HERNE – Jong CD&V vraagt aandacht voor duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN

C21

HERNE – Jong CD&V vraagt aandacht voor duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN

Aankondiging_1
HERNE – Jong CD&V vraagt aandacht voor duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN - © Deschuyffeleer
 

Jong CD&V Herne heeft heel wat wensen voor de nieuwe gemeentelijke legislatuur en wil deze dan ook graag gerealiseerd zien. Tijdens de Week van de Duurzame Gemeente die loopt van 18 tot 25 september vraagt Jong CD&V Herne onder meer aandacht voor de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties of in het Engels the Sustainable Development Goals, kort de SDG’s. Jong CD&V Herne verzoekt het toekomstig gemeentebestuur dan ook zich samen met alle inwoners te scharen achter die doelstellingen.

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
 1. Beëindig armoede overal en in al haar vormen
 2. Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw
 3. Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden
 4. Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen
 5. Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes
 6. Verzeker toegang en duurzaam beheer van water en sanitair voor iedereen
 7. Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen
 8. Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen
 9. Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie
 10. Dring ongelijkheid in en tussen landen terug
 11. Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam
 12. Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen
 13. Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden
 14. Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en maritieme hulpbronnen
 15. Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, beheer bossen en wouden duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe
 16. Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen uit
 17. Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling  
 De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen worden door de Verenigde Naties wereldwijd naar voren geschoven en gepromoot als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda tot 2030. Rond de 17 doelstellingen dient de komende 15 jaar actie ondernomen te worden. De doelstellingen zijn universeel en gelden zowel voor de ontwikkelingslanden als de ontwikkelde landen en zijn tevens alle 17 met elkaar verbonden. Met de doelstellingen willen de Verenigde Naties tegen 2030 dan ook wereldwijd extreme armoede bannen en onze planeet beschermen.
 
Ook actie verwacht vanuit de gemeenten
 
Hoewel de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen niet juridisch bindend zijn, wordt verwacht dat ook de beleidsorganen de daad bij het woord voegen en hiervoor nationale kaders uitwerken. In België deelt de federale overheid voor de meeste doelen de bevoegdheid met de gewesten en/of de gemeenschappen. Maar ook de gemeenten hebben uiteindelijk een rol te vervullen in de realisatie van de weerhouden doelstellingen want alle SDG’ s raken ook aan lokale bevoegdheden. Zonder het lokale niveau kan 65% ervan niet gerealiseerd worden en bovendien zijn SDG’s eveneens een kapstok om duurzame ontwikkeling transversaal te integreren in gemeentelijk beleid. De 17 doelstellingen zijn inclusief, universeel en benaderen duurzame ontwikkeling niet enkel vanuit de sector van ontwikkelingssamenwerking, maar evenzeer vanuit het sociaal beleid, het klimaat- en milieubeleid, het economisch beleid, de internationale verhoudingen en partnerschappen.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
15 sep 2018
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief