HERNE – Hoogtepunten uit de gemeenteraad van woensdag 23 mei 2018

HERNE – Hoogtepunten uit de gemeenteraad van woensdag 23 mei 2018

Camera_s_pz_pajottenland__12_
Hoogtepunten uit de gemeenteraad van woensdag 23 mei 2018 - © Deschuyffeleer
 
Camera_s_pz_pajottenland__30_
Hoogtepunten uit de gemeenteraad van woensdag 23 mei 2018 - Politioneel camerabeleid - Korpschef Marc Hellinckx - © Deschuyffeleer
 
Ideale_opstelling_camera_s
Hoogtepunten uit de gemeenteraad van woensdag 23 mei 2018 - Politioneel camerabeleid - Korpschef Marc Hellinckx - © Deschuyffeleer
 

Politioneel camerabeleid

Als het van de politie Pajottenland afhangt komen er op termijn in Herne twee trajectcontroles en een ANPR-camera bij. Een eerste trajectcontrole wordt voorzien op de Edingsesteenweg (gewestweg N255) tussen het kruispunt van De Patriot ( kilometerpaal 1.1) en het centrum (kilometerpaal 3.2). De tweede zou er komen op de Geraardsbergsesteenweg (gewestweg N495) tussen het kruispunt van de Patriot (eveneens vanaf kilometerpaal 1.1 op de N255) en een ANPR-site op het grondgebied van Galmaarden. En in de Markstraat dan weer zou er, nog steeds volgens de politie, best ook een ANPR-site worden ingeplant ter hoogte van de grens met Edingen.
Het was korpschef Marc Hellinckx die de visie van de politie op het cameragebruik en de plannen van zijn korps dienaangaande toelichtte. “De visie van de politie stoelt op een bovengemeentelijke zonale aanpak binnen het nationaal, gewestelijk en provinciaal kader. Andere uitgangspunten daarbij zijn, naast ook een multifunctioneel gebruik, een geïntegreerd globaal en doordacht gebruik, een evenwicht tussen recht op privacy en doeltreffende inlichtingengaring voor handhaving evenals de kostenefficiëntie”, luidde het.
“Het gebruik van camera’s helpt de politie in de strijd tegen de verkeersonveiligheid, de criminaliteit en overlast”, gaf de korpschef nog graag mee. “Camera’s zijn ook nuttig voor het algemeen toezicht en opsporingen, de beveiliging en de bewaking van kritieke infrastructuur, het handhaven van de openbare orde bij evenementen evenals de mobiliteit. Bovendien hebben zij ook nog eens een manifest preventief afschrikeffect, verhogen zij de pakkans en versterken zij de bewijslast tegen daders. Ook zijn zij nog nuttig bij het verzamelen van beheersinformatie”.
De politie heeft dan ook een ideaal scenario uitgeschreven over een termijn van vijf jaar. De politiezone heeft alvast flink geïnvesteerd in de nodige backoffice met onder meer een server met een capaciteit voor 50 camera’s en draagt ook nog eens de verwerkingskosten hiervan. De verwachte investeringen vanuit de end users, vooral de gemeenten, worden doelbewust minimaal gehouden en beperken zich tot de kosten voor de infrastructuur en de camera’s op de sites.
Momenteel telt Herne op zijn grondgebied al een trajectcontrole via twee ANPR-sites op de Assesteenweg (gewestweg 285) in Kokejane en dit tot algehele voldoening. Niet alleen de snelheidsduivels worden er aan banden gelegd. Ook hebben de camera’s al meermaals bijgedragen tot het oplossen van een aantal misdrijven en vluchtmisdrijven. Zo kon de korpschef ter zitting meegeven dat het uitzonderlijk vervoer dat die dag de verkeerssignalisatie aan de werken op de Assesteenweg in Kokejane had stuk gereden meteen kon geïdentificeerd worden aan de hand van de camerabeelden.
Voor de twee bijkomende trajectcontroles, één op de Edingsesteenweg en één op de Geraardsbergsesteenweg, voorziet de politie in zijn plannen voor Herne slechts twee nieuwe ANPR-sites. Op het kruispunt de Patriot kan éénzelfde site immers gebruikt worden voor beide zones. De tweede site zou gelegen nabij het centrum van Herne op de Edingsesteenweg. De tweede site op de Geraardsbergsesteenweg zou komen op het grondgebied van Galmaarden.
Aangezien de twee gewenste bijkomende trajectcontroles op gewestwegen zijn gelegen valt het nog af te wachten of de kosten zullen gedragen worden door ofwel het gewest ofwel de gemeente. De kosten voor de installatie van de twee sites op de N255 worden geraamd op 120.000€ (+btw). Daar komen ook nog eens de tweejaarlijkse kosten voor homologatie (10.000€) en de kosten voor het jaarlijks onderhoud (4.800€) bij. Voor de kosten van de trajectcontrole op de N495 dienen de kosten gehalveerd aangezien de tweede ANPR-site gelegen is op het grondgebied van Herne.
Het opzetten van een ANPR-site op de grens met Edingen in de Markstraat dan weer zou voor de gemeente 45.000€ (+btw) aan installatiekosten meebrengen.
De politie schuift eveneens nog naar voren dat Herne via cofinanciering met andere gemeenten ook nog eens tijdelijk vaste camera’s zou aanschaffen.
Café Courgette en VELT
Herne bekwam met Café Courgette een subsidie waarbij de tuin in het Dominicanessenklooster als volkstuin werd erkend. De coördinatie van het project werd toevertrouwd aan het Regionaal Landschap van de streek. Het totaalbedrag van het project bedroeg 19.677€, waarvan 14.757€ gesubsidieerd en 4.919€ ten laste van de gemeente.
Het hoofddoel van het project is het tuinbeheer en -gebruik van de kloostertuin op lange termijn te verduurzamen door een ontmoetingsplatform te creëren tussen de gebruikers, zijnde de verenigingen, en de beheerders. In die zin werd dan ook een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met alle partners die bij het project betrokken zijn. Die overeenkomst werd nu door de gemeenteraad goedgekeurd.
En om het lopende project van samentuin Café Courgette in het kloosterdomein een duurzaam karakter te kunnen geven bleek het eveneens aangewezen een langlopende gebruikersovereenkomst af te sluiten met de vzw VELT, de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren. De leden ervan zetten zich actief in voor een ecologische leefomgeving binnen het brede kader van duurzame ontwikkeling en door samen te werken in publieke activiteiten. Ook die overeenkomst werd door de raad goedgekeurd. 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
24 mei 2018
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 26 okt 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 18 okt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 15 okt 2020

archief