HERNE - MeeGaan en ’t bruut kijken nu al uit naar het voorjaar van 2020

HERNE - MeeGaan en ’t bruut kijken nu al uit naar het voorjaar van 2020

Meegaan_en__t_bruut_okt_19__1a_
HERNE - MeeGaan en ’t Bruut kijken nu al uit naar het voorjaar van 2020 - © Deschuyffeleer
 
Meegaan_en__t_bruut_okt_19__2_
HERNE - MeeGaan en ’t Bruut kijken nu al uit naar het voorjaar van 2020 - © Deschuyffeleer
 
Meegaan_en__t_bruut_okt_19__3_
HERNE - MeeGaan en ’t Bruut kijken nu al uit naar het voorjaar van 2020 - © Deschuyffeleer
 
Meegaan_en__t_bruut_okt_19__4b_
HERNE - MeeGaan en ’t Bruut kijken nu al uit naar het voorjaar van 2020 - © Deschuyffeleer
 

Het was in 2011, nu toch al 8 jaar geleden, dat Sigrid Devleminck, de moeder van de toen 20-jarige Meghann, zich de vraag stelde hoe zij dicht bij huis een project zou kunnen realiseren dat zou uitmonden in een nieuw buitengewoon dagcentrum waarbij het begeleiden en het tewerkstellen van volwassenen met een mentale beperking zouden centraal staan. Dat project werd mettertijd vooral mee gedragen door ouders van enkele andere jonge volwassenen met een beperking die, net zoals Meghann, ook recht hebben op de regie van hun eigen leven. Het project kreeg de naam mee van MeeGaan, een letterwoord met verwijzing naar de naam van Sigrids dochter Meghann en tevens met een sterke verwijzing naar meedoen, meedragen en meedelen.

Geloof in eigen talenten, kunnen en kracht
“Voor jonge volwassenen met een verstandelijk beperking die afstuderen”, zegt Sigrid Devleminck, “zijn er in onze regio nog altijd maar weinig mogelijkheden en daarenboven zijn de wachtlijsten voor die dagcentra heel lang. Wij geloven steevast dat ook die mensen vanuit hun eigen talenten, kunnen en kracht over een enorme levensenergie beschikken die, ingebed in een juiste omkadering, eveneens kan leiden tot een volwaardige deelname, participatie en integratie in de maatschappij. Met onze vereniging willen wij dan ook een uniek leer- en tewerkstellingsproject in het leven roepen dat niet louter een dagbesteding uitmaakt maar ook een initiatief inhoudt waarbij de talentenontwikkeling van die mensen centraal staat en waarbij ze zelf hun eigen keuzes kunnen en mogen maken”.
Dominicanessenklooster
Het was in 2013 dat bekend geraakte dat het gemeentebestuur op zoek was naar een externe partner voor de exploitatie van het conciërgegebouw van het Dominicanessencomplex. Eén van de voorwaarden was evenwel dat de gekozen partner autonoom zou handelen en te allen tijde zichzelf en in zijn eentje uit de slag zou trekken. Voor MeeGaan meteen een waar cadeau dat uit de hemel kwam gevallen. Zo werd dan ook onmiddellijk werk gemaakt van het oprichten van een vzw die als volwaardige partner kon optreden om de concessie te kunnen inhalen. Het MeeGaan-team dat intussen ook erkend werd als een volwaardig ouderinitiatief kon zo op de steun en de sympathie rekenen van veel Hernenaren en mensen uit de ruime omgeving. Ook werden verschillende formules afgewogen waarbij, na rijp beraad, de voorkeur werd gegeven aan het oprichten van een bakkersatelier gekoppeld aan een bakkerswinkel waarbij gezonde voeding en korte keten een hoofdrol zouden spelen.
Specifieke doelgroep
MeeGaan vzw is niet zomaar een leer- en tewerkstellingsproject. Het richt zich specifiek op personen die (nog) niet of niet meer aan de slag kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. De vzw wil uitgroeien tot een ervaringscentrum waar medewerkers vertrouwen in hun eigen talenten kunnen opdoen en extra vaardigheden kunnen aanleren. Het doel van de vzw bestaat er dan ook in hun 'medewerkers' volwaardig te laten deelnemen aan het maatschappelijke leven op basis van hun competenties.
Eens in 2017 alle administratieve verplichtingen waren nagekomen, kon eindelijk aan de slag gegaan worden om van toch wel een bouwvallige constructie niet alleen een volwaardige werkplaats maar ook een thuishaven te maken voor én de doelmensen met een beperking die overigens als volwaardige medewerkers worden beschouwd én hun begeleiders én het ondersteunend agogisch team.
Een traditionele houtoven 
Meer dan een jaar lang werd zo afgebroken, gemetseld en getimmerd. De linkervleugel van het eerdere klooster was zo al die tijd dan ook een drukke bouwwerf waarbij ook en vooral veel aandacht werd besteed aan de constructie van een traditionele houtoven. “Die oven is nodig om te werken in traditionele eenvoud en met de smaken van desem en bloem van bij ons”, vervolgt Ingrid. “Omdat we korte keten werken gebruiken we biologische bloem afkomstig van de coöperatieve Flietermolen in Tollembeek. Voorafgaand aan het gebruik van een dergelijke houtoven dient hij evenwel een paar maanden uit te drogen. Naast de houtoven is het bakatelier ook uitgerust met een klassieke oven die het bakkersgezelschap thans toelaat om de nodige receptuur op punt te stellen”.
Proefdraaien
Enkele weken terug op 2 september kon het bakkersatelier van MeeGaan dan ook beginnen proefdraaien en kwam zo een verre droom heel dicht bij zijn verwezenlijking. Intussen kreeg het biologisch atelier ook een naam. Met ’t bruut’ wordt duidelijk een link gelegd naar het plaatselijk dialect. “Gemakkelijk te onthouden en de naam dekt perfect de lading”, geeft bakkerin Adinda mee.
Ook organisatorisch krijgt ’t bruut een duidelijke vorm. Naast Adinda Van Poucke en Bram De Cock, twee professionele bakkers, telt het atelier thans ook al 7 medewerkers met in het voortouw Meghann, Lander en Shanta evenals 12 vrijwillige begeleiders. Allen samen worden zij ondersteund door een ergotherapeut, een paramedicus die mensen met een beperking helpt in het dagelijks handelen en een agogische coördinator. Agogen helpen mensen hun weg te vinden in de samenleving.
Toekomst
“Nu gunnen wij de nodige tijd aan onze bakkers, medewerkers en begeleiders om samen ervaring op te doen om zo te kunnen komen tot eindproducten die perfect beantwoorden aan de kwaliteit die wij vooropstelden. De officiële opening van onze ’t Bruut-winkel is thans voorzien in het voorjaar. Hier zal dan een volledig gamma aan broden in aanbod zijn samen met een resem andere producten uit het korte keten-circuit”, blikt Sigrid Devleminck hoopvol verder in de toekomst.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
16 okt 2019
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 26 jun 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 25 jun 2020

archief