HERNE/BEVER – Studie om hernieuwbare energie in te passen in het Pajottenland

C21

HERNE/BEVER – Studie om hernieuwbare energie in te passen in het Pajottenland

Windturbines_studie_pajottenland
HERNE/BEVER – Studie om hernieuwbare energie in te passen in het Pajottenland - © Deschuyffeleer
 
Ann_schevenels
HERNE/BEVER – Studie om hernieuwbare energie in te passen in het Pajottenland - Gedeputeerde Ann Schevenels en de burgemeesters Kris Poelaert, Pierre Deneyer en Michel Doomst - © Deschuyffeleer
 

Ook Herne en Bever behoren tot het 9-koppig pakket gemeenten in het ruime Pajottenland waarvoor de provincieraad figuurlijk het licht op groen zette voor het aanbesteden van een landschapsstudie voor het ontwikkelen van een overkoepelende gebiedsvisie over hernieuwbare energie. Het opzet is een uitloper van de heisa begin vorig jaar rond de voorgenomen inplanting van 3 Eoly-energiewindmolens op de Heyselvlakte in Sint-Pieters-Kapelle. In de nasleep van de toenmalige verhitte discussies engageerde gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning Ann Schevenels (Open VLD) zich toen de regisseursrol van de provincie ter harte te nemen en op zoek te gaan naar oplossingen op maat voor de streek om hernieuwbare energie in het landschap te kunnen inpassen.

Landschapsstudie
De studie met een looptijd van maar liefst 3 jaar kadert in het strategisch project ‘Hernieuwbare energie als hefboom voor een klimaatbestendig Pajottenland’ dat eind 2017 via minister Joke Schauvliege te samen met een subsidie van 300.000 euro  goedgekeurd werd door de Vlaamse overheid en dat in de loop van 2018 van start gaat. De landschapsstudie moet dan ook een gedragen visie over de rol van hernieuwbare energie opleveren en concrete projecten op het getouw zetten. De raming van de kostprijs van de studie is alsnog niet meegedeeld.
Het goedgekeurd strategisch project wil beleidsmakers, burgers, landbouwers, bedrijven en verenigingen rond de tafel brengen om samen werk te maken van ruimte voor hernieuwbare energie, kernversterking en klimaat adaptieve open ruimte. Mogelijke ideeën zijn alvast de oprichting van een ‘klimaatfonds’, het opstarten van een coöperatief energieproject en de versterking van het fijnmazige groen-blauwnetwerk dat vanuit de open ruimte doorloopt tot in de dorpskernen.
Minister Joke Schauvliege wil zo graag bijdragen tot de realisatie van een klimaatbestendige ruimtelijke ontwikkeling, de verbetering van de leefbaarheid van de dorpen en de versterking van de open ruimte in het Pajottenland.
Op maat van de regio
“We zetten in op hernieuwbare energie voor het Pajottenland”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning. “Met deze studie willen we als provincie onze regisseursrol waarmaken en op zoek gaan naar oplossingen op maat van de regio. De komende drie jaar gaan we daarom, samen met het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei, Pajopower en de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Pepingen, Roosdaal en Sint-Pieters-Leeuw, onderzoeken hoe we hernieuwbare energie kunnen inpassen in het landschap, waar het goed leven en beleven is en blijft voor inwoners en toeristen”.
“De landschapsstudie verkent de best mogelijke mixen van hernieuwbare energiebronnen voor de 9 Pajotse gemeenten. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de meest efficiënte invulling van energieproductie. Een kwalitatieve landschappelijke integratie, lokale gedragenheid en participatie door omwonenden zijn minstens even belangrijk”, luidt het nog.
Kansen
“We vertrekken vanuit het landschap en gaan op zoek naar de beste manier om onze ambitie van klimaatneutrale provincie tegen 2040 waar te maken. Een landschap met glooiende heuvels, hoogstamboomgaarden, kleine landschapselementen en vele beekvalleien is het uithangbord van het Pajottenland. Uit onze energiekansenkaarten blijken hier heel wat kansen te liggen voor hernieuwbare energie”, haalt de gedeputeerde verder aan. “Met deze landschapsstudie willen we al ontwerpend verschillende mogelijkheden voor de inpassing van hernieuwbare energie in dit landschap uittekenen en beoordelen. Samen met de lokale betrokkenen zetten we dan de krijtlijnen uit voor hernieuwbare energie in hun regio. Met onze provincie als streekmotor achter een samenwerking met de gemeenten, middenveldorganisaties én burgers maken we ruimte voor hernieuwbare energie in het Pajottenland”.
Quid huidig regelgevend kader?
Het blijft zeer de vraag of met het project en met de studie intussen nieuwe aanvragen voor onder meer de inplanting van energiewindmolens in de streek alsnog kunnen afgeblokt worden te meer daar er momenteel daartoe al een geïntegreerd regelgevend kader voor bestaat uitgaande van minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V)en viceminister-president en minister van Financiën, Begroting en Energie Bart Tommelein (Open VLD).
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
24 jan 2018
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief