HERFELINGEN – Wie toch gaat er schuil achter ‘Wim Van der Maelen’?

HERFELINGEN – Wie toch gaat er schuil achter ‘Wim Van der Maelen’?

Pastoor_meskens
HERFELINGEN – Wie toch gaat er schuil achter ‘Wim Van der Maelen’? - Foto Yvette Duquene
 

‘Who the fuck is die drommelse Wim Van der Maelen toch?’, de onbekende heimelijke snoodaard die goed een week geleden, klaarblijkelijk bij gebrek aan moed, onder een valse naam en met kennelijk kwaad opzet via de sociale media een petitie lanceerde tegen de persoon van de nochtans in zijn parochies algemeen gewaardeerde pastoor Kris Meskens. Dat is dé vraag die sindsdien gerezen is bij de vele leden van de plaatselijke geloofsgemeenschappen die het parochiaal werk van de populaire en pragmatisch ingestelde zielenherder maar al te best weten te appreciëren. Die petitie kan alleszins op weinig begrip rekenen bij de parochiale geloofsgemeenschappen waar de priester werkzaam is.

Niet zo maar een petitie!
De voorgeschotelde petitie stelde dat de ‘uitgebluste’ maar nochtans volkse en populaire federatiepastoor met uitvalsbasis in Herfelingen vanuit het aartsbisdom best andere oorden werden opgelegd. De persoon achter de alias ‘Wim Van der Maelen’ en zijn al dan niet fictieve beperkte entourage die de petitie de wereld instuurden blijken van meerdere kerkelijke deugden alleszins geen kaas gegeten te hebben. Zo werd onder meer een beroep gedaan op alsmaar meer in zwang zijnde cyberkanalen waarbij onder een fictieve naam of een pseudo op de sociale media berichten de wereld worden ingestuurd. Het staat derhalve als een paal boven water vast dat ‘Wim Van der Maelen’, de klaarblijkelijk niet bestaande opsteller van de petitie, en zijn aanhangers op de steun kunnen rekenen van minstens één persoon die zeer onderlegd is in het gebruik en het misbruik van de sociale media. Dat dergelijke praktijken evenwel niet door de beugel kunnen en dan ook niet kunnen geduld worden blijkt uit de strenge gerechtelijke straffen waarmee dergelijke feiten beteugeld worden.
Vrijwel onmiddellijk werd de petitie gretig opgepikt en dan ook blijkbaar zonder het checken van de bron verspreid via de regionale edities van dagbladen en via www.katholiekforum.be , een forum dat de aartsconservatieve kerkcultuur blijkt voor te houden. De redactie ervan met Dries Goethals zet zich naar eigen schrijven in voor de landelijke tak van de internationale pro-life organisatie ‘Helpers of God’s Precious Infants’. Hij is vooral ook bekend als voorman van de anti-cultuurmarxistische beweging ‘Pro Familia’.
Allicht onder de druk van de vele boze en negatieve reacties werd de petitie door de initiatiefnemers intussen wel al offline gehaald. Het kwaad is echter geschied. Dat het doelbewust werd veroorzaakt bewijst eveneens het opduiken van de petitie precies de dag dat pastoor Kris Meskens met verlof vertrok.
Uit welke hoek?
Het is gissen naar de oorsprong en de achtergrond van de petitie. Het is dan ook één en al speculatie van welke personen of groepering - de petitie is opgesteld in de wij-vorm – het kwaadwillig initiatief uitgaat. Ingewijden verwijzen hierbij naar allerlei personen en denkpistes, de ene al even plausibel en geloofwaardig als de andere, waaraan pastoor Kris Meskens kan gelinkt worden.
Al dan niet reageren?    
Hoe kan pastoor Kris Meskens (49) als slachtoffer op al die laster en eerroof dan wel reageren? Als priester kan hij uiteraard wel vergevensgezindheid preken ten opzichte van zijn belagers die hem figuurlijk het genadeschot hebben willen geven. Maar daar blijken zijn vele aanhangers bij wie de gemoederen fel oplopen het duidelijk niet mee eens te zijn. Zij zien eerder heil in een klacht bij de politie en in het uiterste geval in het indienen van een klacht met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter te Brussel als enige valabele reactie. Een dergelijke rechtstreekse klacht noopt de gevatte onderzoeksrechter tot het uitvoeren van alle nodige acties om de waarheid aan het licht te brengen en de verantwoordelijkheden vast te leggen. Hij of zij beschikt daarvoor ook over een omvangrijk arsenaal aan dwangmaatregelen zoals het uitvoeren van ochtendlijke huiszoekingen en het afleveren van aanhoudingsmandaten ten opzichte van de verdachten alsook het opvragen van allerlei informatie bij alle mogelijke instanties zoals providers.
Veel waardering
Dat het werk van pastoor Kris Meskens in de zeven parochies die hij nu al bedient wel degelijk fel wordt gewaardeerd blijkt uit de samenkomst van zijn vele aanhangers aan de St-Niklaaskerk in zijn standplaats Herfelingen bij zijn terugkeer uit verlof om hem meteen een welgemeende en deugddoende riem onder het hart te steken. Die terugkeer was voorzien zaterdagavond laatstleden doch een vrij aanzienlijke vertraging van zijn vliegtuig maakte dat de aanwezigen zich dienden te beperken tot het betuigen van hun steun door het ondertekenen van een welkombord aan de kerkdeur.
Blijkbaar hebben de initiatiefnemers van de groep rond ‘Wim Van der Maelen’ enerzijds en de vele sympathisanten van de pastoor anderzijds een totaal verschillende perceptie over de figuur ‘pastoor Kris Meskens’. Zo gaan de aanhangers van de aangevallen pastoor er prat op dat onder meer de zondagsmis in Herfelingen in vergelijking met buurparochies buiten zijn werkgebied procentueel veruit het meeste gelovigen telt en overigens niet alleen 70-plussers maar vooral ook jonge mensen. Het was de vroegere pastoor Bavo die begin de jaren ’80 de op sterven na dood kerk- en geloofsgemeenschap in Herfelingen een bruisend nieuw leven inblies. Als opvolger heeft Kris Meskens het ingeslagen pad verder bewandeld en zo niet alleen van de St-Niklaasgemeenschap in Herfelingen maar ook van zijn andere kerkelijke gemeenschappen dynamische en eigentijdse parochies weten te maken. Nog volgens zijn sympathisanten weet hij in zijn preken meestal ook met een kwinkslag duidelijk verstaanbare evangelische boodschappen, gelinkt aan de actualiteit en ‘het leven zoals het is’, mee te geven. Ook kan hij steeds rekenen op vele vrijwilligers indien de handen uit de mouwen dienen gestoken te worden, verleent hij zijn medewerking aan tal van parochiale initiatieven en stelt hij geregeld zijn kerken ter beschikking voor culturele manifestaties. Daarenboven blijkt hij én als pastoor én als federatiepastoor vooral ook gewaardeerd te worden voor zijn eenvoud in alle omstandigheden, zijn rechtschapenheid en zijn betrouwbaarheid. Rijk of arm maakt voor hem niets uit. Er schuilt in hem evenmin een persoon die graag in de belangstelling staat.
Reactie van pastoor Kris Meskens
“Aan mijn paar dagen verlof in Madrid behoud ik in ieder geval geen goede nasmaak”, maakt pastoor Kris Meskens duidelijk. “Het moet je maar overkomen dat je van het ene uur op het andere overal ter wereld te schande wordt gezet. Mijn eerste gevoel bij het lezen van de aanzegging was dan ook ‘terug een beeld van wat de Kerk op zijn slechtste kan zijn: een dictator als pastoor’. Aan de andere kant heb ik door die verspreiding bovenop de reacties van mijn parochianen ook heel veel reacties mogen ontvangen van mensen die ik al meer dan 20 jaar niet meer gezien heb. Zo waren er onder meer mails van een groep KRO’s uit het leger en daarmee ga ik terug naar 1992, van de vroegere commandant van de Militaire School in Brussel en van mensen die in het verleden samen met mij op militaire zending waren in Sarajevo. Allen uitten hun ergernis, betuigden hun sympathie en vroegen of ze iets kunnen doen”.
Over zijn manier van reageren of ageren is de aangevallen priester nog niet helemaal uit. “Het is niet alleen een aanval tegen mijn persoon maar het is ook vooral een poging verdeeldheid te zaaien binnen een kleine groep van mensen. Zeker als priester vind ik het heel erg dat sommige mensen thans geviseerd worden zonder dat zij met de zaak iets te maken hebben. In feite worden ook zij stiekem beticht zonder enig bewijs van schuld. Daarom zou het goed zijn dat de ware ‘Wim Van der Maelen’ ook een gezicht zou krijgen. Indien er evenwel aan de andere kant een gerechtszaak zou van komen wordt alles allicht nogmaals in het lang en in het breed uitgesmeerd en ook daar heeft niemand baat bij”.
Om alles in het reine te trekken en de rust in de kerkfederatie Herne te laten weerkeren ware het misschien niet slecht dat ‘Wim Van der Maelen’ en zijn entourage hun moed bij elkaar sprokkelen, zich uiten en zich tegenover hun ‘slachtoffer’ excuseren. Daarmee zouden zij dan toch nog blijk geven van een beetje goed fatsoen en van enige christelijke waarde.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
10 jul 2017
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 23 apr 2018
Godelieve Deschuyffeleer | 22 apr 2018
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief