HERNE – Burgemeester Kris Poelaert blijft openstaan voor de fusiegedachte

HERNE – Burgemeester Kris Poelaert blijft openstaan voor de fusiegedachte

Kris_poelaert
HERNE – Burgemeester Kris Poelaert blijft openstaan voor de fusiegedachte - © Deschuyffeleer

Tijdens de jongste gemeenteraad bracht raadslid Paul Beyl van de burgerbeweging Kwadrant Plus tijdens de vragenronde de heikele problematiek van fusies van gemeenten te berde naar aanleiding van een studie van de krant De Tijd waarbij Herne als één van de vier gemeenten in de streek noodgedwongen fusierijp werd geacht. In het bijzonder interesseerde hij zich in de weg die de bestuursploeg van Herne daarbij voor ogen houdt. Zoals blijkt uit haar recent verkiezingsprogramma is die burgerbeweging voorstander van “efficiënter en intensiever samenwerken met de Pajotse gemeenten. Die samenhang is onmiskenbaar en stelt elke fusie in vraag”. Hij pleitte dan ook voor alternatieven zoals meer samenwerkingsverbanden tussen de Pajotse gemeenten.

Realisme
 
“Emotioneel verkies ik dat Herne blijft bestaan”, luidde de repliek van burgemeester Kris Poelaert, “maar de realiteit gebiedt mij toch ook ernstig rekening te houden met een mogelijke fusie, die zowel voor- als nadelen inhoudt. Een fusie kan alleen als die de inwoners ten goede komt. Een bevraging van onze inwoners toonde aan dat de helft voor is, de andere helft tegen. Verder dient gezegd dat de investeringscapaciteit van een klein bestuur zoals het onze uiteraard ook klein is. Ook efficiënt samenwerken met andere gemeenten behoort inderdaad tot de mogelijkheden maar aan pogingen daartoe hebben wij vanuit het verleden ook al geen te beste herinneringen. Die pogingen stuiten doorgaans op de eigen focus van de gemeenten. Daarbij wordt er dan ook te weinig aandacht besteed aan solidariteit”.
 
Menselijke hinderpalen
 
Nog vorig jaar, toen het voor de besturen nog bijzonder financieel aantrekkelijk was te komen tot vrijwillige fusies, trachtte Herne gesprekken op te starten met Galmaarden. Kris Poelaert: “Wij hebben toen voorgesteld een studie aan te vatten om de haalbaarheid van een dergelijke onderneming te onderzoeken. Maar onze uitnodiging viel toen niet in goede aarde en de studie is nooit van de grond geraakt. Ook eerdere pogingen om de gemeentelijke ambtenarij denkoefingen in dezelfde richting te laten uitvoeren stootten in het verleden steevast op weerstand.
 
Meer investeringscapaciteit
 
“De goedbedoelde oproepen en pogingen in het verleden om meer daadwerkelijk, doorgedreven en efficiënt intergemeentelijk te gaan samenwerken zijn om dezelfde redenen overigens tot op heden steeds dode letter gebleken”, ging de burgemeester in zijn betoog verder. “Kleinschaligheid van een gemeente houdt wel een grote troef in maar anderzijds hebben wij nood aan bijkomende investeringscapaciteit om onze bevolking een goede dienstverlening te kunnen verzekeren. Zo moeten wij instaan voor het onderhoud van niet minder dan 120 km buurtwegen. Herne draait een omzet van 8 miljoen euro aan financiële omzet. Voor Galmaarden is dat veel meer. Wij moeten dubbel creatief zijn in het zoeken naar oplossingen en onze budgetplanning realistisch benaderen”.
 
Grijze zone

“In afwachting van een nieuwe Vlaamse regering heeft het dezer dagen overigens weinig of geen zin om nog initiatieven te nemen. Die regering zal nu allicht voor ons beslissen en de verschillende modaliteiten en criteria vastleggen. Ons land telt zoveel intercommunales en gemeentelijke samenwerkingsverbanden dat het niet meer bij te houden is. Een studie naar de efficiëntie van al die verenigingen zou alleszins welgekomen zijn. Er zijn overigens al meer dan genoeg samenwerkingsverbanden, er hoeven er geen meer bij te komen.  Wij bevinden ons nu niet in een witte of in een zwarte zone maar in een grijze zone. Samenwerken lukt niet. Bij een fusie dient het algemeen belang en zeker niet het individueel belang nagestreefd te worden. Een fusie, liefst toch nog op relatief kleine maat én voor het bestuur én voor de inwoners, dient de nieuwe entiteit alleszins voldoende weerbaarheid te verschaffen”, aldus nog de burgemeester. 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
29 sep 2019
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 16 jan 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 16 jan 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 14 jan 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 12 jan 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 03 jan 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 30 dec 2019
Godelieve Deschuyffeleer | 26 dec 2019

archief