HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 24 mei 2017

C21

HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 24 mei 2017

Herne
HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 24 mei 2017 - © Deschuyffeleer
 

Geen oppositie

Door de afwezigheid van het enig oppositieraadslid Thierry Deblander van de Open Vld zetelden in deze blitz-zitting van de raad uitsluitend leden van de CD&V-meerderheidsploeg.  

Vervanging Annelies Desmet
Na het ingediend ontslag als gemeenteraadslid door Annelies Desmet en haar vervanging in de gemeenteraad door Sonja Van den Bossche diende het ontslagnemend raadslid ook nog vervangen te worden in verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, overleg- en adviesorganen.
In het beheersorgaan van de bibliotheek Petrus Nagel neemt raadslid Michaël Schoukens haar mandaat over terwijl Sonja Van den Bossche haar voortaan vervangt zowel in het Loko, de VVSG, het Logo als in Pajottenland Plus.
Code voor Infrastructuur- en Nutswerken
Vanuit de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, kort de VVSG, werd de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen geactualiseerd. De code wil zorgen voor onder meer het duurzaam beheer en de inrichting van het openbaar domein en van de ondergrondse bovengrondse infrastructuur, de kwaliteitsvolle uitvoering van de werken met inbegrip van de puntwerken, het goed herstel na nutswerken, een betere afstemming van de werken, een betere communicatie, aandacht voor de omwonenden en de (zwakke) weggebruikers evenals een performante opvolging van meldingen en klachten.
Bij het opstellen werd ernaar gestreefd om een behoorlijk bestuur door de overheid en minimale hinder voor de burger zoveel als mogelijk te associëren met een goede dienstverlening aan de klanten van de nutsbedrijven.
De raad kon zich vinden in het ontwerp van code. Als alles verder volgens plan verloopt zou de aangepaste code van kracht worden per 1 januari 2018. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk gemeenten en steden zich nu engageren de code, die werd geactualiseerd in breed overleg tussen vertegenwoordigers van de VVSG en van de nutsbedrijven, te willen toepassen.
Kunstgras(voetbal)veld
De raad verleende eveneens een ‘in-house’ opdracht aan Haviland voor het bijstaan van het gemeentebestuur in de studieopdracht met betrekking tot de aanleg van een kunstgras(voetbal)veld op de terreinen van voetbalclub FC Herne in het gemeentelijk sportcomplex De Hernekouter.
De studieopdracht behelst de studie, het ontwerp en de (werf)opvolging van de infrastructuurwerken evenals de veiligheidscoördinatie bij het ontwerp en de verwezenlijking. De nodige kredieten voor het samenwerkingsakkoord zullen voorzien worden bij de eerstvolgende budgetwijziging.
Als alles volgens plan verloopt zullen de werken worden uitgevoerd in het najaar. De duur van de werken wordt ingeschat op 45 werkdagen. FC Herne zal gedurende de duur van de werken haar thuiswedstrijden op andere locaties spelen, vooral op de terreinen van FCMZ Tollembeek in het gemeentelijk sportcomplex langs de Hernestraat.
De aanleg van het kunstgras(voetbal)veld blijkt nodig door de zware belasting die de terreinen kennen door de gestadige ledenaangroei van FC Herne en door het feit dat ook nog andere verenigingen het tweede veld gebruiken. Hierdoor ligt het veld er in de zomer stofferig bij en in de winter modderig. Een terrein in kunstgras kan intensiever gebruikt worden en is eveneens minder onderhevig aan de weersomstandigheden. 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
25 mei 2017
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief