HERNE – Komitee Solidair duidt zijn bezwaren tegen de windturbines op de Heyselvlakte

HERNE – Komitee Solidair duidt zijn bezwaren tegen de windturbines op de Heyselvlakte

Img_4156
HERNE – Komitee Solidair duidt zijn bezwaren tegen de windturbines op de Heyselvlakte - Jeroen De Padt van Komitee Solidair - © Deschuyffeleer
 
Img_4163
HERNE – Komitee Solidair duidt zijn bezwaren tegen de windturbines op de Heyselvlakte - Bart Van den Daele - © Deschuyffeleer
 
Img_4158
HERNE – Komitee Solidair duidt zijn bezwaren tegen de windturbines op de Heyselvlakte - © Deschuyffeleer
 
Img_4175
HERNE – Komitee Solidair duidt zijn bezwaren tegen de windturbines op de Heyselvlakte - © Deschuyffeleer
 
Img_4177
HERNE – Komitee Solidair duidt zijn bezwaren tegen de windturbines op de Heyselvlakte - © Deschuyffeleer
 

Ten behoeve van de inwoners van Herne, Edingen en Mark lichtte Komitee Solidair, geruggensteund door het Edings actiecomité Vents de Changement, tijdens een infoavond het project toe van Colruyt/Eoly voor de inplanting van drie windturbines op de Heyselvlakte in deelgemeente Sint-Pieters-Kapelle langsheen de spoorlijn Edingen-Froyennes. Met goed 120 aanwezigen in de cafetaria van de sporthal De Hernekouter werd het een geanimeerde avond waarop één voor één de contra-argumenten werden ontwikkeld. Intussen loopt vanuit het Herns gemeentebestuur het openbaar onderzoek met betrekking tot de ingediende milieuvergunningsaanvraag, terwijl vanuit de actiegroepen een petitie werd opgestart om het project alsnog te kunnen counteren. Die petitie konden de aanwezigen alvast ter plaatse ondertekenen. 

Twijfel over studies en berekeningen  
Het was comitélid Bart Van den Daele uit de Zullikstraat die de debatten leidde. Als lid van KLAP (Komité voor het behoud van het Landelijk Aspect van het Pajottenland) was hij eerder ook al actief tegen de inplanting van windturbines op de grens van Bever met Wallonië. Vooral de juistheid en het waarheidsgehalte van de studies en de berekeningen die Eoly gebruikt zoals productieberekeningen en opbrengstanalyses, schaduwcalculaties, geluidsstudies en lokalisatienota’s waren kop van jut voor de woordvoerder van de actiecomités . Hij had het opeenvolgend over industriële windturbines in Herne, een industriële windturbine op zich, de garantie die Eoly geeft aan de omwonenden, de verdeling van de lusten en de lasten, de Eoly-communicatie, het proces voor de milieuaanvraag en de -vergunning, de te trekken besluiten en de verder te ondernemen stappen.
Windkracht 2020
Eind vorig jaar lanceerden Vlaams minister voor Energie Bart Tommelein en Vlaams minister voor Omgeving Joke Schauvlieghe gezamenlijk het windplan ‘Windkracht 2020’om sneller en meer windmolens te kunnen bouwen. Zo willen zij met dit plan tegen 2020 minstens 280 extra windmolens bijbouwen om de vooropgestelde klimaat- en energiedoelstellingen te kunnen behalen. En dat verklaart dan ook volgens de woordvoerder de aanvraag van Eoly om nu ook in Herne drie windturbines in te planten.
Vooral de opmaak van de schaduwcalculaties en de geluidsstudies blijken geen genade te vinden in de ogen van Bart Van den Daele en zijn comité. Zowel voor de geluidsproductie als de slagschaduw blijken Eoly en de verzetscomités duidelijk heel verschillende basisgegevens te gebruiken waardoor een vergelijk moeilijk wordt. Vooral de termen ‘computergestuurde simulaties en bevindingen door ongekende en niet-controleerbare software’ blijken vele vragen op te roepen.
Nefaste gezondheidsgevolgen
Om de nefaste gezondheidsgevolgen in hun juiste context te plaatsen stoelde de spreker zijn bevindingen dan weer op gegevens van de Hoge Gezondheidsraad die zeggen dat ‘Het onwaarschijnlijk is dat moderne windturbines behalve hinder en eventueel slaapverstoring een directe weerslag hebben op de gezondheid en het welzijn’. Hierbij werden dan vooral de schaal en de omvang van de vooropgestelde turbines in de picture gezet evenals de extra hinder door laagfrequent geluid dat volgens de spreker niet met het sluiten van deuren en vensters een halt kan worden toegeroepen.       
Ook de argumenten van 40.000 euro aan minwaarde en zelfs de onverkoopbaarheid van de 120 omringende woningen sloegen in als een bom. Uit de uiteenzetting was evenwel niet zo direct op te maken waar deze woningen zich precies bevinden. Deze gegevens werden sterk gemaakt via een Nederlandse studie.
Wraking leden milieuadviesraad
Het exposé van Bart Van den Daele was ook niet mals voor de grondeigenaars die met naam en toenaam werden geciteerd en volgens hem voor veel geld een contract ondertekenden. Ook de honderden inwoners van Herne die werkzaam zijn bij Colruyt en die volgens de spreker rechtstreeks via een schrijven werden beïnvloed om het initiatief niet tegen te werken kregen een veeg uit de pan. Zeker niet te min was ook de nominatieve wraking van de voorzitter en een lid van de Hernse milieuraad omdat ook zij rechtstreeks of onrechtstreeks bindingen zouden hebben met Colruyt als werkgever en zij bijgevolg zo dan ook geen objectief advies zouden kunnen formuleren.
Oproep tot realisme
Ook de oproep tot realisme van burgemeester Kris Poelaert die op gemeentelijk niveau er moet voor zorgen dat de wetten en de besluiten van de hogere overheden uitgevoerd worden werd niet op veel begrip onthaald. De burgemeester stelde “dat er serieuze argumenten zullen moeten worden verzameld om windturbines in onze regio en zeker in Herne tegen te houden, dat dat zeer moeilijk zal zijn en dan wel op basis van argumenten die te maken hebben met de vergunningsaanvraag. Geldgewin op zich is geen argument dat betrekking heeft op milieu. Immers staat Herne op kaarten van de provincie aangeduid omwille van zijn uitgestrektheid en zijn ligging als één van de ideale gemeenten om van windturbines te voorzien.   Er zullen in dat opzicht alternatieven moeten worden voorgesteld. Ik wil dan ook vermijden dat Herne het windturbine-eiland van het Pajottenland wordt." 
Milieuvergunningsaanvraag  
De milieuvergunningsaanvraag met bijlagen ligt gedurende de periode van 3 maart 2017 tot en met 1 april 2017 ter inzage van het publiek op het gemeentehuis elke weekdag van 8u30 tot 12u, elke dinsdagavond van 17u30 tot 19u30 en elke zaterdag van 9u30 tot 12u. Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen aan het college van burgemeester en schepenen schriftelijk worden gericht. Ook kan dit mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar. De uiterste datum voor het indienen van een bezwaar is vastgesteld op zaterdag 1 april 2017 om 12u.
In het kader van het openbaar onderzoek wordt er vanuit het gemeentebestuur alvast ook nog een informatievergadering georganiseerd op dinsdag 14 maart 2017 om 20u in de zaal van café ’ t Schoentje, Stationsstraat 5 te 1540 Herne.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
08 mrt 2017
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 18 okt 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 15 okt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 03 okt 2020

archief