HERNE – Streekerfgoed in de kijker in het Dominicanessenklooster

C21

HERNE – Streekerfgoed in de kijker in het Dominicanessenklooster

Erfgoedreceptie_2016__16_
HERNE – Streekerfgoed in de kijker in het Dominicanessenklooster - Burgemeester Kris Poelaert © Deschuyffeleer
 
Erfgoedreceptie_2016__30_
HERNE – Streekerfgoed in de kijker in het Dominicanessenklooster - Frank Nevens - © Deschuyffeleer
 
Erfgoedreceptie_2016__37_
HERNE – Streekerfgoed in de kijker in het Dominicanessenklooster - Voorzitter Marc Snoeck, voorzitter Erfgoedcel Pajottenland - © Deschuyffeleer
 
Erfgoedreceptie_2016__39_
HERNE – Streekerfgoed in de kijker in het Dominicanessenklooster - © Deschuyffeleer
 
Z0_stands_1-9_erfgoed_2016
 
Z0a_stands_10-16_erfgoed_2016
HERNE – Streekerfgoed in de kijker in het Dominicanessenklooster - © Deschuyffeleer
 
Z1_erfgoedreceptie_2016__23_
HERNE – Streekerfgoed in de kijker in het Dominicanessenklooster - © Deschuyffeleer
 
Z2_erfgoedreceptie_2016__24_
HERNE – Streekerfgoed in de kijker in het Dominicanessenklooster - © Deschuyffeleer
 
Z3__makrallen
HERNE – Streekerfgoed in de kijker in het Dominicanessenklooster - De Makrallen Bever © Deschuyffeleer
 
Z4_erfgoedreceptie_2016__85_
HERNE – Streekerfgoed in de kijker in het Dominicanessenklooster - © Deschuyffeleer
 

Met “Mag ik u allen zegenen en namens het gemeentebestuur van Herne, de vzw HERinNEring en de erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei u van harte welkom heten op de eindejaarsdrink en de jaarlijkse erfgoedmarkt” was het burgemeester-gastheer Kris Poelaert die met een kwinkslag de spits mocht afbijten op de opening van de jaarlijkse eindejaarsdrink met erfgoedmarkt van de erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei. Meteen was dan ook de toon voor het verder verloop van de avond gezet. De keuze van de locatie, de invalshoek van de toespraken, de suggestieve versiering en de duivelse en hemelse attributen van het personeel van dienst stonden dan ook in één lijn met het thema ‘Erfgoed Halleluja!’, een verwijzing naar het Dominicanessenklooster als gekozen locatie voor het ganse gebeuren.

Jaarlijks gebeuren
De jaarlijkse eindejaarsdrink met erfgoedmarkt van de erfgoedcel is een evenement, overigens telkenmale in een andere gemeente, dat inmiddels is uitgegroeid tot een (h)echt begrip voor alles en iedereen die erfgoed een warm hart toedraagt. Met om en bij de 25 standen en goed 250 aanwezigen mag deze 6de editie zich dan ook meteen beroepen op de meest succesvolle editie tot op heden. De erfgoedcoördinatoren, Koen Demarsin, Karen Van Buggenhout en Annelien Noppe, waren dan ook duidelijk in hun nopjes met de respons. “De primaire doelstelling van de erfgoedcel blijft immers de regio warm te maken voor het rijke culturele erfgoed waarover zij beschikt en daarbij een (h)echte samenwerking teweeg te brengen tussen de lokale besturen, de erfgoedverenigingen en –organisaties en alle erfgoedenthousiastelingen”, benadrukte Karen van Buggenhout dan ook bijzonder geestdriftig”.
Namens de erfgoedcel was het voorzitter Marc Snoeck, eerste schepen en schepen voor Erfgoed in Halle, die de projecten voor het komend jaar mocht kenbaar maken. Om het in de Halleluja-sfeer te houden mat hij het jaarprogramma dan ook een tien-geboden-kleedje aan: “1. Viert uw hoogdagen, 2. Op zondag naar de molen of naar de fabriek, 3. Allemaal digitaal, 4.Laat de kinderen tot erfgoed komen, 5. Bemin uw naaste erfgoed, 6. Erfgoed voor iedereen, 7. Bescherm religieus erfgoed, 8. Erfgoed om op te bouwen, 9. Geloof en vertrouw en 10. Dank uw volgelingen”.
Erfgoeddepot
Als jongste telg aan het erfgoedfirmament was het de plaatselijke erfgoedcel HERinNEring bij monde van draaischijf Frank Nevens die de bezoekers mocht inlichten over de stand van zaken nopens haar geesteskind, het erfgoeddepot. Onder de benaming HERinNEring zijn, zoals ze zichzelf noemen ‘een handvol erfgoedliefhebbers’ aan de slag gegaan om een paar tot dusver niet gebruikte ruimtes in het Dominicanessenklooster om te toveren tot een fraai erfgoeddepot, een plek waar documenten en voorwerpen in verband met de geschiedenis van Herne en omgeving een veilig onderkomen kunnen krijgen. Zijn ludieke presentatie was overigens hier en daar doorspekt met enkele opvallend markante en verrassende beeldschermen waarmee hij zijn publiek ten volle wist blijven te boeien.   
“Dat bewaren kan op fysieke wijze, maar ook gescand of gefotografeerd. Het is de bedoeling om met een deskundige aanpak de waardevolle getuigen en getuigenissen van ons gezamenlijk gemeentelijk verleden te bewaren en ook te laten raadplegen door de huidige én de volgende generaties”, gaf Frank Nevens aan. “HERinNEring wordt hierbij geruggesteund door het gemeentebestuur, de provincie Vlaams-Brabant, de erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei, de vrijwillige doen en denkers en éénieder die van het nieuw erfgoeddepot een trefplaats wil maken waar het verleden, het heden en de toekomst elkaar de hand reiken”.
Erfgoedmarkt
De erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei werd opgestart in 2011 nadat de Vlaamse Gemeenschap een cultureel-erfgoedconvenant had afgesloten met de intergemeentelijke projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei. Die projectvereniging is overigens een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Affligem, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat.
Vanuit die gemeenten en ook enkele andere instanties was er een uitgebreid gamma aan musea, archieven, heemkringen, verenigingen, organisaties en vzw’z die een stand hadden opgebouwd om het materieel en immaterieel erfgoed dat hen bezighoudt onder de aandacht te brengen en om hun werking en projecten voor te stellen. Hierbij ging het om Bellingahaim Pepingen, Culturama vzw Dilbeek, Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei Dilbeek, Dienst Erfgoed Vlaams-Brabant, De Makrallen Bever, De Retro Vrienden Herne, Dienst Cultuur en Toerisme Dilbeek, Erfgoed Rausa Roosdaal, Erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei Dilbeek, Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Gooik/Galmaarden/Herne, Heemkundige Kring van Gooik, Heemkundige Kring Roosdaal, Heemkring Sicca Silva Drogenbos, Jan Lambrecht fotograaf Erfgoedcel, Museum van het Belgisch Trekpaard Galmaarden, Muziekmozaïek Gooik, Pajottenland+ Roosdaal, Oude Volksambachten Nu Halle, Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei Lennik, Streekvereniging Zenne en Zoniën, Sint-Sebastiaansgilde Drogenbos, St-Veroon Lembeek, Volksinstrumentenmuseum Gooik, VtbKultuur Vlaams-Brabant en Brussel en de vzw HERinNEring Herne.
Om de nacht met een gerust geweten in te gaan en om het Halleluja-plaatje te vervolledigen werden de aanwezigen nog getrakteerd op een reeks duivelse verhalen aan het vagevuur gebracht door de mooiste Beverse Makrallen. Verder was er ook nog hemelse muziek, van hier tot daar wat wijwater maar vooral ook veel Kartuizerbier.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
11 dec 2016
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 27 jan 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 25 jan 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief