HERNE – Thierry Deblander (Open Vld) verlaat na jarenlange oppositie de gemeenteraad

HERNE – Thierry Deblander (Open Vld) verlaat na jarenlange oppositie de gemeenteraad

2_afscheid_gr_2018__1_
HERNE – Thierry Deblander (Open Vld) verlaat na jarenlange oppositie de gemeenteraad - © Deschuyffeleer
 
0_afscheid_gr_2018__7_
HERNE – Thierry Deblander (Open Vld) verlaat na jarenlange oppositie de gemeenteraad - © Deschuyffeleer
 

Na onafgebroken gedurende 24 jaar in de gemeenteraad te hebben gezeteld voor de liberale partij, thans Open Vld, heeft Thierry Deblander (52) na de laatste zitting van de raad in de aflopende legislatuur definitief de deur van de raadszaal achter zich dichtgetrokken. Al die tijd behoorde hij tot de minderheid. De Argenta-kantoorhouder in Tollembeek stelde zich bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen geen kandidaat meer. Met zijn anciënniteit in de raad was hij er de ouderdomsdeken. Door zijn collega's in de raad werd hij bijzonder gerespecteerd. Na afloop van zijn laatste raad liet hij mede ten overstaan van die collega's als een volleerd redenaar het licht schijnen over zijn visie over het 'mandataris zijn'.

Sociaal engagement
 
“Het was voor mij eerder een gunst die ik van een kleine minderheid van de bevolking heb gekregen om mij sociaal te engageren in mijn gemeente en dit met de beste bedoelingen”, stak hij van wal. “Het was een indirecte opdracht die ik al de tijd zo objectief mogelijk heb trachten in te vullen. 'Speel niet op de man, maar speel te samen in dat groot veld dat de gemeente is', hoorde ik ooit op een gemeenteraad. Dat was zeker waar, al mis ik dat de laatste periode toch steeds meer en meer”.
 
Markante verschuivingen
 
Op basis van zijn ervaring zag hij in die 24-jarige periode toch wel enkele markante verschuivingen. “Ook gemeentepolitiek mag geen doel op zich zijn”, luidt het. “Ik heb gemerkt dat de verzuiling ook in de gemeentepolitiek is binnengedrongen en dat de individuele mening ogenschijnlijk monddood is gemaakt. De debatcultuur is verdwenen, de communicatie eveneens. Het komt erop neer zoveel mogelijk steun te vergaren. De mandataris uit het verleden met toch wel belangrijke maatschappelijke functies heeft soms plaatsgemaakt voor de mandataris die goed scoort en in de picture loopt”.
 
Dat een gemeente runnen alsmaar complexer wordt ontsnapt evenmin aan de aandacht van de afscheidnemende, overigens enige, Open Vld-er in de Hernse raad: “De kennis van het personeel moet beter en hoger. Meer kennis, meer opleiding, meer taken maar ook meer engagement hebben hun prijs. Hogere weddeschalen die de inzet moeten motiveren en ondersteunen. Meer taken die de kostenlast van de gemeenten sterk verhogen. Dit alles maakt dat de gemeenten meer dan in het verleden meer kosten moeten dragen. Afbouwen lijkt enkel mogelijk door minder personeel, door meer samenwerking tussen gemeenten alsook door het verminderen van de kerntaken waarover vroeger althans geen discussie bestond”.
 
Ook over de kleinschaligheid van de gemeenten heeft Thierry Deblander een mening: “Heel wat gemeentebesturen klagen hierover evenals over de kostprijs dat dit meebrengt. Sommigen zien een oplossing in het samenvoegen van gemeenten. Ik heb evenwel moeten vaststellen dat de vrijwillige samenwerking tussen gemeenten tot nog toe nagenoeg niets heeft opgeleverd. Er is zelfs geen politieke wil of moed om samen te werken. En ook de mensen willen wellicht niet opgaan in nog grotere omschrijvingen”.
 
“Zonder een sociaal draagvlak kan men geen mensen verenigen. Mensen zijn bang om hun identiteit te verliezen en derhalve ook hun waarden en tevens die van hun ouders en grootouders”, is nog een andere bedenking van de Open Vld-er. “In het begin van mijn mandaat stond de gemeenteraad kort bij de 'oude' waarden. Bepaalde zaken werden in ere gehouden, stonden op de voorgrond en behoorden tot het collectief bewustzijn. Ik heb het gevoel dat dit verloren gaat”.
 
“Als ik aan politiek heb gedaan dan was het mijn bedoeling om bruggen te bouwen, en waar die al bestonden, te verstevigen. Ik heb getracht altijd naar de mens en naar zijn overtuiging te luisteren en deze dan ook te aanvaarden”, is nog een andere boodschap. “Maar in de afgelopen 24 jaar van mijn mandaten heb ik toch ook heel wat overtuigingen zien verwateren. Zo heb ik soms christelijke waarden zien plaats ruimen voor politieke waarden en heb ik ook politiek extreme ideeën zien infiltreren in sociaal conservatieve middens”.
 
Herne als authentieke gemeente
 
Ook zijn dorp Herne als authentieke gemeente is hem een ernstige bedenking waard: “Het dorp waar men trots van zegt dat het groen en landelijk is en dat het erfgoed van Bruegel heeft ingeademd. Maar als ik vandaag naar de evolutie kijk en ook naar wat er nog te gebeuren staat, dan ben ik toch bang dat onze dorpskern zwaar belast zal worden door naar mijn gevoelen extreme bouw. Ik kan op dit ogenblik niet vatten hoe deze inplanting kan bijdragen tot sociale optimalisatie. Ik kan niet vatten wat dit te maken heeft met een Groen Kwadrant. Ons dorp heeft een eigen natuurlijke schoonheid en aantrekkingskracht voor wie er oog voor heeft. Het promoten ligt in haar eigen puurheid en in haar ongeschonden karakter. Totempalen hebben wij hier niet voor nodig. Evolutie is enkel goed te praten als die rekening houdt met de fundamentele waarden voor de leefbaarheid van ons dorp. Dit dorp en zijn mensen, ook die uit het verleden, verdienen ons respect voor nu, voor het verleden en voor de toekomst”.
 
Steeds vanuit een diplomatisch standpunt
 
Ten slotte gaf Thierry Deblander ook aan de hoop te koesteren dat “men van hem bewaart dat hij binnen zijn mandaat altijd vertrokken is vanuit een diplomatisch oogpunt met een visie op een beleidskeuze en een streven naar compromis met het oog op het algemeen belang”.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
22 dec 2018
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Sluys | 26 feb 2021
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 15 feb 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 12 feb 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 30 jan 2021

archief