HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 22 maart 2017

C21

HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 22 maart 2017

Herne
HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 22 maart 2017 - © Deschuyffeleer
 
Img_4520
Sonja Van den Bossche nieuw raadslid - © Deschuyffeleer
 
Img_4526
Woonwinkel - Coördinator Erik Moens - © Deschuyffeleer
 

Sonja Van den Bossche nieuw raadslid

Recent diende raadslid voor de CD&V Annelies Desmet haar ontslag in als gemeenteraadslid. Zij is niet langer woonachtig in de gemeente. Zij wordt nu opgevolgd door Sonja Van Den Bossche, tot nu toe raadslid in het OCMW. In de handen van vervangend voorzitter en burgemeester Kris Poelaert legde het nieuw raadslid de gebruikelijke eed af. Sonja Van Den Bossche (56) behaalde op de jongste gemeenteraadsverkiezingen 208 stemmen en was toen daarmee de enige CD&V-kandidate die geen zitje in de gemeenteraad wist te bemachtigen. De CD&V-lijst wist bij die verkiezingen overigens 16 van de 17 te begeven mandaten te bekleden. Enkel Thierry Deblander zetelt al enig oppositieraadslid voor de Open Vld in de raad. Door persoonlijke omstandigheden kon hij overigens de raad deze keer niet meemaken, zodat enkel de CD&V-fractie aanwezig was. 
Woonwinkel
De raad bestendigde de deelname in de Interlokale Vereniging ‘Woonwinkel Pajottenland’ en keurde daarvoor eveneens het subsidiedossier 2017-2019 goed. De aanwezige raadsleden namen ook kennis van de verwachte subsidies vanuit de Vlaamse overheid en de provincie Vlaams-Brabant. Coördinator Erik Moens gaf toelichting.
Woonproject Pajottenland, nadien Woonwinkel Pajottenland, ging van start in 2008 en is een samenwerking van de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en de vzw 3Wplus met als doel het verbeteren en uitbouwen van een regionale samenwerking ter ontwikkeling van een beleidsvisie betreffende wonen, het organiseren van woonoverleg, het uitbouwen van een klantgerichte dienstverlening rond wonen en het verbeteren van de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving.
De Woonwinkel behaalde tot op heden goede resultaten. Uit de toelichting in het subsidiedossier blijkt dat de intergemeentelijke samenwerking rond wonen een wettelijk en maatschappelijk antwoord biedt op de nood aan samenwerking op het vlak van woonbeleid in het Pajottenland. Ze vormt ook een meerwaarde voor de inwoners van de gemeente. Het project wordt uitgevoerd met het oog voor de zorg voor een divers en betaalbaar woonaanbod, het werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving, het  informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen en het ondersteunen van de lokale private huurmarkt.
Bij de uitvoering van het project wordt voor elk van de doelstellingen een bijzondere aandacht besteed aan de meest woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden.
Certificaat Inbraak Veilig
De gemeenteraad schaarde zich ook achter het provinciaal project ‘Certificaat Inbraak Veilig’. Vlaams-Brabant wordt al jaren geconfronteerd met te veel woninginbraken mede doordat er nog steeds te weinig aandacht besteed wordt aan inbraakwerend materiaal waardoor veel woningen onvoldoende beveiligd zijn.
 
In tegenstelling tot in Nederland zijn er in Vlaanderen geen inbraakwerende normen verplicht. Het is wel mogelijk om via een gemeentelijke politieverordening inbraakpreventieve maatregelen te voorzien. Er wordt in ons land overigens al langer gepleit voor een politiekeurmerk veilig wonen. Tot op heden is er op federaal niveau daartoe evenwel nog geen concreet initiatief over genomen. Daarom heeft de provinciegouverneur op provinciaal vlak ‘Certificaat Inbraak Veilig’ uitgewerkt.
 
Het project ‘Certificaat Inbraak Veilig’ werd goedgekeurd door de provinciale commissie Criminaliteitspreventie, door het provinciaal veiligheidsoverleg en afgesproken met de lokale en federale politie.
 
Met het Certificaat wil men het aantal diefstallen in woningen doen dalen en de buurt veiliger maken, het veiligheidsgevoel verhogen, de inwoners sensibiliseren tot het aanvragen van  diefstalpreventief advies en hen aanzetten tot het uitvoeren van dat advies, het van bij de start van een nieuwbouw of verbouwing inzetten op inbraakpreventie promoten, professionele partners tot het gebruik van inbraakvertragend materiaal motiveren en sensibiliseren evenals inbrekers ontraden.
 
Concreet wordt de burgemeester gemachtigd het charter ‘Veiliger wonen met certificaat inbraak Veilig’ te ondertekenen en geeft de raad zijn voornemen te kennen ‘een gemeentelijke politieverordening techno-preventieve maatregelen tegen inbraak’ te willen invoeren.  
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
23 mrt 2017
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief