HERNE - De Regenboog neemt weldra afscheid van zijn klascontainers

HERNE - De Regenboog neemt weldra afscheid van zijn klascontainers

De_regenboog_schooljaar_19-20__0_
HERNE - De Regenboog neemt weldra afscheid van zijn klascontainers - © Deschuyffeleer
 
De_regenboog_schooljaar_19-20__2_
HERNE - De Regenboog neemt weldra afscheid van zijn klascontainers - © Deschuyffeleer
 
De_regenboog_schooljaar_19-20__1_
HERNE - De Regenboog neemt weldra afscheid van zijn klascontainers - © Deschuyffeleer
 
De_regenboog_schooljaar_19-20__3_
HERNE - De Regenboog neemt weldra afscheid van zijn klascontainers - © Deschuyffeleer
 
De_regenboog_schooljaar_19-20__4_
HERNE - De Regenboog neemt weldra afscheid van zijn klascontainers - © Deschuyffeleer
 

Bij de start van het schooljaar in 2014 kreeg de gemeentelijke basisschool De Regenboog in Herfelingen er met Christoph Segers meteen ook een nieuwe directeur bij. Nu, vijf jaar later, bij de kick-off van het nieuwe schooljaar, is hij maar al te fier leiding te mogen geven aan een school die in het onderwijslandschap en derhalve ook in de scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland terug een voorname en aanzienlijke plaats bekleedt.

“Als leerkracht én als directeur is het mijn taak goede contacten en partnerschappen op te bouwen zowel met het voltallig lerarenkorps als met de ouders als met de kinderen zodat samen aan één kar wordt geduwd die dan van De Regenboog een school maakt met degelijk onderwijs en een goede opvoeding als speerpunten”, opent de directeur.
Neem je/de tijd
Met het thema 'Neem je/de tijd' heeft het De Regenboog geenszins de intentie er een dolce farniente-schooljaar van te maken. “Integendeel!”, duidt de directeur het opzet. “Met ons jaarthema willen wij onze kinderen bijbrengen dat heden, verleden en ook toekomst ontegensprekelijk met elkaar verbonden zijn. Het schooljaar door gaan we zo uit hoofde van beduidende figuren de geschiedenis induiken en de leerlingen wegwijs maken in bijwijlen complexe begrippen. Van maand tot maand gaan we voor hen verschillende deuren uitnodigend op een kier zetten en hun nieuwsgierigheid op scherp zetten. Laat ons het zo stellen dat we via onze ‘helden’ het vergane vak geschiedenis terug ietwat gaan van onder het stof halen. Die significante personages zijn Bruegel, omdat we ook in onze school het Bruegeljaar niet zomaar willen laten voorbijgaan, Toetanchamon, Napoleon, Ambiorix, Daila Lama, Da Vinci, Mercator en Aesopus, een Griekse dichter van fabels in de Oudheid”.
Bijkomende klaslokalen
Nog dit schooljaar dienen zich in De Regenboog werkzaamheden aan. Vanuit het gemeentebestuur wordt eerlang werk gemaakt van de vervanging van de bestaande klascontainers door een duurzame oplossing. “Tot grote voldoening én van de leerkrachten én van de leerlingen is het levenseinde van de klascontainertoestanden in zicht. Met eigen middelen gaat het gemeentelijk bestuur de infrastructuur van onze school uitbreiden. In een eerste fase krijgen wij er twee klaslokalen bij die van dienst zullen zijn voor het 3de en het 4de leerjaar. Het wordt een constructie die zal uitgeven op de speelplaats zonder er evenwel ruimte van in te palmen. In een later stadium is er ook nog de intentie een subsidiedossier samen te stellen dat zou moeten leiden tot nog een tweede fase van uitbreiding van het contingent aan klaslokalen en ook een herstructurering van de huidige turnzaal zou omvatten”, aldus nog Christoph Segers.
Rode Neuzen
De schooldirectie is ook bijzonder prat dat De Regenboog werd erkend als Rodeneuzenschool. Met de Rodeneuzenactie worden gelden ingezameld voor projecten die jongeren mentaal sterker maken. Via dan weer het Rodeneuzenfonds, dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting, kan de school dan op haar beurt genieten van steun voor hun organisaties ten gunste van het mentaal welzijn van jongeren.
Cijfers
Per 2 september mocht De Regenboog de inschrijving noteren van 168 kinderen: 48 in de kleuterafdeling en 120 in de lagere school. Het personeelsbestand omvat enerzijds 5 kleuterjuffen en 1 kinderverzorgster. Voor het onderwijs in de lagere school anderzijds tekenen 12 leerkrachten waaronder 5 dames die instaan voor de levensbeschouwelijke vakken. Verder telt de crew van De Regenboog naast directeur Christoph Segers ook nog 1 zorgcoördinator, 1 ICT-er, 1 administratief medewerker, 1 naschoolse bewaker en 1 poetsvrouw.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
11 sep 2019
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 26 jun 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 25 jun 2020

archief