HERNE – Sprokkels uit de gemeente- en OCMW-raad van 27 februari 2019

HERNE – Sprokkels uit de gemeente- en OCMW-raad van 27 februari 2019

Raden_herne_vanaf_2019
HERNE – Sprokkels uit de gemeente- en OCMW-raad van 27 februari 2019 - © Deschuyffeleer
 

ICT-ondersteuning

Na een evaluatie door het college van burgemeester en schepenen keurde de gemeenteraad, in afwezigheid van de verontschuldigde burgemeester Kris Poelaert en raadslid Patrick De Vos, het aangepast reglement ict-ondersteuning goed voor de gemeenteraadsleden die nu trouwens ook de leden van de OCMW-raad uitmaken. Raadsleden en leden van het college van burgemeester en schepenen die geen raadslid zijn kunnen voor het uitoefenen van hun functie de terugbetaling van de kosten vragen aangegaan voor het aankopen en het gebruiken van elektronische communicatiemiddelen met een maximum van 500€ btw inclusief. De tegemoetkoming geldt voor de periode van 6 jaar, gelijklopend met de legislatuur van de gemeenteraad.

PBE – Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen
 
De gemeenteraad stemde ook in met het verder van toepassing verklaren, ook voor 2019, van het gemeentelijk retributiereglement op werken voor nutsvoorzieningen door de PBE en Infrax West op gemeentelijk domein.
 
Naar aanleiding van sleufwerken bedraagt de retributie per dag en per meter openliggende sleuflengte in rijwegen 2, 17€, in voetpaden 1, 63€ en in aardewegen 0,98€.
 
Voor de hinder veroorzaakt door dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m², wordt per kalenderjaar een retributie geheven van 1,09€ per op het grondgebied van de gemeente aanwezig aansluitingspunt.
 
Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distributienetbeheerder als haar werkmaatschappij wordt eveneens een retributie voorzien van 0,54€ per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de gemeente.
 
Het retributiereglement past in het kader van de eerdere goedkeuring door de gemeenteraad van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen die tot doel heeft een snelle en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen, teneinde de hinder en de duur van de werken tot een minimum te herleiden. Die code, die in overleg werd opgesteld tussen een delegatie van de nutsbedrijven en een delegatie van de gemeente, beoogt minder hinder, meer oog voor het totaalconcept en het gebruik van nieuwe e-instrumenten zoals GIPOD en KLIP.
 
Minnelijke onteigening
 
De gemeenteraad zette ook het licht op groen voor een minnelijke onteigening in het kader van het lopend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het uitbreiden van het lokaal bedrijventerrein langsheen de Scheibeekstraat.
 
Opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen
 
Op aangeven van de voogdijoverheid zag de raad zich verplicht zijn eerder besluit in zitting van 28/11/2018 met betrekking tot het innen van een retributie voor prestaties voor het opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen in te trekken. Dat besluit blijkt immers in tegenstrijd te zijn met de Vlaamse regelgeving daaromtrent.
 
Voorbehouden parkeerplaats

Aan de overzijde van het gebouw op het adres Markstraat 3 wordt een parkeerplaats ingericht ten behoeve van voertuigen voor personen met een handicap.
 
Mandaten in intergemeentelijke verbanden
 
De raad diende bij geheime stemming ook zijn vertegenwoordigers aan te duiden voor in totaal om en bij 75 mandaten in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Namens Kwadrantplus drong fractieleider Paul Beyl in het kader van efficiëntieoverwegingen wel aan op het minstens één keer per jaar verkrijgen van feedback vanwege de aangeduide vertegenwoordigers.
 
De aangeduide vertegenwoordigers voor Intergemeentelijke samenwerking werden aangesteld voor  onder meer:
 
PBE, Fluvius, Infrax West, Vereniging voor Steden en Gemeenten vzw, Logo Zenneland vzw, Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw, Toerisme Pajottenland en Zennevallei vzw en Toerisme Vlaams-Brabant vzw, Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei vzw, Pajottenland + vzw, Scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland, OVSG vzw, Intergemeentelijke Preventiedienst Drugs en Alcohol - Pajottenland, Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, Intercommunale Haviland, Riobra, De Watergroep, Ethias, Creadiv nv, Providentie cvba, Woonwinkel Pajottenland, De Lijn, Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei, Denderbekken, Dijle- en Zennebekken, Intradura, Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Vlaams-Brabant, Gemeentelijke Holding in vereffening, Welzijnskoepel West-Brabant en 3W Plus.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
28 feb 2019
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 23 jun 2019
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 16 jun 2019
Godelieve Deschuyffeleer | 03 jun 2019

archief