HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 28 maart 2018

C21

HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 28 maart 2018

Herne
HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 28 maart 2018 - © Deschuyffeleer
 

Invorderen van fiscale en niet-fiscale ontvangsten

Het gemeentebestuur wil werk maken van het daadwerkelijk invorderen van vastgestelde fiscale en niet-fiscale ontvangsten die alsnog niet werden betaald. De raad, die bij verontschuldiging van het enig lid van de minderheidsfractie uitsluitend uit meerderheidsleden zetelde, keurde daartoe een retributiereglement goed voor het aanrekenen van de administratiekosten en voor het vastleggen van de termijnen om uiteindelijk bij aangehouden niet-betaling een dwangbevel te kunnen overmaken bij deurwaardersexploot.
De eerste aanmaning evenals, in geval van fiscale vordering, de tweede blijven kosteloos. Ten vroegste 15 dagen na de vervaldag ontvangt de schuldenaar de eerste aanmaning. In geval van fiscale vordering volgt er nog een tweede aanmaning en dit opnieuw ten vroegste 15 dagen na het verstrijken van de nieuwe limietdatum. Na het verstrijken van die limietdata wordt een laatste aangetekende aanmaning toegestuurd, deze keer verhoogd met de administratiekosten en met een nieuwe en tevens laatste betalingstermijn van 15 dagen. Ten vroegste 1 maand nadien wordt dan een dwangbevel overgemaakt bij deurwaardersexploot.
Data Protection Officer
De raad stemde eveneens in met het afsluiten van een overeenkomst ‘exclusieve dienstverlening’ tussen de gemeente Herne en de intercommunale Haviland voor het ter beschikking stellen van een Data Protection Officer als informatie-veiligheidsconsulent en als functionaris voor gegevensbescherming onder meer in het kader van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming, die van kracht wordt op 25 mei 2018 op basis van de desbetreffende EU-verordening dd. 27 april 2016. De looptijd van de overeenkomst is bepaald van 01 januari 2018 tot 10 november 2019.
Charter ‘drinKraantjeswater’
Het charter ‘drinKraantjeswater’ kreeg eveneens groen licht van de raad. Dat charter is een initiatief van De Watergroep. Samen met de gemeenten wil De Watergroep en zijn partners, twee afvalstoffenintercommunales, de gemeenten overtuigen om jong en oud aan te zetten om te kiezen voor water van de kraan. Kiezen voor kraantjeswater blijkt immers te passen in het beleid van een milieuvriendelijke en gezonde gemeente.
Van de gemeenten wordt in die zin verwacht dat zij scholen, verenigingen en lokale bedrijven aansporen te gaan voor kraantjeswater door onder meer eenvoudigweg in de gemeentelijke gebouwen kraantjeswater te schenken en het gebruik van hervulbare drinkflessen en drinkbekers te stimuleren. In ruil voor deze inspanningen kan de gemeente vanuit De Watergroep mee genieten van een ganse reeks ondersteunende maatregelen.
Concreet houdt het engagement van de gemeente in dat in de gemeentelijke gebouwen enkel kraantjeswater worden geschonken als niet-bruisend water. Ook promoot het gemeentebestuur het drinken van kraantjeswater bij medewerkers, inwoners, scholen, lokale bedrijven en verenigingen. Het voorkomen van verpakkingsafval dan weer wordt gestimuleerd door het gebruik van hervulbare drinkflessen en drinkbekers. En ook wil de gemeente iedereen aansporen om bewuster om te gaan met kostbaar water.
Bibliotheek Petrus Naghel

In navolging van het bestaan van de Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei kon de raad zich ook vinden in het onderschrijven van de samenwerkingsnota tussen die cultuurregio en de Regiobibliotheek Pajottenland & Zennevallei. Die samenwerking biedt voor een gemeente als Herne de beste garanties voor een samenwerking ten aanzien van de lokale besturen met betrekking tot een toekomstgericht bibliotheekbeleid. De inkanteling van de bibregio als regiobib in de cultuurregio brengt overigens geen meerkosten mee aangezien de gemeente eerder al haar bijdrage van 0,15€ per inwoner voor 2018-2019 had voorzien. 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
30 mrt 2018
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief