HERNE – Doorlichtingsteam bijzonder tevreden over kleuteronderwijs in Herfelingse basisschool

C21

HERNE – Doorlichtingsteam bijzonder tevreden over kleuteronderwijs in Herfelingse basisschool

De_regenboog_goed_rapport___6_
HERNE – Doorlichtingsteam bijzonder tevreden over kleuteronderwijs in Herfelingse basisschool - © Deschuyffeleer
 
De_regenboog_goed_rapport___9_
HERNE – Doorlichtingsteam bijzonder tevreden over kleuteronderwijs in Herfelingse basisschool - Burgemeester Kris Poelaert en directeur/meester Christoph Segers - © Deschuyffeleer
 

Nadat eerder al het doorlichtingsteam van het Paritair Comité bij een opvolgingsbezoek een positieve evolutie in de schoot van de lagere schoolklassen van de Regenboog in Herfelingen liet uitschijnen, kreeg nu ook de kleuterafdeling een bijzondere fraaie beoordeling vanwege het inspectieteam. Hier en daar werd door de inspecteurs zelfs geopperd dat het kleuteronderricht als voorbeeld mag gesteld worden voor het verstrekken en verzekeren van kwaliteitsvol onderwijs aan kleuters.

Burgemeester Kris Poelaert evenals schooldirecteur Christoph Segers en zijn team waren na afloop dan ook bijzonder tevreden met de uitermate positieve beoordeling. Na een mindere periode werd een drietal jaar geleden een ambitieus verbeterplan voor de school opgesteld. De nieuwe directeur Christoph Segers zag onmiddellijk in dat het plan onder die vorm niet haalbaar was. Hij stippelde dan ook met zijn team een opsplitsing uit waarbij het eerste jaar zowel het onderricht in wiskunde als het zorgaspect aangepakt werden. In het tweede jaar dan weer kwam de musische opvoeding aan de beurt.
“Bij dit alles kon het team ook steunen op een begeleidingstraject vanuit de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten doch in de praktijk werd alles naar behoren uitgevoerd door de leerkrachten en de medewerkers en dit onder de bezielende en daadwerkelijke leiding van de schooldirecteur”, stipt de burgemeester toch even graag aan om de verdiensten van de ganse ploeg in het daglicht te stellen.
Positieve ingesteldheid
“Ons team heeft bijzonder veel inspanningen geleverd om te staan waar wij nu staan en dit vanuit een positieve ingesteldheid”, licht de directeur met enige terechte fierheid toe. “We vertrekken nu met een propere lei zoals een school er normaal gezien een zou moeten hebben. Wij zijn er ook rotsvast van overtuigd dat wij dit positief resultaat eveneens zonder de stok achter de rug vanuit de inspectie zouden behaald hebben”.
Als eerste sterk punt in hun evaluatie schoven de inspecteurs naar voren dat de kleuters over de verschillende klassen heen één project doorlopen dat op elkaar aansluit en zo het voorwerp uitmaken van één leerlijn en één groeiproces. Ook het aanhoudend opvolgen en observeren van de kleuters viel in de smaak. Zo kan een specifiek aanbod voor elke kleuter afzonderlijk opgemaakt worden in het kader van de preventieve basiszorg. Ook viel het de inspecteurs op dat de kleuters zich onder meer door de positieve teamgeest in de school er zich op sociaal vlak goed in hun vel voelen. En tenslotte stipten de inspecteurs nog aan dat er ook bijzonder goed beleidsmatig wordt gewerkt door alles onder meer in kaart te brengen, te analyseren en werkpunten op te stellen of aan te passen.
Voor burgemeester Kris Poelaert zijn het terug op de sporen zetten van de school aan de ene kant en het overdragen van de school aan een ander onderwijsnet steeds twee afzonderlijke zaken geweest. Van dit laatste is er overigens geen sprake meer. “Vanuit het gemeentebestuur als inrichtende macht wilden wij eerst en vooral komaf maken met het eerder negatief rapport, wilden wij de werkingskosten gedrukt zien en wilden wij een geschikte persoon in plaats stellen als nieuwe directeur die dit alles kon waarmaken”, stelt de burgemeester. “En daar is onze directeur samen met zijn team bijzonder vlug in geslaagd. Over enkele dagen bij het officieel bekend worden van de nieuwe doorlichtingsrapporten behoren de eerder negatieve doorlichtingen definitief tot het verleden en inmiddels zijn ook de werkingskosten teruggeschroefd van 150.000€ naar 19.000€. De directeur heeft hierbij niet alleen gescoord op pedagogisch vlak maar hij heeft ook zijn reputatie als crisismanager ten volle bevestigd”.
Bij al dit goede nieuws bij de start van het schooljaar kan het niet anders dan dat het een top-schooljaar wordt in de Regenboog.  

Op de groepsfoto : de juffen Pascale (Zorg), Maaike (Kl 3), Dominique (Kl 2), Stefanie (Kl 1), Marleen (Kl 0), Wendy (Lj 1), Cindy (Lj 2), Isabelle (Lj3 ), Sylvia (Lj 4), Els (3de graad) en Sara (secretaresse), directeur Christoph Segers en burgemeester Kris Poelaert.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
19 okt 2016
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 27 jan 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 25 jan 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief