HERNE - Update - Dringende herstellingen aan kerktoren

HERNE - Update - Dringende herstellingen aan kerktoren

Dsc00328
 

In afwachting van de definitieve renovatie van de ganse dakconstructie startten deze week de noodzakelijke herstellingswerken aan de torenbekleding van de St-Petrus en Pauluskerk te Herne. Onguur najaarsweer zorgde indertijd voor het loskomen van een aanzienlijk aantal leien. De werken zullen slechts een paar dagen in beslag nemen. Zij dienen enkel als beschermingsmaatregelen om ongevallen en meer schade te voorkomen.

Nadat hevige rukwinden schade aan de dakconstructie van het kerkgebouw hadden berokkend, maakte de kerkfabriek met behulp van het gemeentebestuur een dossier over aan de verzekeringsmaatschappij. Onmiddellijk na het akkoord van de verzekeraar werden verschillende aannemers gecontacteerd. Uiteindelijk werd de herstelling toevertrouwd aan de Kokejaanse aannemer Olivier Van Der Kar.
 
Net als destijds voor de renovatie van het dak van de dekenij werd ook voor de renovatie van de kerktoren reeds in 2004 een subsidiedossier ingediend bij het Vlaams Gewest en de Provincie. Burgemeester Kris Poelaert is formeel “een kerktoren renoveren zonder gebruik te maken van alle mogelijke subsidies zou geen voorbeeld zijn van goed bestuur. Het gaat hier om grote werken waar niet alleen de aanzienlijke prijs van zo’n 700.000 euro aan verbonden is maar waarvoor ook vaste procedures dienen te worden gevolgd. Het dossier werd onlangs bij de hogere instanties goedgekeurd maar de nodige financiële middelen laten voorlopig nog op zich wachten”.
 

Kerkfabriek en gemeentebestuur zitten duidelijk op één lijn. Voorzitter Honoré Van Ongeval wijst er evenwel op dat “alhoewel er nog geen reden was tot enige paniek de herstellingen meer dan nodig bleken”. De Kerkraad hoopt op het snel vrijkomen van de toegezegde fondsen om de daadwerkelijke restauratie te kunnen aanvatten. Best blijft verder stormweer inmiddels achterwege.

 

 

Vlaams Parlement
schriftelijke vragen
 
 
Dirk Van Mechelen
Viceminister-President van de Vlaamse Regering, Vlaams Minister van financiën en begroting en ruimtelijke ordening
 
 
Vraag nr. 66
van 24 januari 2008
van Mark Demesmaeker
 
 
 
Restauratie Sint-Petrus en Sint-Pauluskerk Herne - Stand van zaken
 
Onlangs startten de voorlopige herstellingswerken aan de torenbekleding van de Sint-Petrus en Sint-Pauluskerk in Herne. Later volgt de definitieve renovatie van de hele dakconstructie. Onguur najaarsweer sloeg een aanzienlijk aantal leien los van het dak. De werken zullen slechts een paar dagen in beslag nemen. Zij dienen enkel als beschermingsmaatregelen om ongevallen en meer schade te voorkomen.
 
Nadat hevige rukwinden schade hadden veroorzaakt aan de dakconstructie van het kerkgebouw, maakte de kerkfabriek met behulp van het gemeentebestuur een dossier over aan de verzekeringsmaatschappij. Onmiddellijk na het akkoord van de verzekeraar werden verschillende aannemers gecontacteerd en uiteindelijk werd de herstelling aan een van hen toevertrouwd.
 
Al in 2004 diende de gemeente een subsidiedossier in bij het Vlaams Gewest en de provincie. Een kerktoren renoveren zonder gebruik te maken van alle mogelijke subsidies, zou geen voorbeeld zijn van goed bestuur. Het gaat hier om grote werken, die zo’n 700.000 euro kosten. Het toelagedossier werd onlangs door het Vlaams Gewest en de provincie goedgekeurd, maar de subsidies laten voorlopig nog op zich wachten. Uiteindelijk is het dossier dan toch afgerond. Nu ligt het dus bij Monumenten en Landschappen.
 
1. Wat is de stand van zaken van het restauratiedossier voor de kerktoren van de Sint-Petrus en Sint-Pauluskerk van Herne?
 
2. Wanneer werd het toelagedossier door de bevoegde instanties van het Vlaams Gewest goedgekeurd?
 
3. Binnen welke termijn worden de subsidies toegekend en over welk bedrag gaat het hier?

 

 

Antwoord op vraag nr 66 van 24 januari 2008 van Marc Demesmaeker

 
1.-3. Het restauratiedossier voor de Sint-Petrus-en-Sint-Pauluskerk in Herne is op 24 augustus 2007 otvankelijk verklaard door mijn administratie, wat wil zeggen dat het inhoudelijk en administratief in orde is bevonden, en als dusdanig kon worden opgenomen in een lijst, waarvan de chronologie wordt bepaald door objectieve criteria. De restauratiepremie in kwestie, aandeel Vlaams gewest, wordt geraamd op 446.194,62 Euro, exclusief BTW.
 
Minstens éénmaal per jaar maak ik op basis een geactualiseerde lijst restauratiepremiedossiers, en in functie van de beschikbare budgetten, een selectie van dossiers waarvoor de premie effectief kan worden toegekend. Voor 2008 zijn er ondertussen al twee selecties achter de rug. Het restauratiedossier voor de kerk in Herne kon daarbij nog niet worden weerhouden, maar zal opnieuw in aanmerking worden genomen voor een volgende selectie, die later dit jaar zal plaatsvinden.
 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
21 feb 2008
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 13 sep 2020
Marc Colpaert | 12 sep 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 01 sep 2020

archief