HERNE – Infrastructuurwerken Scheibeekstraat-Leenstraat gaan weldra van start

HERNE – Infrastructuurwerken Scheibeekstraat-Leenstraat gaan weldra van start

Werfzone
HERNE – Infrastructuurwerken Scheibeekstraat-Leenstraat gaan weldra van start - © Deschuyffeleer
 
Aquafin_fase_1
HERNE – Infrastructuurwerken Scheibeekstraat-Leenstraat gaan weldra van start - © Deschuyffeleer
 

Op maandag 4 februari start Aquafin in opdracht van het Vlaamse Gewest het project “Aansluiting Leenstraat” op. Als alles volgens plan verloopt moeten de werken eind dit jaar beëindigd zijn. Mede door het aanleggen van gescheiden afvoerleidingen voor het oppervlaktewater en het huishoudelijk afvalwater bestaat het uiteindelijk doel erin opnieuw proper en helder water in alle beken en rivieren in de omgeving te hebben vloeien. Om de hinder voor de buurt zo minimaal mogelijk te houden wordt er in meerdere fasen gewerkt. De hinder voor het verkeer wordt opgevangen door omleidingsroutes. In de zones waar er riolering wordt geplaatst wordt de rijwegverharding eveneens vernieuwd.

Huishoudelijk afvalwater zuiveren
 
De rivieren in Vlaanderen zijn jarenlang sterk vervuild geweest. Door toedoen van Aquafin en de gemeenten komt daar nu toch geleidelijk aan verbetering in. In opdracht van het Vlaamse Gewest bouwt Aquafin zo her en der de nodige infrastructuur om het huishoudelijk afvalwater te zuiveren. Het gaat dan om de zogenaamde collectoren en zuiveringsinstallaties.
 
Ook in Herne gaat Aquafin nu opnieuw infrastructuurwerken uitvoeren. Met het project ‘Aansluiting Leenstraat’ wil Aquafin thans het afvalwater van de 220 inwoners van de Leenstraat en de Scheibeekstraat, dat nu nog in de baangrachten belandt, opvangen en aansluiten op het rioleringsnet. Het wordt dan onder de Ninoofsesteenweg door aangesloten op de bestaande collector in de Scheibeekstraat. Het afvalwater zal uiteindelijk via reeds bestaande infrastructuur verder worden afgevoerd naar de waterzuiveringsinstallatie van Galmaarden.
 
In de Scheibeekstraat en in het eerste gedeelte van de Leenstraat zal Aquafin nu een gescheiden rioolstelsel aanleggen. Dit betekent dat afvalwater gescheiden van regenwater zal worden opgevangen. Waar mogelijk wordt het regenwater dan aangesloten op bestaande of nieuwe grachten. Het is belangrijk dat er geen afvalwater in de grachten terechtkomt en dat er zo weinig mogelijk regenwater op de zuiveringsinstallatie toekomt. Want zuiver regenwater verdunt het afvalwater waardoor het zuiveringsproces bemoeilijkt wordt. Het is precies daarom dat er dan ook geïnvesteerd wordt in een gescheiden rioolstelsel.
 
Fasegewijs
 
Het project wordt uitgevoerd in vier fasen:
 
Fase 1:  Werken kruispunt Ninoofsesteenweg – Scheibeekstraat
Fase 2:  Werken in de Scheibeekstraat tussen Ninoofsesteenweg en Bloemendaelstraat
Fase 3: Werken in Scheibeekstraat tussen Bloemendaelstraat en Leenstraat.
Fase 4: Leenstraat tot huisnummer 5.
 
Fase 1
 
Concreet zal in fase 1, die wordt opgestart op 4 februari, de Ninoofsesteenweg ter hoogte van de Scheibeekstraat afgesloten worden gedurende 2 weken.
 
Deze eerste fase brengt ernstige verkeershinder met zich mee zowel voor het plaatselijk als voor het doorgaand (vracht)verkeer. Er worden dan ook omleidingen voorzien voor het autoverkeer, het vrachtverkeer (+3,5 ton) en de bussen van De Lijn. In die periode wordt er geen doorgaand verkeer toegelaten in de Kapellestraat. “Wij nodigen dan ook met aandrang iedereen uit de voorziene omleidingen te volgen aangezien die meteen ook de meest veilige routes zijn”, zegt schepen voor Openbare Werken Lieven Snoeks. “Meer info over de overige fases volgt naarmate de werken vorderen. De werken zijn ingrijpend en hebben een impact op de verkeerssituatie. We verwachten hinder, maar doen er alles aan om die zoveel mogelijk te beperken. Wie zich verplaatst in die periode in de buurt van de werken houdt beter rekening met vertragingen en volgt dan ook best de omleidingen”.
 
Informatie
 
Inwoners kunnen alle informatie in verband met de werken opvolgen op www.aquafin.be en verder
'particulier' en vervolgens 'Waar werken we?'. Bovenaan rechts is er dan een zwart balkje met 'volg projecten in mijn buurt' en registreer om op de hoogte te blijven van de werken in de buurt.
 
“Het gemeentebestuur hoopt op het begrip van éénieder en excuseert zich op voorhand al voor de ongemakken die de noodgedwongen werken met zich zullen meebrengen”, besluit schepen Lieven Snoeks, die net als het afdelingshoofd Grondgebiedzaken Eveline Dedoncker, eveneens steeds ter beschikking blijft voor het verstrekken van alle nodige informatie.
 
Schepen voor Openbare Werken: Lieven Snoeks (0476/90.66.79 - lieven.snoeks@herne.be), Afdelingshoofd Grondgebiedzaken: Eveline Dedoncker (02/397.11.78 - eveline.dedoncker@herne.be).
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
27 jan 2019
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer & Anaïs Deherder | 14 jul 2019
Godelieve Deschuyffeleer | 13 jul 2019
Godelieve Deschuyffeleer | 09 jul 2019
Anaïs Deherder | 06 jul 2019

archief