HERNE / EDINGEN – Colruyt/Eoly gaat voor dialoog en sereen debat rond de windturbines

C21

HERNE / EDINGEN – Colruyt/Eoly gaat voor dialoog en sereen debat rond de windturbines

Img_4438
HERNE / EDINGEN – Colruyt/Eoly gaat voor dialoog en sereen debat rond de windturbines - © Deschuyffeleer
 
Img_4437
HERNE / EDINGEN – Colruyt/Eoly gaat voor dialoog en sereen debat rond de windturbines - © Deschuyffeleer
 
Img_4429
HERNE / EDINGEN – Colruyt/Eoly gaat voor dialoog en sereen debat rond de windturbines - © Deschuyffeleer
 
Img_4430
HERNE / EDINGEN – Colruyt/Eoly gaat voor dialoog en sereen debat rond de windturbines - © Deschuyffeleer
 

Tijdens een persbijeenkomst in zijn hoofdzetel te Halle wenste Eoly, de groene energieleverancier van Colruyt Group, graag te reageren op de recente berichtgeving rond het dossier van de mogelijke windmolens in Herne. De aankondiging van het project heeft heel wat emoties en reacties losgemaakt, die ook Eoly niet ongemoeid hebben gelaten. Helaas heeft de polemiek rond het dossier ook een aantal misverstanden doen ontstaan. Eoly wenste dan ook graag enkele zaken terug in perspectief te plaatsen. Omdat Eoly steeds wil streven naar dialoog in een sereen debat, bekijkt het bedrijf, samen met de betrokken gemeenten Herne en Edingen, om de hoogte van de geplande turbines op 150 meter te houden.

Samen duurzame meerwaarde creëren
Eoly diende een vergunningsaanvraag in voor een mogelijke bouw van drie windturbines in Herne. De overheid toetst hierbij de nodige zaken af tijdens een strikt gereguleerde procedure, voordat beslist wordt of het project effectief wordt uitgevoerd.
“Samen duurzame meerwaarde creëren”: het maakt deel uit van de missie van Colruyt Group, en dus ook van zusterbedrijf Eoly. Stephan Windels, Business Unit Manager van Eoly, geeft aan: “Het blijft voor ons van belang dat we sámen kunnen streven naar die duurzame energie. Hoewel we dergelijke reacties nooit verwacht hadden bij het indienen van de aanvraag, begrijpen we ook dat mensen zich ongerust maken. We zijn steeds bereid om te luisteren en in dialoog te gaan.” Eoly merkt echter ook dat er de laatste weken toch een aantal misverstanden ontstaan zijn rond windenergieprojecten (en de relatie met gezondheid) en wil graag enkele zaken uitklaren om zo te kunnen blijven gaan voor een evenwichtig debat.
Geluidsnormen ruim gerespecteerd
Voor alle woningen worden in deze vergunningsaanvraag de geluidsnormen ruim gerespecteerd. Dat wil zeggen dat het maximaal waar te nemen geluid voor de meeste woningen nooit 39 decibel zal overschrijden, wat de strengste norm is. Dat is te vergelijken met fluisterende mensen in een bibliotheek. Stephan Windels: “Als je Edingen en Herne bekijkt, dan zal de overgrote meerderheid van de mensen geen enkele last hebben op vlak van geluid. We volgen hier de procedure en gangbare norm”.
Bovendien bestaan er een heel aantal vragen rond het infrasone geluid die deze turbines met zich zouden meebrengen. Infrasoon geluid is vandaag een steeds aanwezig gegeven. Het wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door zaken zoals verkeerswegen en spoorwegen, maar is niet hoorbaar. Stephan Windels: “Er is altijd een infrasoon geluid aanwezig, ook zonder windturbines”.
Slagschaduw wordt tot een absoluut minimum beperkt
Windturbines brengen inderdaad slagschaduw met zich mee als ze in werking zijn op een zonnige dag. Ook hiervoor werden erg strenge normen bepaald, waaraan het vergunningsvoorstel voor het project in Herne voldoet. De wet heeft een bepaald toegestaan volume slagschaduw vastgelegd: in Vlaanderen is dit een periode van maximaal 8 uur per jaar, en niet langer dan 30 minuten per dag.  In de Waalse wet werd 30 u per jaar en maximaal 30min per dag vastgelegd. Eoly investeert daarom extra in haar turbines om ze uit te rusten met een systeem dat de slagschaduw op een voortdurende manier monitort.
Stephan Windels: “We zullen de slagschaduwnormen 100% respecteren. Alles wordt bovendien gelogd en is consulteerbaar. De milieu-inspectie kan en mag die te allen tijde controleren. De waarde van maximum een half uur per dag wordt overigens zelden bereikt”. Eoly zal dan ook een meldpunt inrichten als de vergunning zou worden toegestaan, dit om een maximale transparantie te verzekeren. Windels: “Via info@eoly.be kan je overigens altijd melden als je denkt dat de norm is overschreden. Dit wordt dan zeer nauwgezet opgevolgd”.
Niet enkel energie voor Colruyt Group: Eoly Coöperatie
“100% duurzame energie”, dat is de filosofie van Eoly. Dat betekent niet alleen dat het bedrijf investeert in technologie als windturbines, zonnepanelen en warmtekrachtkoppeling. Eoly wil ook de buurtbewoners betrekken bij de windturbineprojecten. Eén van de windmolens in Herne zal in die zin  opengesteld worden voor participatie via Eoly Coöperatie, een cvba. Buurtbewoners krijgen voorrang om te investeren. Op die manier genieten ze mee van de opbrengst van de windmolen. Gisteren is overigens het eerste coöperatieproject van een windmolen in Halle (Dassenveld) opengegaan voor de niet-Hallenaren. Op 4 weken tijd werd er al 57 % van het bedrag opgehaald. Op https://coop.eoly.be/nl/home kan de voortgang gevolgd worden.
Aanpassing aan het dossier: turbines van 150 meter hoog
Eoly vindt het positief dat actiecomités bevestigen dat ze ook voorstander zijn van duurzame energie, om zo samen de energievoorziening voor toekomstige generaties te kunnen voorzien. Op de infoavond midden februari hebben er goede gesprekken plaatsgevonden en waren er ook een heel aantal mensen aanwezig die het project steunden. Stephan Windels besluit: “We stellen vast dat er erg veel bezorgdheid is. Omdat we willen blijven streven naar een sereen en respectvol debat, bekijken we om de hoogte van de geplande turbines op 150 meter aan te vragen, en dus niet 200 meter zoals eerder aangenomen werd.”
Fondsoprichting voor natuur- en landschapsinrichting
Eoly voorziet om jaarlijks een gedeelte van de opbrengst van het windmolenpark in een fonds onder te brengen. Inwoners en verenigingen van zowel Herne als Edingen zouden dat fonds dan kunnen aanspreken voor het ondersteunen van projecten die gelinkt zijn aan natuur- en landschapsinrichting. Tot nu blijken reeds een vijftal voorstellen in die zin ingediend.  
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
15 mrt 2017
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief