HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 24 januari

HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 24 januari

Herne
HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 24 januari - © Deschuyffeleer
 

Prijssubsidiereglement AGB

Om economisch rendabel te zijn stemde de raad in met het verlenen van een prijssubsidie met de factor 1,6 op de voorziene toegangsprijzen tot de gemeentelijke sportinfrastructuur aan het autonoom gemeentelijk bedrijf (AGB) voor dit jaar.

Rekening houdend met de sportieve en sociale functie van die sportinfrastructuur om zo veel als mogelijk mensen betaalbaar aan sport te laten doen stelt het gemeentebestuur dat er alsnog geen prijsverhogingen dienen te worden doorgevoerd ten aanzien van de gebruikers. Indien de prijssubsidies niet zouden worden toegekend zou dit inhouden dat de huidige toegangstarieven met 60% zouden dienen verhoogd te worden.

De gesubsidieerde toegangsgelden (exclusief 6% btw) kunnen steeds gerevalueerd worden in het kader van de periodieke evaluatie van de exploitatieresultaten van het AGB op basis van de trimestrieel over te maken overzichten van het aantal gebruikers.

Preventiedienst Drugs, Alcohol en Tabak Pajottenland
De begroting van de Intergemeentelijke Preventiedienst Drugs, Alcohol en Tabak van het Pajottenland, waartoe ook Herne behoort, kreeg eveneens groen licht van de raadsleden. Dat blijkt noodzakelijk te zijn om reden een interlokale vereniging zelf geen rechtspersoonlijkheid heeft, wat dan weer maakt dat de begrotingen en de jaarrekeningen opgesteld door het beheerscomité aan elk gemeentebestuur ter goedkeuring dienen voorgelegd te worden.
RUP Lokaal Bedrijventerrein
De gemeenteraad stelde ten slotte het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Lokaal Bedrijventerrein langsheen de Scheibeekstraat nu ook definitief vast. Die goedkeuring houdt nu in dat het bestaande bedrijventerrein van om en bij de 7,5 ha wordt uitgebreid met 5 ha.
Eerder werden een tiental bezwaren of opmerkingen die vooral betrekking hadden op de groenbuffer, de hoogte van de gebouwen, het plaatsen van schuilhokken voor dieren in het bouwvrij agrarisch gebied evenals de mobiliteit in en rond het bedrijventerrein.
De Gecoro trachtte in zijn advies zo veel als mogelijk met die bezwaren en adviezen rekening te houden met uitzondering evenwel van de hoogte van de bedrijfsgebouwen om reden de functionaliteit van het bedrijventerrein anders in het gedrang zou komen. Het gemeentebestuur paste het uitvoeringsplan dan ook aan overeenkomstig het advies.
Het definitief vastgesteld plan dient nu nog binnen een termijn van 45 dagen de toetsing van het Vlaams Departement Omgeving te doorstaan alvorens het vervolgens in het staatsblad kan gepubliceerd worden.
“Het gemeentebestuur wenst de bijkomende bedrijfsterreinen in twee fasen in te vullen”, gaf schepen van Ruimtelijke Ordening Lieven Snoeks aan. “Eerst wordt het terrein in het verlengde van het recyclagepark en de gemeentelijke loods ontwikkeld. In de volgende fase volgt dan de rechterzijde van de Scheibeekstraat komende van de Ninoofsesteenweg. In dit gebied dient de gemeente evenwel eerst nog aangepaste wegenis te voorzien. Het hele gebied wordt omzoomd met een groenbuffer om de last voor de omwonenden zo veel als mogelijk te beperken”. 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
25 jan 2018
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 10 jan 2019
Sam Herremans | 01 jan 2019

archief