Het jaaroverzicht in HERNE

C21

Het jaaroverzicht in HERNE

Jaaroverzicht_herne
© Deschuyffeleer
 

Het afgelopen jaar was eens te meer rijk aan een ganse reeks markante gebeurtenissen in Het Groene Kwadrant. Ook Herne werd niet gespaard van de watersnood die eind mei begin juni het Pajottenland herhaalde keren teisterde. Jammer genoeg diende de gemeente ook afscheid te nemen van enkele bekende inwoners. Een overzicht in vogelvlucht.

Nieuwjaarsbijeenkomst in open lucht
 
1.    In alle warme gezelligheid ging Herne 2016 in met een nieuwjaarsreceptie in open lucht voor alle inwoners. Daar was het ook dat het deelnameformulier van gewezen schepen Jean-Marie Dierickx als winnaar uit de bus van de tombola van de Eindejaarsactie van de Verenigde Handelaars kwam. Hij mocht terug naar huis met een aantal waardebonnen voor in totaal 1.500€.
2.    Eind januari was er flink wat commotie in de streek door de aangekondigde sluiting van het vredegerecht. Nadat eerst bekomen werd dat er toch nog zittingen van de advocaten van de eerstelijnsbijstand en van het vredegerecht in Herne zouden plaatsvinden volgens het ‘sous-l’arbre’-principe werd eind juni het vredegerecht in Ruisbroek gesloten door de Arbeidsinspectie wegens te onveilig. Resultaat was dat alle zittingen en ook het personeel van het dubbelkanton Sint-Pieters-Leeuw/Herne nu terug kwamen overgewaaid naar het vredegerecht in Herne.
3.    Nog eind januari werd het openbaar onderzoek van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Fondatel/Stationsomgeving op gang getrokken. Hierbij is het de bedoeling de vroegere Fondatel-site een residentiële bestemming te laten verwerven.
4.    Eind maart werd in het Dominicanessenklooster door de vzw MeeGaan, een tewerkstellingsproject voor jongeren met een mentale beperking die einde schoolloopbaan zijn, alvast ook het startschot gegeven van een wekelijkse dagopvang voor die jongeren in het kader van haar project G-Horeca.
5.    Bij de uitreiking van de jaarlijkse sportprijzen was het badmintonspeler Vincent Stradiot die de prijs van sportpersoon van het jaar in de wacht sleepte. De trofee van sportverdienste was weggelegd voor Maxime Cobbaert, de drijvende kracht achter de jaarlijkse mountainbiketochten van fietsclub ’t Draisineken. Als sportbelofte van het jaar werd wielrenner-aspirant Bram Deschuyffeleer gelauwerd.
 
Ook privé-bewaking

6.    Om de veiligheid in de gemeente ’s nachts te waarborgen deed het gemeentebestuur vanaf april, naast de politie, ook een beroep op Securitas, een erkende private bewakingsfirma. Die moet zich evenwel alsnog wettelijk beperken tot het bewaken van de gemeentelijke gebouwen. Toch werd gehoopt dat de aanwezigheid van die private bewakers ook ontradend zal werken in de strijd tegen inbraken in woningen. Ook de installatie van de ANPR-camera’s en van de trajectcontrole in Kokejane bevordert het opsporen van daders van verdachte handelingen.
7.    Sinds april kan het OCMW in het kader van het Lokaal Opvanginitiatief zes bijkomende asielzoekers evenals in gevallen van noodzaak een gezin met drie kinderen opvangen in een noodwoning. Dit alles in het Dominicanessenklooster waarvan een gedeelte daartoe werd gerenoveerd. Voor het inrichten van de noodwoning genoot het OCMW overigens financiële steun van de Nationale Loterij.
8.    Doordat Luc Condijts zich in 2015 met zijn boog tot opperkoning van Brabant schoot mocht zijn Koninklijke Onze Lieve Vrouwe Gilde uit Herne eind juni dit jaar het Groot Brabants Gildenfeest organiseren. Dat feest dat nog steeds stoelt op aloude gebruiken en op gebied van folklore bijzonder hoog wordt ingeschat verzamelt de belangrijkste schuttersgilden uit de provincie voor de koningschieting van Brabant.

