Politie wil verder bouwen aan een eigen veilig en leefbaar PAJOTTENLAND

C21

Politie wil verder bouwen aan een eigen veilig en leefbaar PAJOTTENLAND

Nieuwjaar_politie_2018__5_
Politie wil verder bouwen aan een eigen veilig en leefbaar PAJOTTENLAND - vlnr burg. Irina De Knop, voorzitter-burg. Michel Doomst, gerechterlijk directeur Frederik Verspeelt, directeur-coördinator Liesbeth Van Isterbeek, burg Luc Decrick, commissaris Serge Roelens, burg. Kris Poelaert en korpschef Marc Hellinckx - © Deschuyffeleer
 
Nieuwjaar_politie_2018__3_
Politie wil verder bouwen aan een eigen veilig en leefbaar PAJOTTENLAND - Korpschef Marc Hellinckx - © Deschuyffeleer
 
Nieuwjaar_politie_2018__4_
Politie wil verder bouwen aan een eigen veilig en leefbaar PAJOTTENLAND - Voorzitter-burgemeester Michel Doomst en Korpschef Marc Hellinckx - © Deschuyffeleer
 
Nieuwjaar_politie_2018__7_
Politie wil verder bouwen aan een eigen veilig en leefbaar PAJOTTENLAND - © Deschuyffeleer
 
Nieuwjaar_politie_2018__1_
Politie wil verder bouwen aan een eigen veilig en leefbaar PAJOTTENLAND - © Deschuyffeleer
 
Nieuwjaar_politie_2018__2_
Politie wil verder bouwen aan een eigen veilig en leefbaar PAJOTTENLAND - © Deschuyffeleer
 
Nieuwjaar_politie_2018__6_
Politie wil verder bouwen aan een eigen veilig en leefbaar PAJOTTENLAND - © Deschuyffeleer
 
Nieuwjaar_politie_2018__8_
Politie wil verder bouwen aan een eigen veilig en leefbaar PAJOTTENLAND - © Deschuyffeleer
 

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de politiezone maakte korpschef Marc Hellinckx bekend dat de politie Pajottenland samen met de besturen, de inwoners en haar andere partners verder inzet op het verzekeren van de veiligheid en de leefbaarheid en dit overeenkomstig een geïntegreerde aanpak aangepast aan de lokale Pajotse behoeften en het typisch karakter van de streek. Het afgelopen jaar blijkt alleszins bijzonder succesvol te zijn geweest voor het korps dat Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen bedient. Zo namen de algemene criminaliteitscijfers net zoals de diefstallen in woningen, de gevallen van overlast en de cijfers rond het verzekeren van de verkeersveiligheid een flinke duik naar beneden. De komende maanden en jaren wil het korps verder moderniseren door het optimaal implementeren van technologie- en ICT-toepassingen. De bouw van een nieuw politiehuis blijft alsnog een heikel punt.

Positieve cijfergegevens
Het aantal vastgestelde misdrijven daalde het afgelopen jaar met meer dan 22%, het aantal diefstallen in woningen zelfs met 45%. Voor het eerst sinds lang werden er minder dan 100 geslaagde diefstallen met braak genoteerd terwijl de ophelderingsgraad van diefstallen de 15% benadert. De meldingen van overlast daalden in vier jaar tijd met 20%. Het aantal verkeersongevallen is op 7 jaar gehalveerd en stabiliseert zich reeds enige tijd rond de 380 op jaarbasis. Er deden zich 90 ongevallen voor met lichamelijk letsel, waarvan nog slechts 11 ongevallen met doden of zwaar lichamelijk letsel. In 2013 reed nog gemiddeld 9% van de gecontroleerde voertuigen te snel. Vorig jaar daalde dit tot 6% terwijl voor het eerst meer dan 12 miljoen voertuigen werden gecontroleerd.
Moderniseren en vernieuwen
De politie zet volop verder in op het gebruik van meer technische middelen voor haar werking en op het digitaal laten verlopen van haar werkprocessen en dienstverlening. “Dit jaar staat dan ook in het teken van de modernisering en van de vernieuwing”, zegt de korpschef. “Wij willen zo niet alleen onze werking optimaliseren maar ook ons imago van vooruitstrevendheid daadwerkelijk vorm geven. De vernieuwing zal zich dan ook in alle aspecten veruitwendigen”. Concreet denkt het korps hierbij onder meer aan een digitaal afsprakenplatform voor het vastleggen van een afspraak met de wijkinspecteur, thuis of in de onthaalpost en dit via het internet. Verder worden de politiemensen ook uitgerust met mobiele werkstations. En om ten allen tijde goede verbindingen te garanderen wordt ook overgestapt op Blue Light Mobile waarbij gebruik kan gemaakt worden van verbindingen met meerdere telefoonoperatoren en van prioriteiten op de verschillende netwerken.
Globale visie op het cameragebruik
Er werd eveneens een globale visie op het cameragebruik door de politie in het Pajottenland ontwikkeld en goedgekeurd door de zonale veiligheidsraad. Naast drie extra trajectcontroles op gewestwegen worden nu ook elders bijkomende controlesites voorzien die de politie moeten toelaten snel doeltreffende opsporingen te verrichten. “De installatie van een professioneel videomanagementsysteem in onze hoofdpost moet ons voortaan ook toelaten de beelden afkomstig van alle beschikbare camera’s zoals ook deze van de weldra vernieuwde bewakingscamera’s in het centrum van Lennik en de verplaatsbare sluikstortcamera’s optimaal te verwerken en te exploiteren”, stipt Marc Hellinckx nog graag aan. “Verschillende gemeentebesturen hebben overigens reeds aangegeven investeringen in camera’s ter ondersteuning van de politiewerking verder te willen onderzoeken en op te nemen in het beleidsplan voor de komende legislatuur. Indien dit alles volgens plan verloopt spreken we algauw over een globale investering van 1 miljoen euro over de komende 5 jaar”.
Schaalvergroting?
Korpschef Marc Hellinckx, die aangaf in principe de laatste twee jaren van zijn mandaat in te gaan, bleef ook stilstaan bij de druk die de jongste tijd alsmaar meer uitgaat van het federaal en het Vlaams niveau om de dienstverlening grootschaliger te organiseren. “Niet deze plannen maar de oplossingen voor een versterking van de lokale gemeentelijke bestuurskracht door onder meer ver doorgedreven bindende samenwerkingscontracten of fusies van gemeenten geven best de ruimte aan voor een optimale zonale politiestructuur. Hierbij mag gerust out of the box gedacht worden en mogen onbetreden paden worden bewandeld”, klinkt het. “Ik blijf dan ook pleiten voor een pragmatische en realistische regionale ontwikkeling in het belang van de burger met het accent op een gegarandeerde nabijheidszorg, een lokaal verankerde verantwoording en een justiëel beleid op maat van de regio. Een politiezone heeft immers nood aan een éénsgezinde lokale politieke visie op het veiligheidsbeleid en de leefbaarheid, een doeltreffende gerechtelijke aanpak en een efficiënt werkende hulpverlening”.
Politiehuis

De bouw van het centraal nieuw politiehuis langsheen de Edingsesteenweg in Kester staat alleszins ook in het rood aangestipt op de bucketlist van de korpschef voor het nieuw gestarte jaar. In die zin verscheen eind december eindelijk het goedgekeurde nieuwe gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Politiehuis’ in het staatsblad. Er kan nu een aanvang worden gemaakt met de archeologische onderzoeken en ook het indienen van de aanvraag van een omgevingsvergunning wordt nu mogelijk. Mits geen verdere juridisch-stedenbouwkundige hindernissen hoopt Marc Hellinckx dan ook ten stelligste eind 2019 de nieuwe gebouwen met zijn medewerkers te mogen betreden en zo de start van een nieuwe periode voor de politiezone Pajottenland in te luiden.        

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
20 jan 2018
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief