HERNE - N-VA kritisch voor idee om wereldproblemen te willen oplossen maar niet de eigen noden te zien

HERNE - N-VA kritisch voor idee om wereldproblemen te willen oplossen maar niet de eigen noden te zien

N-va_herne
HERNE - N-VA kritisch voor idee om wereldproblemen te willen oplossen maar niet de eigen noden te zien - © Deschuyffeleer
 

Bij monde van haar waarnemend voorzitter Jonas De Boeck wrijft de plaatselijke N-VA afdeling in een persmededeling de absolute bestuursmeerderheid van CD&V-burgemeester Kris Poelaert aan zich thans wel te willen inlaten met de 17 duurzame ontwikkelingsvoorstellen die door de Verenigde Naties wereldwijd worden naar voren geschoven maar daartegenover de eigen noden in de gemeente niet te zien. En ook het idee van burgemeester Kris Poelaert om zijn schepenen na drie jaar te willen laten evalueren vindt de N-VA “vreemd” aangezien deze procedure niet voorzien is in de gemeentewetgeving.

Een lachwekkende bevalling
 
N-VA noemt het aangenomen voorstel in de jongste gemeenteraad waarbij op voorstel van kersvers verkozene Frank Nevens ieder van de 17 raadsleden uitgenodigd wordt zich vanuit de gemeenteraad in één van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties te verdiepen en die dan ook op te volgen “een lachwekkende bevalling”. Jonas De Boeck: “Wie de 17 doelstellingen nader bekijkt, fronst zich de wenkbrauwen. Zo krijgt een raadslid uit Herfelingen de opdracht zich te moeien met ‘Bescherming van zeeën en oceanen’. Van onze kersverse schepen voor Cultuur wordt gevraagd dat zij een ‘Einde aan de honger’ stelt. De raadsvoorzitter zal de ‘Klimaatverandering aanpakken’. De eerste schepen tovert ‘Partnerschappen voor de doelen’ uit zijn hoge hoed. Een andere schepen gaat voor ‘Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid’. Een bepaald raadslid zal het wel druk krijgen want van hem wordt verwacht ons ‘Duurzame en betaalbare energie’ te bezorgen. Een ander raadslid buigt zich over ‘Fatsoenlijke banen en economische groei’. Misschien kan die volgend jaar wel een reisje naar Davos ondernemen om er met de wereldleiders te gaan onderhandelen over de economische groei. De burgemeester staat dan weer in voor ‘Veilige en duurzame steden’… En zo kunnen we nog een eindje doorgaan. Maar alle gekheid op een stokje. Mag de bevolking van haar plaatselijke verkozenen niet meer verwachten dan wat modieus geflirt met mondiale problemen, hoe belangrijk deze ook zijn?”
 
Beginnen bij de eigen leefwereld
 
“Waarom konden aan de raadsleden dan geen doelstellingen toevertrouwd worden die nauwer aansluiten bij de leefwereld van de bewoners van ons plattelandsdorp?”, vraagt Jonas De Boeck zich verder af. “Zo lozen in Herne en in vijf omliggende gemeenten 18.000 bewoners nog steeds hun ongezuiverd afvalwater in een beek en niet in een riolering. Het is dus raar dat onze gemeenteraadsleden zich bekommeren om oceanen en zeeën terwijl in Herne zowat de helft van de bevolking zijn afvalwater in een gracht kiepert. Want wat voor zin heeft het om zich te bekommeren over wereldwijde ecosystemen wanneer vanuit Herne de vervuilde en vervuilende smurrie naar de zee en zo naar de oceanen loopt? Laat er dan beterschap op komst zijn, de traagheid van uitvoering van de rioleringswerken blijft hemeltergend”.
 
“En ook op het vlak van biologische bewustwording liggen alle wegen open. Nu de verantwoordelijkheden voor Landbouw en Milieu in één schepenhand liggen, is het aangewezen om land- en tuinbouwers te wijzen op de omschakelingsmogelijkheden die de bio-landbouw biedt. Minder pesticiden, want van al dat gevaarlijk gesproei wordt niemand beter”, luidt het nog.
 
Verder is het voor de N-VA ook nodig om, in plaats van mondiale retoriek te koesteren, in te zetten op lokale problematieken: “Dat niet één van de zetelende verkozenen zich bekommert om de specifieke plaats van Herne als taalgrensgemeente is ronduit ontgoochelend. Herne wordt regelmatig door anderstaligheid, b.v. via reclameboodschappen, bewerkt. Door een zekere gewenning ligt daar niemand meer wakker van. Toch is aandacht in deze niet overbodig. Wie de evolutie in andere taalgrensgemeenten kent, weet tot wat dit kan leiden. Daarom is het nuttig dat de plaatselijke overheid de bevolking bewust maakt van de Vlaams-Brabantse identiteit van onze gemeente. En deze ook bevordert onder meer langs 'Herne in de kijker'. Het is dan ook hoog tijd dat iemand in het schepencollege de verantwoordelijkheid opneemt om de Vlaamse identiteit van onze gemeente te vrijwaren en te versterken”.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
04 feb 2019
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 16 jan 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 16 jan 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 14 jan 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 12 jan 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 03 jan 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 30 dec 2019
Godelieve Deschuyffeleer | 26 dec 2019

archief