HERNE - Torenuurwerk kerk Sint-Pieters-Kapelle doet het terug

HERNE - Torenuurwerk kerk Sint-Pieters-Kapelle doet het terug

Uurwerk_spk1
HERNE - Torenuurwerk kerk Sint-Pieters-Kapelle doet het terug - Foto's ingezonden
 
58727345_340435499970527_2235501215955812352_n
HERNE - Torenuurwerk kerk Sint-Pieters-Kapelle doet het terug - Foto ingezonden
 
Uurwerk_spk2
HERNE - Torenuurwerk kerk Sint-Pieters-Kapelle doet het terug - Foto ingezonden
 
Historiek_uurwerk_spk
HERNE - Torenuurwerk kerk Sint-Pieters-Kapelle doet het terug - Foto's ingezonden
 
Voor
Vóór de werken - Foto Luc Roobaert
 
Na
Na de werken - Foto Luc Roobaert
 

Sinds begin deze week functioneert het torenuurwerk van de Sint-Pieterskerk in Sint-Pieters-Kapelle opnieuw. Ruim twee jaar lang lag het uurwerk stil. Het zijn de gespecialiseerde werklui van het bedrijf Clock-O-Matic die, tot grote voldoening van de kerkraad, zorgden voor de vervang- en herstelwerken.

Het was voorzitter Jean-Pierre Vaneckenrode die vanuit het centraal kerkbestuur het euvel aan het gemeentebestuur meldde. Vorig jaar In december zag dit bestuur zich dan ook genoodzaakt in het kader van het lopend meerjarenplan een budgetwijziging door te voeren. De raad stemde zo in met een extra gemeentelijke toelage van 14.300 euro voor het herstellen van de torenklok en het vervangen van de wijzerplaten aan de kerk.  
Voorzitter Jean-Pierre Vaneckenrode: “Al enige tijd terug werden wij verplicht het uurwerk van onze kerk stil te leggen. De wijzers functioneerden niet meer naar behoren en de tijdmelding was dan ook doorgaans verkeerd”.
Clock-O-Matic
Clock-O-Matic is een Belgische onderneming uit Holsbeek bij Leuven die nationale en internationale faam geniet op het vlak van nieuwbouw, automatisering en restauratie van torenuurwerken. Zo gingen gespecialiseerde werklui aan de slag om de drie wijzerplaten, die door Clock-O-Matic ontworpen en gemonteerd werden in 1979, te vernieuwen. Het type wijzerplaat heeft een diameter van 1,5 m en is vervaardigd uit een massieven kunststof. De wijzers en cijfers zijn verguld met bladgoud 23,5 karaat. Ook het centraal drijfwerk en de wijzerverdeelwerken, beide eveneens 40 jaar oud, werden vervangen. Het centraal motordrijfwerk ontvangt impulsen van het elektronische moederuurwerk en zet ze om in een mechanische beweging naar de wijzerverdeelwerken. Die  verdelen dan de mechanische beweging over de uur- en de minuutwijzers.
Uurwerk en bliksembeveiliging
De controlewerken aan de bliksembeveiliging, die ook de St-Pieterskerk enige tijd geleden te beurt vielen, en de herstelling van het torenuurwerk maken thans dat de dorpskerk terug in orde is. De beschermde, laatgotische parochiekerk dateert uit 1420 en herbergt onder meer de welbekende kruisweg van kunstenaar Constantin Meunier.
Al in 2004 is de wetgeving rond kerkfabrieken of kerkraden in Vlaanderen drastisch veranderd. Alle kerkraden dienen thans uit vijf leden te bestaan. Daar waar vroeger de pastoor en de burgemeester van rechtswege deel uitmaakten van de kerkraad, is voortaan nog enkel één persoon van rechtswege lid. Die wordt door de bisschop aangesteld en is in de meeste gevallen de pastoor.  Het nieuwe decreet voorziet ook in een driejaarlijkse gedeeltelijke vernieuwing van de kerkraad, door middel van een herverkiezing door de kerkraad zelf. De kerkraad kiest in zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. In de hervorming van 2004 wordt ook voorzien in de oprichting van een centraal kerkbestuur per gemeente, wanneer er vier of meer parochies zijn.  Dit kerkbestuur is dan de gesprekspartner voor het gemeentebestuur.
Toelichting vanwege Clock-O-Matic
  • De installatie in de kerk van Sint-Pieters-Kapelle dateert van 1954 en omvat 3 klokken, 3 motorhamers, een angelus- en kleptrommeltje, een torenuurwerk met drie wijzerplaten en een moederuurwerk.
  • In november 1979 heeft Clock-O-Matic drie nieuwe wijzerplaten, massief en met een diameter van 1,5m geplaatst.
  • In 1986 werd de hamer van de klok (diameter 122 cm), vernieuwd.
  • In 1994 heeft onze technicus vastgesteld dat de gehele installatie slijtage vertoont. Er werd beslist om tot algemene vernieuwing en automatisatie over te gaan. Er werden 3 nieuwe klepels, 2 nieuwe elektronische luidinstallaties geplaatst.
  • Het bestaande moederuurwerk is vervangen door een elektronisch uurwerk ‘Apollo’. Dit uurwerk wordt volledig op maat van de eindgebruiker geprogrammeerd. dankzij éénmalige en vaste programma’s.
  • Het heeft een ingebouwde liturgische kalender met een jaarprogrammatie alsook objectgerichte programmatie zoals weekluiden, feestluiden, begrafenisluiden, huwelijksmis en meer. 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
02 mei 2019
Godelieve Deschuyffeleer
© Mark janquart en Clock-O-Matic
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 26 jun 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 25 jun 2020

archief