HERNE – Nu toch eindelijk concrete stappen om overstromingen in het centrum tegen te gaan

C21

HERNE – Nu toch eindelijk concrete stappen om overstromingen in het centrum tegen te gaan

Waterbeheersingswerken_marke__1_
HERNE – Nu toch eindelijk concrete stappen om overstromingen in het centrum tegen te gaan - © Deschuyffeleer
 
Waterbeheersingswerken_marke__2_
Karl Leliaert en Hans Nuyttens van de VMM - © Deschuyffeleer
 
Waterbeheersingswerken_marke__3_
HERNE – Nu toch eindelijk concrete stappen om overstromingen in het centrum tegen te gaan - © Deschuyffeleer
 
1
Archief januari 2011 - © Deschuyffeleer
 

Na het vereiste studiewerk en het noodzakelijke overleg worden nu concrete stappen ondernomen om het overstromingsgevaar van de Mark in het centrum een halt toe te roepen. Zo diende de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) recent bij het gemeentebestuur een stedenbouwkundige aanvraag in voor het uitvoeren van de broodnodige aanpassingswerken. Momenteel loopt er dan ook tot en met 17 februari een openbaar onderzoek. In dit verband wordt er trouwens voor de inwoners van Herne nu maandag 30 januari om 18u30 ook nog een informatievergadering opgezet in het Dominicanessenklooster. De belangstellenden in Galmaarden worden aldaar dezelfde dag ontvangen van 16 tot 18u in de Gemeentelijke zaal Willem Tell.

Een totaalaanpak van de wateroverlast
De zware overstromingen in het centrum van november 2010 en januari 2011 waarbij de Mark telkens uit zijn oevers trad deed de VMM toen op uitdrukkelijk verzoek van de gemeentebesturen van Herne en Galmaarden besluiten een totaalaanpak van de wateroverlast uit te werken. Na een eerste studieronde weerhield de VMM begin 2013 in totaal 11 projecten in het Vlaams stroomgebied van de Mark. Voor Herne waren dat onder meer het uitbreiden van de reeds bestaande gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG) te Sint-Pieters-Kapelle, de aanleg van een GOG opwaarts de spoorweg en de Lo-molen en het uitbouwen van een lokale bescherming door indijking van de Stationsstraat. Dit laatste project zou prioritair worden aangepakt. Overigens heeft een eerste reeks maatregelen waaronder het deskundig gebruik van de GOG’s intussen al enkele keren het ergste kunnen voorkomen.
Ambitieuze werken
De geplande ambitieuze werken nu in de centra van zowel Herne als van Galmaarden behelzen ‘lokale beschermingswerken met aanleg van beschermingsdijken, dijkgrachten, doorsteken met terugslagkleppen, kopmuren, plaatselijk verleggen van de Mark, aanleg van winterbedden en oeververstevigingen, aanleg van een damwand, keermuren en waterkeringen met schotbalken, plaatselijk uitvlakken van de weg, afkoppelen van straatkolken op baangrachten en aanleg van een greppelbak’. De werken kaderen dan ook in de eerste prioritaire fase van het totaalproject van de waterbeheersingswerken.
De werken beogen de strijd tegen de wateroverlast die bij uitzonderlijke regenval vooral in Galmaarden in de Nieuwstraat en in de Tollembeekstraat en in Herne in de Stationsstraat vele woningen in de problemen brengt.
Karl Leliaert van de VMM “In Herne gaat het om de bescherming van een vijftiental woningen. Daarbij gaat het eerst om de afkoppeling van de riolering voor hemelwater die bij het opzwellen van de Mark er voor zorgt dat die huizen onder water komen te staan. Die riolering wordt dan gekanaliseerd in een ruime open gracht die het tracé van de huidige Mark-bedding volgt en die wordt voorzien van een terugslagklep. Vervolgens wordt de bedding van de Mark een vijftiental meter verschoven zodat ruimte ontstaat tussen het riviertje en de huizen. Die ruimte wordt dan opgehoogd met aarde zodat een dijk bescherming kan bieden”.
Hopelijk werken starten in 2018
Op de informatievergadering in het Dominicanessenklooster zal de VMM in eerste instantie de geplande werken toelichten. Nadien kijken de aanwezigen ook nog de gelegenheid de plannen in te kijken en eventuele vragen te stellen. De rechtstreeks betrokkenen eigenaars van de gronden waarop de werken zullen uitgevoerd worden kregen overigens recent ook al de gelegenheid contacten te leggen met de mensen van de VMM.
Als alles vlot verloopt zouden de werken in 2018 kunnen opgestart worden. De duur ervan wordt voorlopig ingeschat op één jaar.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
25 jan 2017
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021

archief