Kwadrant Plus

9.    In de zomermaanden werd ‘Kwadrant Plus’ uit de grond gestampt, de feitelijke vereniging die in het Groene Kwadrant vooral iedereen wil aanspreken en vooral ook voor iedereen een luisterend oor wil zijn. De nieuwe vereniging stelde zich op een originele manier aan het grote publiek voor met een try-out concert van Bl!ndman-Sax in de St-Petrus en Pauluskerk.
10.  Door toedoen van Marc Bosmans groeide Herfelingen stilaan maar zeker uit tot een internationale draaischijf in het fokken van Shetlandpony’s. Zijn hengst Fibocco van ’t Klaverbos (69 cm), eerder overigens begin van het jaar ook al nationaal kampioen in Wambeek in de super kleine maat, werd  in het Limburgse Kuringen gekroond tot Belgisch erekampioen alle categorieën.
 
Bierfest 
 
11.  De Verenigde Handelaars gooiden hun Achterweisjoerskermis over een andere boeg. De avondmarkt werd opgedoekt en vervangen door een uitermate geslaagd eerste ‘BierFest’ met live music en nog zoveel meer.
12.  Reni Thienpondt en Martine Ferdinand, de twee kranige fietsende kankerpatiënten die als de Rop-Mopsen inmiddels bekendheid hebben verworven door aanhoudend allerlei acties op te zetten voor Kom op tegen Kanker, wisten hun uitdagend ‘Toerke van Frankrijk’ tot een goed einde weten te brengen.
13.  Tijdens de gebruikelijke jaarlijkse oogst- en rooiperiode zette het gemeentebestuur met een symbolische actie met stromannen bij de bevolking in op het aanzwengelen van het respect voor het landbouwleven. Een bron van wederzijds respect, zo ziet Herne de verhouding van zijn bevolking tot de landbouw en omgekeerd. Daartoe plaatste het op zes belangrijke invalspunten in de gemeente alvast zes opvallende stromannen en -vrouwen.
 
Landschapskubus

14.  Na haast twee jaar wikken en wegen was het Hecht Herne dat er met de steun van het gemeentebestuur en de Nationale Loterij in geslaagd is een eerste landschapskubus neer te poten in een weide langs de veldbaan die de Processiestraat verbindt met het Oud Klooster. Mettertijd is het de bedoeling dat her en der nog andere gelijksoortige landschapsbakens in de gemeente worden opgezet.
15.  De eerste streekproductenmarkt die het gemeentebestuur opzette in het Dominicanessenklooster viel, te oordelen naar de belangstelling, blijkbaar meteen letterlijk en figuurlijk in de smaak van het brede publiek. Het fraai kader van de site, het najaarszonnetje dat af en toe door de wolken priemde en het bijzonder aanbod maakten dat het lekker kuieren was langs de standjes.
16.  De carrièreprijs cultuur was weggelegd voor Lucien Pletinckx terwijl de solidariteitsprijs ging naar de bloedgevers én van Herne én van Herfelingen-Heikruis.
17.  Meerdere kleinere straten die aan een opknapbeurt toe waren kregen een nieuw wegdek. Het gaat in Herfelingen om de Beeldekensstraat, in Herne om de Smeyersmark en een gedeelte van de Leenstraat en in Sint-Pieters-Kapelle om de Lookaitse en de Heyselstraat. En ook de Hoogbaan in Herne werd mee opgenomen in het herstelplan.
18.  De eerste ploeg van Chiro Albatros Tollembeek is de eindwinnaar geworden van het eerste Spel zonder (gemeente) Grenzen dat de jeugdverenigingen van Bever, Galmaarden en Herne tegen elkaar in het sportieve harnas joeg in het centrum. Na hun battle mochten de deelnemers zich alvast nog opmaken voor de ook eerste editie van Festiv’ Herne op het gemeenteplein met optredens van Yves Seghers, Dynamite en Laura Tesoro. De dag werd afgerond met discobar ‘Sorry ’t zijn wij maar!’.
19.  Voor de jaarlijkse netwerkdag van het Huis van het Kind van het Pajottenland was het voor de medewerkers van de lokale besturen en van de vele partnerorganisaties dit keer verzamelen geblazen in het Dominicanessenklooster. Het motto was ‘Kansen bieden aan alle kinderen’.
20.  De gemeentelijke academie voor Muziek, Woord en Dans van Gooik met haar bij-afdelingen in Galmaarden en Herne enerzijds en tien muziekverenigingen uit die drie gemeenten anderzijds sloten een samenwerkingsprotocol af. Centraal hierbij staan aan de kant van de academie de professionele vorming en de sturing evenals het motiveren van de leerlingen om ook in muziekverenigingen te gaan spelen. Op hun beurt dan weer bevelen de muziekverenigingen bij hun leden het professioneel onderricht van de academie aan.
 
De Regenboog kreeg een positieve evaluatie

21.  Nadat eerder al het doorlichtingsteam van het Paritair Comité bij een opvolgingsbezoek een positieve evolutie in de schoot van de lagere schoolklassen van de Regenboog in Herfelingen had laten uitschijnen, kreeg nu ook de kleuterafdeling een bijzondere fraaie beoordeling vanwege het inspectieteam. Hier en daar werd door de inspecteurs zelfs geopperd dat het kleuteronderricht als voorbeeld mag gesteld worden voor het verstrekken van kwaliteitsvol onderwijs aan kleuters.
22.  In het Koetshuis in Strijtem mocht ere-burger Maurits van Liedekerke zijn nieuw boek ‘Van Abbeloos tot Zeppos’ voorstellen. Met dat boek over 75 bekende en verdienstelijke personen die één of andere link hebben met het groot Pajottenland wil de auteur een ander beeld van het Pajottenland ophangen dan het altijd maar naar voren geschoven Bruegeliaans beeld met geuze, kriek, lambiek, mattentaarten, Gaasbeek en boerenpaarden.
23.  Voor het eerst in de geschiedenis van Herne mocht burgemeester Kris Poelaert in naam van de Vlaamse minister van Cultuur Sven Gatz een ere-medaille en diploma overhandigen voor 70 jaar muzikale inzet. Deze eer kwam toe aan de 85-jarige trombonespeler Jean Vanderpeypen uit de Geraardsbergsestraat in Sint-Pieters-Kapelle. Al die tijd al gaat Jean ook als muzikant door het leven. Het jaar voordien werd hij voor zijn 65 jaar trouw lidmaatschap van de fanfare St-Pieters-Herleving bedacht met het briljanten ereteken.
24.  Met Irena Paternoster uit de Stationsstraat en Georges Snel uit de Ekkelenbergstraat telt Herne er sinds 16 mei meteen twee prompte eeuwelingen bij. Een bijzondere gelegenheid dus voor het gemeentebestuur om samen met de ganse bevolking gezamenlijk hulde te brengen aan beide honderdjarigen die precies op de dezelfde dag in volle Eerste Wereldoorlog het levenslicht zagen.
25.  Als eindejaarsgeschenk mocht Herne een welgekomen subsidie van 138.985€ uit het Plattelandsfonds ontvangen. Dat bedrag zal besteed worden aan het herstellen van Tembroek in Herfelingen en van de Rasbeekstraat in Sint-Pieters-Kapelle. Ook het verder herstel van de Leenstraat is voorzien met geld uit het Plattelandfonds.
26.  Een eerste zitdag voor de openbare verkoop van zowel De Katholieke Kring als de bakkerij in de Kerkstraat in het centrum bleek door het indienen van hogere biedingen onvoldoende om de verkoop definitief te beslechten. De tweede en definitieve zitdagen zijn nu gepland eind februari.
27.  Op het dorpsplein in het centrum werd dit jaar door het gemeentebestuur nieuwe kerstverlichting aangebracht. Met het einde van het jaar in zicht baadt het centrum thans dan ook in een warme sfeer. Na enkele sobere jaren, met weinig kerstsfeer in het straatbeeld, werd er nu evenwel opnieuw smaakvolle sfeerverlichting voorzien met mooie lichtgevende bollen.
28.  Ook dit jaar zorgden de koninklijke fanfare Sint-Pieter-Herleving en haar jeugdafdeling De Crescendo’s voor een passende kerstsfeer in het centrum van hun deelgemeente Sint-Pieters-Kapelle. Daarbij kregen zij alvast de daadwerkelijke en welgekomen hulp van Luc Roobaert, die een originele kerstboom met ijzeren kapstokken in elkaar knutselde en een kerstman in een woonwagen dropte, en Marianne Ronsen. Het resultaat is dan ook een optelsom van creativiteit en originaliteit overgoten met een sausje van pure fantasie.
 
Erfgoedmarkt

29.  De jaarlijkse eindejaarsdrink met erfgoedmarkt van de Erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei ging dit jaar door in het Dominicanessenklooster. Het is een evenement, overigens telkenmale in een andere gemeente, dat inmiddels is uitgegroeid tot een (h)echt begrip voor alles en iedereen die erfgoed een warm hart toedraagt. Met om en bij de 25 standen en goed 250 aanwezigen mocht deze 6de editie zich dan ook meteen beroepen op de meest succesvolle editie tot op heden. De genodigden kregen eveneens de gelegenheid kennis te maken met het erfgoeddepot dat door de vzw HERinNEring in lokalen van het Dominicanessenklooster thans wordt opgezet.
30.  De jaarmarkt op Pinkstermaandag, inmiddels al aan haar 39ste editie toe en alvast de grootste en de meest gezellige in het Pajottenland, werd eens te meer een heus succes. Duizenden en duizenden bezoekers flaneerden opnieuw langsheen de honderden kraampjes en standjes evenals op de feestweiden.
 
Noodweer 
 
31.  Eind mei begin juni kreeg ook Herne door felle regenbuien en onweders herhaalde keren af te rekenen met water- en modderoverlast en omgewaaide bomen.
32.  Vooral Herfelingen, de Ekkelenbergstraat, de Kloosterberg, de Kapellestraat en de Lindestraat kregen het hard te verduren. Zwaar getroffen werd ook de school in Herfelingen. Daar overspoelde het water de koer en de turnzaal. Ook de omgeving van de Spar in de Lindestraat kwam onder water te staan. En in de Romeinse Baan in Kokejane in de nabijheid van het rondpunt liep een huis enkele keren water over de vloer. Verzakte ondergrondse afvoerbuizen bleken hier achteraf de oorzaak van te zijn.
33.  Ook in de cafés in Herne werd de eerste wedstrijd van de Rode Duivels voor de Europese beker in het Franse Lyon tegen Italië met meer dan gewone aandacht gevolgd. Zienderogen sloeg echter ook hier de vertwijfeling toe bij de vele supporters. De opgefokte hype rond de Rode Duivels kreeg met de 2-0 nederlaag dan ook een flinke klauw. Het werd geen feestgedruis maar wel een heuse afgang.
.    
Afscheid van 
 
35.  Enkele bekende personen kwamen Herne tijdens het afgelopen jaar jammer genoeg te ontvallen. Dat zijn poëet Edith Claus, Roger Vandereeckt, de draaischijf van het Bavocentrum In Herfelingen evenals Georges Devriese, de oudste thuiswonende inwoner van Herne.

 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
01 jan 2017
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 27 jan 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 25 jan 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief