HERNE- Milieuadviesraad principieel positief over inplanting windturbines op de Heyselvlakte

HERNE- Milieuadviesraad principieel positief over inplanting windturbines op de Heyselvlakte

Windturbines_milieuadvies_positief
HERNE- Milieuadviesraad principieel positief over inplanting windturbines op de Heyselvlakte - © Deschuyffeleer
 
Schema_milieuaanvraag
HERNE- Milieuadviesraad principieel positief over inplanting windturbines op de Heyselvlakte - © Deschuyffeleer
 

Nadat vorige zaterdag het actiecomité Komitee Solidair zijn gebundeld bezwaarschrift had ingediend bij het gemeentebestuur heeft nu ook de gemeentelijke milieuadviesraad zich in de loop van de voorbije week uitgesproken over de aangevraagde milieuvergunning voor de voorgenomen inplanting van drie windturbines op de Heyselvlakte door Eoly, de energiedochter van de Colruyt Group. De milieuadviesraad verleende een principieel gunstig advies maar vult dit advies evenwel aan met te stellen dat verder overleg met Eoly noodzakelijk is in het bestek van de door de aanvrager aangekondigde bereidwilligheid tot verdere dialoog en herziening van het project ten einde het maatschappelijk draagvlak te verhogen.

Het verder parcours
Zowel het bezwaarschrift van Komitee Solidair als het advies van de milieuadviesraad zijn nu aan behandeling toe in de schoot van het college van burgemeester en schepenen. Dat college legt dan  het ontwerp van gemeentelijk advies, dat overigens niet bindend is, ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor. Het uiteindelijk gemeentelijk advies wordt dan overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant. Die beslist dan in eerste instantie over de aanvraag, na vooreerst nog het gefundeerd en gecoördineerd advies te hebben ingewonnen van de provinciale milieuvergunningscommissie (PMVC). Die commissie zorgt ervoor dat via input en overleg met de verschillende actoren dossiers goed zijn voorbereid om te komen tot gedragen beslissingen door de deputatie.
Vooraf een flinke hap informatie
De leden van de milieuadviesraad kregen tijdens hun vergadering waarin het advies diende te worden uitgebracht vooreerst een flinke hap informatie te verwerken. Zo had burgemeester Kris Poelaert het over de door de provincie Vlaams-Brabant publiek gemaakte potentiële inplantingsplaatsen voor windturbines en andere vormen van hernieuwbare energie-installaties evenals over het provinciaal geactualiseerd strategisch plan voor de inplanting van windturbines en de energiekansen voor de verschillende hernieuwbare energiebronnen in de provincie. De deskundigen van de gemeentelijke GECORO dan weer gaven, binnen de context van de lopende ruimtelijke gerelateerde (milieu)aspecten van de milieuvergunningsaanvraag van Eoly, onder meer toelichting over de ruimtelijke mogelijkheden in Herne voor synergiën tussen de verschillende vormen van hernieuwbare energiebronnen in de gemeente.
Voorzitter bevestigd
Alvorens er werd overgegaan tot de bespreking en de adviesverlening werd voorzitter Johan Kestemont in zijn functie bevestigd. Tegen hem werd immers door Komitee Solidair voor het dossier Eoly een verzoek tot wraking ingediend. De raad ging hier evenwel niet op in.
Gelet op de gewestoverschrijdende aspecten van het project van Eoly op de Heyselvlakte loopt ook in Edingen een openbaar onderzoek. Hier is het vooral het actiecomité Ventsdechangement dat tegen het project ageert.
Overleg
Eoly heeft steeds aangegeven open te staan voor een serene dialoog met alle partijen die rond het project ageren. Ook de bestuursploeg van burgemeester Kris Poelaert is voorstander van overleg. De actiecomités van hun kant eisen dat Eoly eerst zijn project intrekt alvorens er rond de tafel kan gezeten worden.      
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
08 apr 2017
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 18 okt 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 15 okt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 03 okt 2020

archief