HERNE/BEVER/GALMAARDEN – Infoavond over brandveiligheid voor horeca- en aanverwante zaken

HERNE/BEVER/GALMAARDEN – Infoavond over brandveiligheid voor horeca- en aanverwante zaken

Brandbeveiliging_horeca___1_
HERNE/BEVER/GALMAARDEN – Infoavond over brandveiligheid voor horeca- en aanverwante zaken - © Deschuyffeleer
 
Brandbeveiliging_horeca___2_
HERNE/BEVER/GALMAARDEN – Infoavond over brandveiligheid voor horeca- en aanverwante zaken - © Deschuyffeleer
 
Brandbeveiliging_horeca___3_
HERNE/BEVER/GALMAARDEN – Infoavond over brandveiligheid voor horeca- en aanverwante zaken - Lt Bruno Cornelis © Deschuyffeleer
 
Brandbeveiliging_horeca___4_
HERNE/BEVER/GALMAARDEN – Infoavond over brandveiligheid voor horeca- en aanverwante zaken - © Deschuyffeleer
 
Brandbeveiliging_horeca___5_
HERNE/BEVER/GALMAARDEN – Infoavond over brandveiligheid voor horeca- en aanverwante zaken - © Deschuyffeleer
 

In het kader van het bevorderen van de brandveiligheid en onder het motto ‘voorkom brand in je pand’ waren het de gemeentebesturen van Herne, Bever en Galmaarden die de eigenaars, uitbaters en verantwoordelijken van horecazaken en jeugdlokalen uitnodigden op een informatievergadering in het Dominicanessenklooster. Gelet op de relevantie van het onderwerp genoot de bijeenkomst flink wat belangstelling. Het was luitenant Bruno Cornelis, de postverantwoordelijke van de brandweer in Tollembeek die de aanwezigen wegwijs maakte in de regelgeving en hen tevens een ganse reeks praktische tips aanleverde.

Vuur en rook beperken

Brandveiligheid is alleszins één van de belangrijkste veiligheidsvoorschriften waaraan horeca- en aanverwante zaken dienen te voldoen. Zo zijn de exploitanten verplicht maatregelen te nemen om brandgevaarlijke situaties te voorkomen. Via beeldmateriaal van onder meer de branden in de Brusselse Innovation (1967) en in het Antwerpse Switel-hotel (1995) maakte de luitenant duidelijk dat brandbeveiliging zich vooral toespitst op de veiligheid van de personen. Het gezegde ‘beter voorkomen dan genezen’ is hierbij dan ook zeker geen dode letter. 
Bij brand moeten de ontwikkeling en de uitbreiding van vuur en rook alleszins zoveel als mogelijk worden beperkt. Dit veronderstelt in eerste instantie de naleving van de wettelijke regels en voorschriften. Aandacht moet hierbij vooral gaan naar het verzekeren van de veiligheid en naar de snelle evacuatie van de werknemers en van alle aanwezige personen zonder hen evenwel in gevaar te brengen. Vlug en efficiënt elk begin van brand bestrijden om uitbreiding ervan te voorkomen is uiteraard nog zo’n bijzonder aandachtspunt, net zoals het beperken van de schadelijke gevolgen van de brand en het vergemakkelijken van de tussenkomst van de hulpdiensten.
Veiligheidsvoorschriften
Voor de uitbaters van een horeca- of aanverwante zaak is het niet altijd duidelijk aan welke brandveiligheidsvoorschriften de zaak of het lokaal precies moet voldoen. Wat met de nooduitgangen, de noodverlichting, de pictogrammen, de brandblussers en welke specifieke maatregelen gelden er voor keukens?  
De toelichting was dan ook onderverdeeld in vier items met de algemene regelgeving in de horeca, de regelgeving voor toeristische logies, het aanvragen van een brandpreventieadvies met de daarbij horende dienstverlening van de brandpreventionist en tenslotte het verlenen van informatie en het uitoefenen van controles.
Alle informatie inzake de toepasselijk koninklijke besluiten  met inbegrip van advies en toelichting voor burgers en verenigingen, en het aanvragen van een technisch brandpreventieadvies zijn terug te vinden op de website van de www.vlaamsbrabantwest.be .
Gemeenten
In feite zijn het de gemeenten die de taak hebben erop toe te zien dat eigenaars en gebruikers er zorg voor dragen dat de brandveiligheid van hun gebouw voldoet aan de eisen vervat in de wet- en regelgeving hieromtrent. Bij zowel het bouwen als verbouwen als tijdens het gebruik van een gebouw zijn het immers die eigenaars en die gebruikers die dan in contact komen met de gemeente als bevoegd gezag en met de brandweer voor advies. De gemeente heeft ook een duidelijke wettelijke taak in toezicht en handhaving. De brandweer is er om haar daarin te ondersteunen. De brandweer adviseert en het bevoegd gezag beslist.
Informatie kan dan ook ingewonnen worden bij de ‘Dienst Grondgebiedzaken’ of ‘Stedenbouwkundige Vergunningen’ van de gemeenten.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
14 nov 2017
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 18 okt 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 15 okt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 03 okt 2020

archief