HERNE – Marc Bosmans is de nieuwe Rotary-gouverneur

C21

HERNE – Marc Bosmans is de nieuwe Rotary-gouverneur

Marc_bosmans_1_juni_2018
HERNE – Marc Bosmans is de nieuwe Rotary-gouverneur © Foto ingezonden
 
2
HERNE – Marc Bosmans is de nieuwe Rotary-gouverneur - © Deschuyffeleer
 
2018-2170_barry_rassin
HERNE – Marc Bosmans is de nieuwe Rotary-gouverneur - Ontmoeting met de internationale voorzitter 2018-2019 Barry Rassin in San Diego in januari 2018 - Foto ingezonden.
 
Districtsconferentie_2170__woluwe_2018
HERNE – Marc Bosmans is de nieuwe Rotary-gouverneur - Officiële aanstelling van de nieuwe districtsgouverneur - 2 juni 2018 - Districtsconference in Woluwe - Rémy Mannès en Marc Bosmans - Foto ingezonden
 

In de schoot van Rotary wordt Marc Bosmans (63) uit Herfelingen op 30 juni 2018 om middernacht officieel districtsgouverneur. In die belangrijke functie volgt hij de Brusselse Rémy Mannès op. Marc Bosmans is al jarenlang een trouw en enthousiast lid van de Rotaryclub Herne-Markvallei die gesticht werd in 1984 en die deel uitmaakt van het Rotarydistrict 2170. De eervolle functie verdiende de inkomende gouverneur vooral door zijn niet aflatende inzet voor Rotary door de jaren heen en zijn gedegen kennis van het reilen en zeilen in Rotary-middens.  

Rotaryclub Herne-Markvallei
Het waren vooral Marc Battaille uit Herne (†2017), de toenmalige burgemeester van Galmaarden Georges Cardoen (†2000) en Raoul Van Cutsem (Itterbeek) die destijds ijverden voor de oprichting van een Rotaryclub in de streek. De naam Herne-Markvallei verwijst dan ook naar de territoriale band met de heren Bataille en Cardoen. Als serviceclub is Rotary Herne-Markvallei één van de 97 clubs die behoren tot het district 2170, één van de drie Belgisch-Luxemburgse meertalige districten. Het district met zijn nagenoeg 3300 leden is onderverdeeld in 15 zones en omvat van noord naar zuid nagenoeg het hele centraal gedeelte van België. In de streek omvat Zone 5 naast Herne-Markvallei ook nog de clubs uit Ninove, Aalst, Geraardsbergen, Zottegem en Brakel. Het district 1620 dan weer omvat het westelijk gedeelte van België,  terwijl het district 1630 het oostelijk landsgedeelte met inbegrip van het Groothertogdom Luxemburg herbergt.
Het was ook Marc Bataille die bij de stichting werd voorgedragen als allereerste voorzitter. In haar 34-jarig bestaan heeft de club inmiddels dan ook 15 Hernenaren gekend die het voorzitterslint telkens voor één jaar mochten dragen. Uit de jongste tien jaar citeren we zo Antoine Van Lathem(†), Wilfried Vierendeel, Greet Kestemont, Lucile Heremans en Marc Bosmans zelf.
Rotary International
Rotary is ingedeeld in clubs, zones en districten. Er bestaat ook een centrale administratie die zetelt in Evanston (Illinois, V.S.) en er zijn ook zeven regio kantoren gevestigd in Argentinië, Australië, Brazilië, Korea, India, Japan en Zwitserland. Groot-Brittannië en Ierland genieten een speciaal statuut en hebben een kantoor in Alcester. Rotary wordt internationaal geleid door de leden van de Raad van Bestuur met onder meer 17 ‘directors’, de internationale voorzitter, de secretaris-generaal en de districtsgouverneurs. Ook op dit echelon vinden telkens op 30 juni de bestuurswissels plaats. Zo wordt eerstdaags de huidige president van Rotary International, de Australiër Ian Riseley, voor de periode 2018-2019 opgevolgd door Barry Rassin uit de Bahamas.
Men wordt niet zómaar gouverneur
Rotary International is een wereldwijd uitgesponnen organisatie die wordt gevormd door de lokale Rotary Clubs. Alles samen staat Rotary voor meer dan 1,2 miljoen leden verdeeld over meer dan 200 landen. De organisatie wil leidinggevende personen en leiders uit de zakenwereld die humanitaire diensten willen verlenen samenbrengen, hoge ethische standaarden in alle beroepen bevorderen en helpen bij het opbouwen van goodwill en vrede in de wereld. Het motto van Rotary is ‘Service above Self’, waarmee wordt bedoeld dat je eigenbelang ondergeschikt wordt gemaakt aan dat van de maatschappij. Zowel de naam ‘Rotary’ als het ‘Wiel’ als logo verwijzen énerzijds naar het tijdelijk of ‘roterend’ zijn van alle functies en anderzijds naar ‘het draaiend houden en dynamisme’. Het gouverneurschap wordt zo toegekend aan verdienstelijke Rotariërs die zich in het verleden uitermate inspanden om de boodschap achter het Rotarywiel uit te dragen. Zo was Marc al in 1995, in 2003 en in 2012 clubvoorzitter. Vanaf 2002 tot 2007 was hij aangesteld als adjunct-gouverneur en in 2015 en 2016 was hij districtspenningmeester. In 2016 werd dan zijn kandidatuur door het selectiecomité aanvaard en kon hij aanvangen met de daadwerkelijke voorbereidingen. In die groei naar  het gouverneurschap nam Marc Bosmans ook al deel aan een reeks internationale conferenties, colloquia en vormingen. Zij brachten hem naar Lyon, Parijs, Montpellier en naar San Diego waar hij samenzat met honderden District Governors Elect. Een Rotariër is een vrijwilliger en in geen enkele functie wordt hij bezoldigd.
Gouverneurschap
Binnenkort is Marc Bosmans zo dan ook één van de 540 nieuwkomers in het Rotary-bestel die de gouverneursketting mag dragen. Rotary-gouverneur als vertegenwoordiger van Rotary International wordt men niet zómaar. Marc: “Als gouverneur word je door je club voorgedragen. Die voordracht stoelt dan ook op ettelijke en verdienstelijke jaren lidmaatschap die doorgaans gepaard gaan met één of meerdere jaren waarnemen van het clubvoorzitterschap. Van een gouverneur wordt ook verwacht dat hij/zij reeds hun sporen verdienden op zonaal vlak. In die zin was ik al jaren actief als adjunct-gouverneur en heb ik weten de sterktes en de zwaktes niet alleen in mijn eigen club maar ook in deze in de ganse zone 5 te ervaren en goed in te schatten.”
Wat houdt een gouverneurschap in?
Rotary dient zich aan als een open, democratisch geleide wereldbeweging, die zich grootmoedig ten dienste stelt van de medemens, zonder enige berekening of bijbedoeling, omdat Rotariërs geloven dat de voornaamste taak van een mens erin bestaat, anderen gelukkiger te maken.
Marc Bosmans: “De taakomschrijving van de districtsgouverneur is een complexe materie. Als ik er zo de cruciale hoofdstukken zou willen uit weergeven zet ik bovenaan het uitdragen, het ondersteunen, het verspreiden van het Rotary jaarthema 2018-2019 met name ‘Be the Inspiration’. Mijn taak bestaat er dan ook in onze Rotariërs te bewegen hun professionele en persoonlijke kracht ten volle in te zetten en in actie te komen voor een duurzame verandering in onszelf en in onze samenleving waar velen het mindergoed hebben als wij. In feite komt het er op neer om alle clubleden aan te zetten een nog betere Rotariër te worden. Uit ervaring weet ik dat dit niet kan door middel van het sturen van een mailtje of een mooie flyer. Een goede leiding van  een district vergt ook en vooral aandacht voor de zoneleiding met daarbij de welgekomen hulp van de adjunct-gouverneurs, om iedereen te motiveren om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. In dezelfde lijn krijgt beslist ook ‘meer clubleden, meer dames en meer young professionals’ een bijzondere plaats aangemeten. Zo mogen alle 97 clubs in ons district zich op één van hun vergaderingen aan mijn bezoek verwachten”.
Nog een belangrijke taak van de districtsgouverneur is de werking van de Rotary Foundation te bevorderen en aan te wakkeren. De Rotary Foundation is één van de grootste en best-functionerende ngo’s ter wereld.  Deze Foundation maakt gebruik van het uitgebreide netwerk van de Rotarians voor zowel het bijeenbrengen van fondsen als voor het uitvoeren van projecten. De ‘Focusgebieden’ van Rotary Foundation vormen het uitgangspunt voor inspiratie en creativiteit. Op districtsniveau zijn het ook en  vooral de gouverneur die de clubs informeren en inspireren nopens de zes focusgebieden met name het promoten van vrede, het uitroeien van ziekten, het verstrekken van proper water, het redden van moeders en kinderen en het steunen van zowel educatie als de ontwikkeling van lokale economieën.
Hertekening van het BeLux-landschap
Een bijzonder toemaatje weggelegd voor de Belgische districtsgouverneurs, waaronder binnenkort ook Marc, is het hertekenen van de Belgische districtsgrenzen. Het is de intentie om voor de huidige drie districten die deel uitmaken van Rotary BeLux een afbakening aan te maken die vooral stoelt op én de provinciegrenzen én het plaatselijk taalstelsel. In de nieuwe structuur, die in voege zal treden op 1 juli 2020,  zal het BeLux-grondgebied met de districten 2130, 2140, 2150 en 2160 kruisgewijs worden opgedeeld met in het noorden twee Nederlandstalige en in het zuiden twee Franstalige districten. Het district 2130 omvat zo de provincies Oost- en West-Vlaanderen en district 2140 krijgt Limburg, Antwerpen, Vlaams-Brabant en de Vlaamse Brusselse clubs toegewezen. District 2150 is er voor de provincies Henegouwen, Waals-Brabant en de Franstalige clubs uit het Brusselse.  De provincies Namen, Luik, Luxemburg evenals het Groothertogdom Luxemburg zullen dan behoren tot het district 2160.
Het ligt ook nog in de bedoeling van de nieuwe inkomende districtsgouverneur zijn Rotariërs de mogelijkheid te bieden een opleiding te volgen om een nog betere ‘Rotariër’ te zijn. Die voortgezette vorming zou niet alleen een nieuwe elan en een bijkomende stimulans betekenen voor de dynamiek in de schoot van de Rotaryclubs maar tevens en ook het aanzien en het imago van Rotary kunnen aanzwengelen.
Ten slotte geeft de toekomstige gouverneur ook nog graag de slogans mee waarmee hij het komende Rotaryjaar aan de slag wil gaan en dat zijn ‘Keep it simple and funny’, ‘Be the inspiration’ en ‘Together we can’.
Investituur
De officiële aanstelling van Marc Bosmans als districtsgouverneur gebeurde op zaterdag 2 juni 2018 ter gelegenheid van de Districtsconference in Woluwé.

 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
12 jun 2018
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 15 aug 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 14 aug 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 14 aug 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 10 aug 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 10 aug 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 07 aug 2022

archief