HERNE – Interessante workshop over ‘De toekomst van onze gemeente’ verdiende meer belangstelling

HERNE – Interessante workshop over ‘De toekomst van onze gemeente’ verdiende meer belangstelling

Dsc08086__1500_x_1000_
HERNE – Interessante workshop over ‘De toekomst van onze gemeente’ verdiende meer belangstelling - vlnr Frank Nevens, William De Ridder, Brent Roobaert, Joris Verreycken en burgemeester Kris Poelaert - © Deschuyffeleer
 

Na de buurtbabbels van vorig jaar in de vier dorpskernen was het in het Dominicanessenklooster (H)echt Herne er thans om te doen de toenmalige neerslag aan ideeëngoed van de aanwezigen te analyseren, te filteren, te ordenen en in een bruikbare vorm te gieten om zo actief aan de slag te kunnen en zo een duurzame toekomst voor groot Herne gestalte te geven; en dit met een ruime burgerparticipatie als uitgangspunt. De leidraad van deze workshop was dan ook ‘Verder babbelen, maar vooral ook verder doen!’ (H)echt Hernenaar William de Ridder uit Herfelingen was de moderator. Jammer genoeg liet het grote publiek het deze keer afweten maar dat kon de positieve en interessante flow aan gedachten van de aanwezigen geenszins temperen.

Toekomstvisie leefbare dorpen 
Vorig jaar werd er op de vier babbelavonden, één in iedere dorpskern, gepeild naar de mening van inwoners over zeven toekomstbeelden voor leefbare dorpen. Het was (H)echt Herne dat daarbij het vuur aan de lont stak van deze participatieve visie-oefening. En zoals toen beloofd en afgesproken, ging het thans verder met het ideeëngoed en met de resultaten van die eerste stap. De vrijwilligers van de denkgroep hadden de antwoorden inmiddels verwerkt en stelden deze nu graag voor.
Uit die zeven thema’s, zijnde dynamisch verdorpen; lokaal verankerde landbouw; energie en liefst hernieuwbaar en zelfvoorzienend; flexibele multifunctionaliteit; slimme mobiliteit; partnerschappen en samenwerken; en ten slotte ook stilte, rust en ruimte, werden in eerste instantie vier projecten gedistilleerd die de toekomstperspectieven van het Groene Kwadrant kunnen optillen naar een niveau waarbij het beslist  aantrekkelijk blijft om er te leven, te wonen en te werken.
Partnerschap en samenwerken 
Volgens (H)echt Herne staan bij alle aangehaalde uitgangspunten telkens ‘partnerschap’ en ‘samenwerken’ centraal. Zo stelt de groep van geëngageerde burgers dat een gemeente besturen in de toekomst een taak wordt waarbij samen denken, samen beslissen en samen doen een extra-dimensie krijgt. Daarbij en in dezelfde zin zal dan ook uitdrukkelijk plaats zijn voor een verantwoordelijk en actief burgerschap, in combinatie met een ‘andere’ politiek, met nieuwe financieringsvormen en met nieuwe beheersvormen.
In de denkoefening om de dingen anders te bekijken, koppelde de avond elementen van de toekomstvisie aan de concrete invullingen daarvan in reële projecten die in de steigers staan (al dan niet geïnitieerd vanuit de eigen werking van (H)echt Herne). En er werd duidelijk gemaakt dat de vereniging zelf graag de schouders zet onder uitdagingen van het type ‘complex’; omdat die meestal gekenmerkt zijn door een belangrijke mate van onzekerheid en bijgevolg heel vaak resulteren in een veilig gevoel van ‘niets doen’.  En daarom rekent de groep dan ook op mensen met verschillend, elkaar aanvullend kennen en kunnen; én met goesting en durf om ook complexere katten te geselen. “Zitten we met een vraag die we zelf niet kunnen oplossen dan gaan we die voorleggen aan het doelpubliek en/of aan diverse mensen met de nodige bagage. Zodoende halen  we zoveel meer kennis, ideeën en inzichten in huis, waarmee we dan verder kunnen werken om zo  uiteindelijk dichter te komen bij een realiseerbare oplossing”.
Food Hub in de steigers
Het waren Brent Roobaert, Frank Nevens, Joris Verreycken en burgemeester Kris Poelaert die informatie deelden over de projecten rond respectievelijk de oprichting van een ‘food hub’ in het Dominicanessenklooster, over (H)echt Herne als vernieuwend initiatief van burgerparticipatie, over het realiseren van energieoverschakelingen naar meer milieuvriendelijke en hernieuwbare alternatieven, en over de verfraaiing van de Hernse dorpskern met vooral een bevordering van de lokale handel, in een schikking die beantwoordt aan de aankomende betonstop en aan het  indammen van koning auto.
Na het algemene informatieronde werden de items dan verder groepsgewijs onder de loep genomen en van constructieve kritiek voorzien. Moderator William De Ridder vat dit alles samen: “Het food hub project staat in de steigers met een behoorlijk concreet voorstel maar botst op de vaststelling dat naast de nodige financiële middelen, nog veel praktische details moet oplossen om tot een effectieve realisatie te komen. De groep die zich boog over het aanzwengelen van participatie van burgers kwam tot de conclusie dat meer en meer diverse communicatie (‘van app tot Kerk en Leven’) over concrete projecten/ideeën uiterst belangrijk zijn voor het creëren van draagvlak en het effectief ‘uit de zetel’ krijgen van meer mensen. Dat wordt voor (H)echt Herne dan ook dé uitdaging. Zo kunnen we in de nabije toekomst hopelijk  nóg meer mensen effectief bereiken en inspireren tot engagement”.
Durven voluit gaan
“De groep rond energie van de toekomst dan weer kwam tot de conclusie dat we onszelf al te veel inhouden als het gaat om echt vernieuwende en mogelijk initieel onzekere of moeilijke projecten. En soms durven we er ook niet voluit voor gaan uit vrees voor reacties van anderen. Het is kwestie om veel verder te kijken dan onze neus lang is, en op tijd en stond ook te durven springen…. En ten slotte mocht de groep rond de verfraaiing van het dorpscentrum leren dat de uitdaging voor een ingrijpend anders dorpsbeeld en warmere sfeer, bijzonder complex is en op meerdere vlakken een verandering van mentaliteit nodig heeft. Koning auto nog meer parking geven, is het dat wat we willen of net het omgekeerde? Er komt veel op ons af: dieselauto's komen ter discussie, betonstop wordt aangekaart, … en we kunnen maar beter pro-actief aan de slag gaan. Het komt wel goed, maar het is 5 voor 12, tijd voor (gedurfde) actie. Het werd alleszins weer een boeiende en leerrijke avond met bruikbare elementen om verder te bouwen”, aldus nog de moderator in zijn eindconclusie. 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
30 mrt 2018
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 26 okt 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 18 okt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 15 okt 2020

archief