuurders die binnen de gecontroleerde zones de voorgeschreven snelheid niet in acht nemen”, waarschuwt korpschef Marc Hellinckx. Voor een vlotte afhandeling van de vaststellingen en van de administratieve nasleep sloot de politie Pajottenland alvast een samenwerkingsakkoord af met het Gewestelijk Verwerkingscentrum in Gent.
De meeste autobestuurders hebben inmiddels de duidelijk aangekondigde camera’s al ontdekt en gaan er dan ook nu al meer en meer op de rem staan. Het is nu dan ook uitkijken naar de eerste resultaten en op de eventuele ontwijkingseffecten in de verkeersstromen rond die zones door de aanwezigheid van de camera’s.
ANPR-camera’s
De camera’s voor geautomatiseerde nummerplaatherkenning dan weer zijn wel al in actie. De eerste resultaten zijn uiterst positief. Zo kon aan de hand van de camerabeelden al een dadergroep uit de streek van Charleroi en die voornamelijk in de streek aanhangwagens stal opgespoord worden. Bovenop de camera’s in Kokejane en in de Jozef Vandenbosschestraat in Lennik werd ook het kruispunt in Eizeringen overigens uitgerust met een overzichtscamera met eveneens een ANPR-functie. De camera’s werden niet toevallig in Herne en in Lennik opgesteld. Het zijn immers die twee gemeenten die in de zone de voornaamste invals- en uitvalsweg vormen voor de rondtrekkende dadergroepen.  
Tenslotte wordt de politie allicht begin toekomend jaar uitgerust met een anoniem voertuig met eveneens een ANPR-camera. Zo zou dan in de ganse politiezone gericht toezicht kunnen uitgeoefend worden.
Kosten ten van de gemeenten
Met dit alles is een totale investering gemoeid van om en de bij 260.000€ voor de politiezone. Waar aanvankelijk gedacht werd dat er zou kunnen genoten worden van enige subsidie vanuit de Vlaamse overheid bleek dit uiteindelijk toch een voorbarig gegeven. De kosten worden dan ook hoofdzakelijk gedragen door de politiezone. “En dat zijn dan weer eens de gemeentebesturen”, merkt de Gooikse burgemeester Michel Doomst, tevens voorzitter van de politieraad, op. “En Lennik levert dan nog eens bijkomende bijzondere financiële inspanningen om het cameratoezicht op zijn grondgebied mee te bekostigen”, benadrukt de Lennikse burgmeester Irina De Knop nog.
Ruime mogelijkheden 
De inzet van de camera’s met hun veelvuldige toepassingen past in de accurate strijd tegen de criminaliteit en de verkeersonveiligheid. Niet alleen laten zij toe snelheidscontroles uit te voeren maar ook vormen zij een geducht wapen tegen dievenbendes die de streek onveilig maken. De camera’s zijn daarenboven ook nuttig voor het uitvoeren van verkeerstellingen, het ontdekken van files, het aanmaken van politionele beeldvormingen en het verzekeren van camerabewaking. Ook kunnen zij bijzonder nuttig zijn zoals op het kruispunt in Eizeringen voor het bepalen van de verantwoordelijkheden bij verkeersongevallen.          
 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
20 jun 2016
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021

archief