PAJOTTENLAND – Sprokkels uit de politieraad juni 2017

PAJOTTENLAND – Sprokkels uit de politieraad juni 2017

Img_1241
PAJOTTENLAND – Sprokkels uit de politieraad juni 2017 - Burgemeester Luc Decrick
 
Img_1232
PAJOTTENLAND – Sprokkels uit de politieraad juni 2017 - Inspecteur Tristan Boes - © Deschuyffeleer
 
Img_1236
PAJOTTENLAND – Sprokkels uit de politieraad juni 2017 - Inspecteur Sven Cauchie - © Deschuyffeleer
 
Politieraad_juni_2017
PAJOTTENLAND – Sprokkels uit de politieraad juni 2017 - © Deschuyffeleer
 

Installatie burgemeester Luc Decrick

Door de bestuurswissel in Pepingen is het voortaan de nieuwe burgemeester Luc Decrick die ambtshalve de plaats van zijn voorganger Eddy Timmermans inneemt en dit zowel in de politieraad als in het politiecollege. Hij werd bij de aanvang van de zitting dan ook in zijn functie van politieraadslid geïnstalleerd.
Nieuwkomers
De inspecteurs Tristan Boes (Dworp) en Sven Cauchie (Geraardsbergen) zijn de nieuwe leden bij de dienst Interventie. Zij legden in de handen van de voorzitter, de Gooikse burgemeester Michel Doomst, de gebruikelijke eed af.
Begrotingswijzigingen
Zowel de begroting in de gewone dienst als die in de buitengewone dienst waren aan een tweede actualisering toe. De gemeentelijke dotaties blijven evenwel ongewijzigd. In de gewone dienst bij de personeelskosten zijn het vooral de indexering van de wedden en de uitgebreide personeelsformatie die meer kosten genereren. Bij de werkingskosten dan weer brengen vooral de procedure- en vervolgingskosten voor de bijstand van advocaten evenals de aankoop van basis- en functie-uitrusting voor de nieuwe personeelsleden hogere kosten mee. Aan de kant van de ontvangsten, beduidend hoger dan de uitgaven, zijn het de bijdrage voor de weddelasten van gedetacheerd personeel bij het provinciaal contact- en informatiecentrum evenals de tussenkomsten van Justitie in de verwerking van de processen-verbaal voor de periode 2015-2016 die een aardige stuiver opleveren. In de buitengewone dienst blijft de globale investeringskost door verschuivingen op hetzelfde peil. Zo stijgt de gecumuleerde rekening in de gewone dienst, of de gewone reserve, nu dan ook voorlopig naar 1.294.490€ door het feit dat het tekort voor de rekening van het huidig dienstjaar nu met 58.328€ wordt teruggedrongen. In de buitengewone dienst blijft het resultaat van de gecumuleerde rekening ongewijzigd op 4.568€.
Delegatiebevoegdheid
Om kort op de bal te kunnen spelen en rekening houdend met de prijsevoluties verleende de raad nu ook een delegatie aan het politiecollege om, zoals eerder al in de gewone dienst, voortaan ook in de buitengewone dienst alle opdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten waarvoor kredieten zijn ingeschreven in de buitengewone begroting en waarvan de kostprijs 22.000€, BTW exclusief, niet overschrijdt te mogen aangaan.
Aankopen
De raad zette het licht ook op groen voor de aankoop van twee multifunctionele kopiers (9.945€) en een nieuwe beveiligde toegangsdeur aan de hoofdpost in Kester (raming 6.000€).
Nieuw politiehuis
De geplande bouw van het nieuw politiehuis langsheen de Edingsesteenweg in Kester blijft verder vertraging oplopen door allerlei juridische en administratieve betwistingen met de eigenaars. Zo wordt thans onder meer de waardebepaling van de onteigende gronden betwist zodat een nieuwe deskundige nu met deze taak diende belast te worden. Ook het archeologisch onderzoek dient nog te gebeuren en zal allicht pas in het begin van het najaar kunnen plaatsvinden. Wel werd de bouwaanvraag inmiddels ingediend. Ook de aangestelde bouwfirma blijkt zich stilaan beginnen ongerust te maken over het uitblijven van de toelating om met de bouw te kunnen beginnen.
Meerdere raadsleden afwezig
In tegenstelling met de eerdere raden was het opmerkelijk dat deze keer een vrij groot aantal raadsleden zich lieten verontschuldigen en niet aanwezig waren. 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
12 jun 2017
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 18 okt 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 15 okt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 03 okt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 01 okt 2020

archief