HERNE / GOOIK / GALMAARDEN – Muziekacademie en lokale muziekverenigingen trekken voortaan aan één zeel

C21

HERNE / GOOIK / GALMAARDEN – Muziekacademie en lokale muziekverenigingen trekken voortaan aan één zeel

Samenwerkingspact__1_
HERNE / GOOIK / GALMAARDEN – Muziekacademie en lokale muziekverenigingen trekken voortaan aan één zeel - © Deschuyffeleer
 
Samenwerkingspact__2_
Muziekacademie en lokale muziekverenigingen trekken voortaan aan één zeel - © Deschuyffeleer
 
Samenwerkingspact__3_
Muziekacademie en lokale muziekverenigingen trekken voortaan aan één zeel - Veregenwoordigers muziekverenigingen Herne © Deschuyffeleer
 
Samenwerkingspact__4_
Muziekacademie en lokale muziekverenigingen trekken voortaan aan één zeel - Amicato Galmaarden © Deschuyffeleer
 
Samenwerkingspact__5_
De muziekacademie Gooik - Directrice Sarah Copriau en haar administratieve medewerkers - © Deschuyffeleer
 

De gemeentelijke academie voor Muziek, Woord en Dans van Gooik met haar bijafdelingen in Galmaarden en Herne enerzijds en tien muziekverenigingen uit die drie gemeenten anderzijds hebben een samenwerkingsprotocol afgesloten. Centraal hierbij staan aan de kant van de academie de professionele vorming en de sturing evenals het motiveren van de leerlingen om ook in muziekverenigingen te gaan spelen. Op hun beurt dan weer bevelen de muziekverenigingen bij hun leden het professioneel onderricht van de academie aan. De nieuwe samenwerking behelst met ledenwerving, initiatie, samenspel en communicatie vier optionele luiken. Het protocol wordt jaarlijks geëvalueerd.

“Met exact 765 leerlingen en 37 enthousiaste leerkrachten gaat het onze academie momenteel bijzonder goed voor de wind”, poneert een gedreven directrice Sarah Copriau. Pas goed een jaar geleden nam zij de bestuursfakkel van de academie over. “Onze academie met haar hoofdafdeling in Gooik en haar bijafdelingen in Herne en Galmaarden streeft er naar iedere leerling te begeesteren met de passie voor muziek, woord en dans. Ook willen wij onze leerlingen stimuleren hun artistieke dromen te ontplooien. Overigens reikt onze academie ook graag de hand aan andere culturele actoren om zo een ontmoetingsplaats te zijn voor mensen die eenzelfde passie delen. Vandaar dan ook de idee om tot een samenwerkingsakkoord te komen met de lokale muziekverenigingen”.
“Het samenwerkingsprotocol is uniek in zijn soort en levert tevens vruchten op voor alle partijen”, vervolgt de directrice. “Onze academie kent behoorlijk wat bedrijvigheid, met artistieke prestaties, originele initiatieven en regelmatige concertoptredens, maar vooral ook met enkele belangrijke troeven zoals daar zijn haar volksmuziekopleiding, het kwaliteitsvol artistiek team van leerkrachten en haar brede waaier aan instrumentbeleving. De drie gemeenten die onze academie bedient kennen dan weer tal van levendige verenigingen die zich richten op muziek. Zij zijn een vaste waarde in het dorpsleven en kenmerken zich bovendien door creatieve optredens en initiatieven. Waarom dan ook niet nauwer gaan samenwerken en dit tot heil van alle betrokken actoren?”
Ledenwerving
Concreet op het gebied van ledenwerving stelt de academie op vraag van de vereniging een lijst van haar leerlingen die in het werkgebied van die vereniging woonachtig zijn ter beschikking. Zo kan die vereniging dan de leerlingen uitnodigen lid te worden. In de andere richting spoort de vereniging dan nieuwe leden aan om algemene muzikale vorming gaan te volgen in de academie.
Initiatie
In het domein van muziekinitiatie kunnen de leerlingen van de academie in het eerste jaar notenleer vanaf januari ook al instrumentles volgen op voorwaarde evenwel dat er voldoende leerkrachten beschikbaar zijn. “Zo krijgen zij de smaak al vroeg te pakken en hoeven ze geen volledig schooljaar te wachten”, geeft Sarah Copriau aan. “In de tweede optie kunnen nu ook de verenigingen, mits het voorhanden zijn van goede lesgevers, onze leerlingen van het eerste jaar notenleer vanaf januari een instrumentinitiatie aanbieden waardoor die leerlingen dan ook meteen met het instrument en met de vereniging kennis kunnen maken. En bij gebrek aan voldoende instrumenten in de vereniging kan zij een huurovereenkomst afsluiten met de academie. Wel is het zo dat de leerlingen in het tweede leerjaar notenleer sowieso de instrumentlessen dienen te volgen in de academie, evenwel met de aanhoudende aanmoediging om in de vereniging te blijven spelen”.
Samenspel
Rond het luik samenspel werd overeengekomen dat een leerling van de academie in de middelbare graad, die dan overigens het vak samenspel verplicht dient te volgen, voortaan, evenwel steeds onder de eindverantwoordelijkheid van de academie, het volgen van die samenspellessen mag vervangen door deel te nemen aan de wekelijkse repetities van een vereniging. Zo wordt die leerling dan geacht de verworven competenties in de praktijk toe te passen en tegelijk vertrouwd te geraken met de cultuur, de waarden en de normen van een organisatie. De vereniging dient hierbij wel te waarborgen dat de leeromgeving een meerwaarde vormt voor het leerproces van de leerling. Aan deze vorm van samenwerking zijn wel een aantal voorwaarden verbonden zoals het wekelijks deelnemen aan de repetities en het deelnemen aan projecten of concerten van de vereniging. Vanuit de academie dient een leerkracht dergelijke leerlingen in de verenigingen nauw op te volgen. 
Communicatie
Het protocol voorziet tenslotte ook dat zowel de academie als de deelnemende verenigingen op hun respectievelijke informatiefora ook ruimte voor elkaar voorzien en naar elkaar verwijzen.
De academie telt dit schooljaar 765 leerlingen tegenover 680 het vorig schooljaar. Muziek wekt de interesse van 472 leerlingen, dans van 233 leerlingen en woord van 215 leerlingen. Met 400 (371 in 2015) leerlingen kent de hoofdafdeling Gooik ook dit schooljaar de grootste academiepopulatie. Dankzij een sterke aangroei telt Herne nu 314 (250 in 2015) leerlingen en Galmaarden 244 (221 in 2015).
De muziekverenigingen die het protocol geheel of gedeeltelijk ondertekenden zijn uit Gooik de koninklijke fanfare St-Martinus Kester, de koninklijke harmonie De Vrede en het jeugdorkest De Vrede. Uit Herne zijn dat ’t Muziek, de koninklijke fanfare Sint-Pieter-Herleving, de koninklijke fanfare De Ware Broeders, ’t Jeugdmuziek, Crescendo Sint-Pieter-Herleving en De Jonge Ware Broeders. En uit Galmaarden is dat de harmonie Amicato.  
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
14 okt 2016
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021

archief