HERNE – Verschillende straten krijgen een nieuw wegdek

C21

HERNE – Verschillende straten krijgen een nieuw wegdek

Wegeniswerken_herne_2016___3_
HERNE – Verschillende straten krijgen een nieuw wegdek - © Deschuyffeleer
 
Wegeniswerken_herne_2016___4_
HERNE – Verschillende straten krijgen een nieuw wegdek - © Deschuyffeleer
 
Wegeniswerken_herne_2016___2_
HERNE – Verschillende straten krijgen een nieuw wegdek - Burgemeester Kris Poelaert, eerste schepen Lieven Vandenneucker en schepen Lieven Snoeks © Deschuyffeleer
 
Wegeniswerken_herne_2016___1_
HERNE – Verschillende straten krijgen een nieuw wegdek - © Deschuyffeleer
 

Overeenkomstig haar meerjarenplan investeert de bestuursploeg van burgemeester Kris Poelaert dezer dagen opnieuw fors in het onderhoud van zijn wegennet. Zo krijgen meerdere kleinere straten die er de jongste tijd uiterst belabberd bijlagen een nieuw wegdek. Het gaat in Herfelingen om de Beeldekensstraat, in Herne om de Smeyersmark en een gedeelte van de Leenstraat en in Sint-Pieters-Kapelle om de Lookaitse en de Heyselstraat. En ook de Hoogbaan in Herne was aan een opknapbeurt toe. Aan de ganse operatie kleeft uiteraard een belangrijk prijskaartje. Het is grotendeels de firma Wegebo die de werken kreeg toegewezen in het kader van de intergemeentelijke samenwerking in de schoot van Haviland.

Creativiteit
De kredieten zijn of worden alsnog voorzien in het budget voor het lopende jaar en passen in het gemeentelijk beleids- en beheersmeerjarenplan 2014-2019. “Als kleine gemeente hebben wij weinig beleidsruimte en die moeten wij dan ook creatief zien in te vullen via onder meer subsidies, partnership en vrijwilligerswerk”, zegt burgemeester Kris Poelaert. “Herne is alzo dan ook gedwongen een sober beleid te voeren maar dat neemt niet weg dat er ook afdoend dient geïnvesteerd om alle straten goed toegankelijk te houden”.
“Door het zwaar en druk verkeer dat ze nu te verteren krijgen verkeren verschillende wegen in een slechte staat. Voor het herstel hebben wij daarom in ons meerjarenplan jaarlijks een krediet van 140.000€ voorzien”, zegt schepen van Financiën Lieven Snoeks. “Maar uit absolute noodzaak investeerden wij in het eerste jaar van de cyclus, in 2014 dus, al 600.000€. Vorig jaar was dan weer minder doordat enkele eindafrekeningen ons nog dienden te worden overgemaakt. En voor de werken dit jaar verwachten wij ons aan een bedrag van om en bij de 382.000€ waarbij ook nog rekening dient gehouden dat het merendeel van de werken in de Hoogbaan bekostigd wordt door Infrax en ons deel daarin verhaald wordt op het Investeringsfonds”.       
“Bij de straten die nu aan de beurt zijn wordt de huidige asfaltlaag afgeschraapt, de onderliggende verharding gelijkgemaakt en een nieuwe meer duurzame asfaltlaag aangebracht. Hetzelfde procedé werd reeds eerder toegepast voor de Roosbeekstraat, de Eysbroeckstraat, de Boulevard en de Heydestraat. In de Heyselstraat wordt nu bovenop de gewone asfaltlaag overigens nog een slemlaag aangebracht omdat de ondergrond er niet voldoende hard was”, legt eerste schepen en schepen van Openbare Werken Lieven Vandenneucker uit. “En samen met Bever hebben wij vorig jaar ook nog de Rooststraat en de Zullikstraat volledig vernieuwd met een betonnen wegdek. Verder plannen wij ook nog op korte termijn het vervangen van betonplaten in de Tweekapellenstraat en in de Ekkelenbergstraat”.
Begrip en geduld
Voor de heraanleg van de Leenstraat en haar zijstraten rekent burgemeester Kris Poelaert op het begrip en het geduld van de buurtbewoners. “Ook de Leenstraat verkeert zeker in een slechte staat. Wij zouden zelf de nodige herstellingswerkzaamheden kunnen laten uitvoeren maar dan kost ons dat 200.000€. Maar intussen heeft Vlaams minister van Milieu Joke Schauvlieghe voor die straat Infrax ook al de nodige subsidies toegekend voor het uitvoeren van het gescheiden rioleringsstelsel met inbegrip van het her aanleggen van het wegdek. Hiervoor dient de gemeente dan ook financieel niet tussenbeide te komen. Maar als alles volgens plan verloopt komen die werken er maar aan over twee jaar. Wij betreuren uiteraard dat dit niet vlugger kan maar nu uit ons budget 200.000€ gaan spenderen aan een straat die op korte termijn toch opnieuw zou dienen opgebroken te worden lijkt ons echter niet verantwoord”. 
Voetweg vertraagd
“Het budget voor dit jaar voorzag ook een uitgave van 100.000€ voor de heraanleg en de uitbreiding van de voetweg die het kerkhof verbindt met de school De Bloesem. Het project werd inmiddels wel aanbesteed maar door aanslepende procedures zal het allicht dit jaar niet meer in uitvoering kunnen gebracht worden”, zegt schepen Lieven Snoeks nog.
Assesteenweg     
Overigens starten toekomende week ook herstellingswerkzaamheden op bepaalde gedeelten van de Assesteenweg. Die werken vallen evenwel onder de verantwoordelijkheid van het provinciaal agentschap Wegen en Verkeer dat de gewestweg Asse-Edingen (N285) beheert. Naast de herstellingen aan de rijbaan wordt op dezelfde steenweg inmiddels ook werk gemaakt van het op punt zetten van het fietspad.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
20 sep 2016
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 27 jan 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 25 jan 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief