HERNE – OCMW brengt nieuwjaarswensen over aan bewoners van het WZC St-Felix

C21

HERNE – OCMW brengt nieuwjaarswensen over aan bewoners van het WZC St-Felix

Nieauwjaar_st-felix_2018__6_
HERNE – OCMW brengt nieuwjaarswensen over aan bewoners van het WZC St-Felix - © Deschuyffeleer
 
Nieauwjaar_st-felix_2018__1_
HERNE – OCMW brengt nieuwjaarswensen over aan bewoners van het WZC St-Felix - Edgard Felix en Ilda Vanholder - © Deschuyffeleer
 
Nieauwjaar_st-felix_2018__2_
HERNE – OCMW brengt nieuwjaarswensen over aan bewoners van het WZC St-Felix - De 94-jarige Anna Paduart - © Deschuyffeleer
 
Nieauwjaar_st-felix_2018__3_
HERNE – OCMW brengt nieuwjaarswensen over aan bewoners van het WZC St-Felix -Louis Devleeschouwer en Berchmans Monique - © Deschuyffeleer
 
Nieauwjaar_st-felix_2018__4_
HERNE – OCMW brengt nieuwjaarswensen over aan bewoners van het WZC St-Felix - Carina Ricour, voorzitter OCMW © Deschuyffeleer
 
Nieauwjaar_st-felix_2018__5_
HERNE – OCMW brengt nieuwjaarswensen over aan bewoners van het WZC St-Felix -Marc Van Nieuwenhove, Carina Ricour en Wouter Van Audenaerde - © Deschuyffeleer
 

Ook dit jaar brachten burgemeester Kris Poelaert, de haast voltallige OCMW-raad met voorzitter Carina Ricour, secretaris Patrick Sergooris en enkele sociale assistenten ter gelegenheid van het nieuwe jaar een bezoek aan de bewoners van het woonzorgcentrum St-Felix. Zoals de voorgaande jaren werden de gasten rondgeleid door algemeen directeur Wouter Van Audenaerde  en Marc Van Nieuwenhove, de directeur Bewonerszorg. Zo kregen de bezoekers de gelegenheid om alle bewoners hun beste wensen en een cadeautje aan te bieden.

Bij het einde van de rondgang kregen de genodigden op hun beurt een natje en een droogje aangeboden. Het moment meteen voor zowel OCMW-voorzitter Carina Ricour als algemeen directeur Wouter Van Audenaerde om hun gelegenheidsboodschap over te brengen.
Vlotte samenwerking
OCMW-voorzitter Carina Ricour had ook woorden van dank voor de directie en de medewerkers van het woonzorgcentrum: “In de zorg werken is een zware fysische en psychische belasting. Een rusthuis beheren levert immers een veelvoud van uitdagingen op. Iedere bewoner heeft verwachtingen, vragen en wensen. Het samenleven in zo’n centrum is dan ook een complex kluwen van gevoelens, gedachten en frustraties. Voor veel geïsoleerde ouderen zijn de verzorgers echter de enige mensen met wie ze nog persoonlijk in contact komen”. Zij prees ook de vlotte samenwerking tussen het woonzorgcentrum en het OCMW in tal van domeinen zoals het dorpsrestaurant en het project ‘Ouder worden in je buurt’.   
Voor algemeen directeur Wouter Van Audenaerde en zijn team wordt 2018 toch wel een bijzonder jaar. De directeur ziet de toekomst van de rustoorden alvast positief tegemoet: “Daar waar 10 à 20 jaar geleden ieder rusthuis met een ellenlange wachtlijst zat stelt men thans vast, ook in St-Felix, dat die wachttijden serieus ingekort zijn. Ingeschreven zijn op een wachtlijst blijkt daardoor in de praktijk geruststellend te werken, zowel voor de ouderen als voor hun kinderen. Men mag evenwel niet vergeten dat naast de plaats op de wachtlijst ook de zorgbehoefte van de persoon die zich aanmeldt een reden is om iemand een kamer te geven”.
Eerste steenlegging
“Thans staat het licht op groen voor de bouw van 38 bijkomende assistentiewoningen. Bovendien voorziet het bouwproject ook nog vier ruimtes waar de raad van bestuur vandaag nog geen duidelijke bestemming wenst aan te geven. Zo wordt de deur op een kier gezet voor een dienstverlening die paraat staat om op een moderne manier de vergrijzing het hoofd te bieden. De bouwvergunning werd eind december aan de gemeentelijke bevoegde diensten overgemaakt. Met die vergunning op zak kan er dan overgegaan worden tot de aanbesteding en het opstarten van de werken. Zonder bijkomende hindernissen zou dan de eerstesteenlegging in het najaar kunnen gebeuren en dit na een tienjarige uiterst complexe mallemolen”, aldus nog de algemeen directeur.
Een paar mijlpalen in het verleden van St-Felix
In een bijdrage in ‘Het Oude Land van Edingen en Omliggende’ (2009) verscheen van Jacques Borgenon de historiek van het eerder ‘rusthuis’ St-Felix met als eerste mijlpaal de bouw van een ‘godshuis’. Dit gebeurde in 1876 op initiatief van de Edingse familie Choppinet. Felix Hubert Joseph Choppinet was er notaris en burgemeester. Algemeen wordt aangenomen dat de huidige benaming St-Felix een verwijzing uitmaakt naar deze notoire Edingse burger.
Goed 20 jaar lang fungeerde het godshuis onder de leiding van religieuzen van de Franciscaanse congregatie als weeshuis om dan in 1901 een tehuis met een bloeiend bestaan te worden voor ouden van dagen.
In 1925 brak echter een periode aan van verval die zal doorgaan tot in 1958. Het tehuis wordt in 1959 overgedragen aan de congregatie van de Zwartzusters Augustinessen van Halle en onmiddellijk werd werk gemaakt van het moderniseren van de gebouwen. Zo maakte het ‘peetjeshuis’ vrij vlug plaats voor een zonnig rusthuis.
In 1985 legde de Vlaamse Gemeenschap echter nieuwe normen op aan rusthuizen. Dit resulteerde in de toelating om 49 verblijf- of woongelegenheden in te richten. Door een tekort aan roepingen zag de congregatie zich in 1990 echter verplicht haar zusters weg te roepen. De congregatie Zwartzusters Augustinessen van Halle bleef evenwel verder fungeren als inrichtende macht  Ook vandaag is dat nog zo.
Het was in 1990 dat voor de eerste keer een leek als directeur werd aangesteld. Dat was Marc Van Nieuwenhove. Vanaf  1997 stond Wouter Van Audenaerde als algemeen directeur en samen met enkel lekenpersoneel, in voor het functioneren van St-Felix. Marc Van Nieuwenhove werd toen directeur Bewonerszorg. Ook in 1997 kreeg St-Felix, op een paar details na, zijn huidige vormgeving.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
13 jan 2018
Godelieve.deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief