HERNE / REGIO – Provincie en gemeenten willen specifiek ruimtelijk kader scheppen voor windturbines

HERNE / REGIO – Provincie en gemeenten willen specifiek ruimtelijk kader scheppen voor windturbines

D__put___voor_ruimtelijke_planning_ann_schevenels___1_
HERNE / REGIO – Provincie en gemeenten willen specifiek ruimtelijk kader scheppen voor windturbines - député voor Ruimtelijke Planning Ann Schevenels (Open Vld) en burgemeester Kris Poelaert (CD&V) - © Deschuyffeleer
 
D__put___voor_ruimtelijke_planning_ann_schevenels___2_
HERNE / REGIO – Provincie en gemeenten willen specifiek ruimtelijk kader scheppen voor windturbines - © Deschuyffeleer
 
D__put___voor_ruimtelijke_planning_ann_schevenels___3_
HERNE / REGIO – Provincie en gemeenten willen specifiek ruimtelijk kader scheppen voor windturbines - © Deschuyffeleer
 

Op uitnodiging van het gemeentebestuur bracht député voor Ruimtelijke Planning Ann Schevenels (Open Vld) een verkennend werkbezoek aan Herne rond de problematiek van de mogelijke inplanting van tal van windturbines in de gemeente. Daarnaast woonden ook de burgemeesters van Galmaarden en Gooik de gesprekken bij evenals vertegenwoordigers van het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw, Kyoto in het Pajottenland en het Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën. Ook de andere gemeenten uit de zuid-westelijke hoek van het Pajottenland hebben aangegeven verdere belangstelling te betonen in het op stapel staande strategisch project om ook de inplanting en het gebruik van alternatieve energiebronnen zoals windturbines mee in een ruimtelijk regelgevend kader in te kapselen.

Geen verdere wildgroei 
Het is vooral de problematiek van een mogelijke massale inplanting van windturbines in het Pajottenland en in Herne in het bijzonder dat tegen het licht werd gehouden. De uitgewerkte provinciale energiekansenkaart geeft immers aan dat in Vlaams-Brabant door allerlei omstandigheden enkel de landelijke gedeelten in het noord-oosten en in het zuid-westen van de provincie vatbaar zijn voor het winnen van windenergie en het inplanten van windturbines. En daardoor komt het waardevol landschappelijk Pajots kader waar de streek zo trots op is fel onder druk te staan.
In het zuid-westelijk gedeelte is het vooral Herne dat mogelijkheden biedt en zo dan ook bloot staat aan het inplanten van windturbines. De bestuursploeg van burgemeester Kris Poelaert (CD&V) vreest dat Herne dan ook het windpark van de provincie, die de ambitie koestert tegen 2040 klimaatneutraal te willen zijn, zal worden. Zeker nu de Vlaamse regering door de gezamenlijk conceptnota ‘Windkracht 2020’ van minister voor Energie Bart Tommelein (Open Vld) en minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) de geschikte en de beschikbare groene ruimten in Vlaanderen de deur wagenwijd heeft opengezet voor het inplanten van windturbines. Volgens die conceptnota zouden er tegen 2020 alvast 280 windturbines in Vlaanderen moeten kunnen bijgebouwd worden om de doelstellingen te halen.
Het kind van de rekening
Zoals bekend heeft Eoly, de energiedochter van de Colruyt Group, plannen om alvast langsheen de Heyselstraat drie windturbines in te planten langsheen de spoorweg Brussel-Doornik. Intussen blijken ook andere bedrijven opnieuw plannen uit hun koelkast op te zoeken om ook elders in Herne nog windturbines te kunnen inplanten. Zo dreigt Herne als ‘Het Groene Kwadrant’ het kind van de rekening te worden.
Volgens initiatiefnemer burgemeester Kris Poelaert “kan het niet langer zijn dat windturbines zo maar overal in het landschap door ondernemingen worden neergepoot zonder dat er vooreerst een ruimtelijk kader daartoe zou geschapen zijn zoals dat nu ook al het geval is voor woongebieden, bedrijventerreinen en industriezones. Zo zou er alleszins door overleg ook meer draagkracht bij de bevolking kunnen opgewekt worden voor de projecten. Met de huidige regelgeving zijn wij nu wel in snelheid gepakt zodat het protest van de buurtbewoners tegen de plannen niet over het hoofd kan gezien worden”. Met zijn initiatief wil de burgemeester dan ook meer draagvlak creëren door aan de projecten vooraf ook een ruimtelijke invulling op te leggen door het aangeven van een kader waar het wel kan.
Strategisch project
Député Ann Schevenels erkent de problemen en wil nu met een strategisch project uitpakken waarbij ook een landschappelijke studie op basis van een uitgetekende landschappelijke visie vereist zou worden bij het behandelen van aanvragen voor de inplanting van windturbines. Zo zou dan kunnen vermeden worden dat alsnog waardevolle landschappelijke ruimte zou aangetast worden. Ook is zij er van overtuigd zo meer draagvlak bij de bevolking te kunnen bereiken: ”De provincie alleen kan haar ambitieuze doelstellingen niet halen zonder dat er medewerking komt van positief ingestelde gemeenten en van positief ingestelde burgers. Wij moeten iedereen uitnodigen om mee te denken waar wij met Vlaanderen, met ons land en met onze wereld met ons milieu naartoe willen. Passen de projecten voor energie uit de natuur, naast de energiekansenkaart, ook in de landschappelijke visie? En heb ik als burger er voordeel bij? Vlaams-Brabant blijkt door omstandigheden zoals de aanwezigheid van de luchthaven van Zaventem niet al te bijster goed te scoren op gebied van windenergie. Voor zonnepanelen liggen de kaarten anders. Door haar dichte bevolking met veel huizen en veel zonnepanelen zijn wij hierin wel goed. En ook naar andere middelen moeten wij nog durven uitkijken zoals er nu voor een bedrijventerrein in Aarschot een project loopt op basis van geothermiek”.
Alhoewel hun gemeente nog geen aanvragen ontving volgen toch ook de Gooikse burgemeester Michel Doomst en de Galmaardse burgervader Pierre Deneyer het dossier met bijzondere aandacht op. “Het is immers een problematiek die haast gans het Pajottenland aanspreekt en waarbij wij toch ook moeten durven kijken naar de toekomst om toch ook in het Pajottenland een stukje duurzame energie een plaats te kunnen geven. Het is evenwel cruciaal dat de projecten inpasbaar zijn in het prachtig kader van het Pajottenland”, geeft Michel Doomst aan. Ook burgemeester Pierre Deneyer vond het een goede bijeenkomst: “Zo kunnen wij nu onze schepencolleges correct informeren over wat er zou kunnen gebeuren”. 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
27 mrt 2017
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 18 okt 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 15 okt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 03 okt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 01 okt 2020

archief