HERNE – Provincie betaalt tweede subsidiegedeelte uit voor fietspad centrum-Kokejane

C21

HERNE – Provincie betaalt tweede subsidiegedeelte uit voor fietspad centrum-Kokejane

Lindestraat_voor_open_verklaard___9_
HERNE – Provincie betaalt tweede subsidiegedeelte uit voor fietspad centrum-Kokejane - © Deschuyffeleer
 

Nadat de provincie reeds in 2013 bij de start van de werken van de heraanleg van de Van Cauwenberghelaan tussen het centrum en het gehucht Kokejane een eerste schijf van de toegekende provinciale subsidie ten belope van 190.452€ had gestort is zij nu ook overgegaan tot het volstorten van de totaal toegewezen subsidie van 380.904€ met een tweede schijf van 190.452€. Het zo gesubsidieerd fietspad is gelegen buiten de bebouwde kom tussen de bebouwde kom in de Lindestraat en het kruispunt met de Broekstraat. Het werd samen met de vernieuwde rijbaan officieel in gebruik genomen in september 2014.

Bij de heraanleg van de Van Cauwenberghelaan waren met het gemeentebestuur, Infrax, Aquafin, het Vlaams gewest en de provincie Vlaams-Brabant vijf actoren betrokken. Elk betaalde een gedeelte van de werken. Voor het gemeentebestuur werd het kostenplaatje uiteindelijk vastgesteld op 1.339.795€  terwijl het globaal kostenplaatje voor de vijf actoren tezamen werd afgevlagd op 2.757.632€. Voor Herne viel het eindresultaat uiteindelijk 281.978€ goedkoper uit dan aanvankelijk voorzien.
Investeren in fietsen
“Fietsen is één van de manieren om het fileprobleem in onze regio aan te pakken, is gezond en goed voor het milieu”, zegt gedeputeerde Tom Dehaene. “We willen daarom zoveel mogelijk Vlaams-Brabanders de fiets op en moedigen gemeenten financieel aan om nieuwe fietsinfrastructuur aan te leggen op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. Dat is een gemeente-overschrijdend netwerk dat  woonkernen, scholen, winkelcentra en bedrijventerreinen met elkaar verbindt”.
“De nieuwe vrijliggende fietsinfrastructuur met haar lengte van 2 km en haar breedte van 1,75 meter maakt deel uit van de functionele fietsroute tussen het centrum van Herne en het gehucht Kokejane. Het project voldeed aan de subsidievoorwaarden. Tot voor kort waren er op deze route geen fietspaden. Het gedeelte waar er fietspaden zijn aangelegd ligt buiten de bebouwde kom”, luidt het bij burgemeester Kris Poelaert.
Aanvankelijk voorzag het project het doortrekken van het fietspad in de Van Cauwenberghelaan tot aan het rond punt in Kokejane. Wegens het toenmalig ontbreken van de nodige financiële middelen werd dit gedeelte van het project indertijd evenwel afgevoerd.    
Fietsfonds helpt gemeenten
De subsidies voor deze fietspaden komen uit het Fietsfonds. Fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk, die voldoet aan een aantal normen rond comfort, breedte en inrichting, kan daardoor tot 80% gesubsidieerd worden. Het Fietsfonds is een overeenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest. De provincie subsidieert 40 % van de kosten van de fietsinfrastructuur. Vlaanderen stelt hier nog eens 40 % tegenover.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
01 dec 2016
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021

archief