Via participatie en betrokkenheid deelnemen aan een betere toekomst van HERNE

Via participatie en betrokkenheid deelnemen aan een betere toekomst van HERNE

Scannen0001
Via participatie en betrokkenheid deelnemen aan een betere toekomst van HERNE - © Descdhuyffeleer
 

Herne zet in op burgerparticipatie en inspraak en kiest voor een vernieuwde werking van de adviesraden. Daarom wordt een warme oproep gedaan naar toekomstgerichte, geëngageerde burgers die mee willen bouwen aan de gemeente. Kandidaturen kunnen ingediend worden tot eind oktober 2019.

Geïnspireerd door de veranderende samenleving, nieuwe trends en inzichten wil het gemeentebestuur een nieuwe dynamiek creëren voor de gemeentelijke adviesraden en bij uitbreiding de manier waarop burgerparticipatie vorm krijgt. Kernwoorden hierbij zijn dan ook vernieuwing, draagvlak, participatie, toekomst, open, betrokkenheid en dynamisch.
Burgemeester Kris Poelaert: “Herne heeft steeds een voortrekkersrol gespeeld als het gaat om het betrekken van haar inwoners bij het beleid. Daarom werd een proces gestart waarmee we onze gemeente, onze burgers en onze verenigingen nog verder in een voortrekkersrol van betrokkenheid en samenwerking willen versterken.”
Onder begeleiding van Umano, een vereniging die structureel helpt draagvlak creëren door de betrokkenheid van de medewerkers te vergroten, ging men op zoek naar een nieuwe invulling van inspraak en burgerparticipatie. Hierbij werd gestimuleerd om out-of-the-box te denken en te bezinnen over een nieuwe invulling van burgerparticipatie en inspraak. Zo werd er stil gestaan bij én wat goed functioneert én wat beter kan.
Waarvan dromen de inwoners?
Een vernieuwd centrum waarbij de functie en het gebruik van alle openbare gebouwen in vraag worden gesteld, een duidelijk aanspreekpunt met een goede opvolging en een innovatieve website, een burgerbudget om de omgeving te verbeteren, thematische werkgroepen die openstaan voor iedereen waardoor een breed draagvlak gecreëerd wordt, meer met minder en geen verplicht engagement voor 6 jaar zijn slechts een greep uit het veelzijdig spectrum.
 
Op basis van deze input besliste het gemeentebestuur alvast om sterker in te zetten op meer en betere communicatie. Daarnaast reageerde het bestuur ook positief op het idee ‘meer met minder’. Een evolutie naar minder verschillende adviesraden en het werken met de platformen publiek en open ruimte, vrije tijd en welzijn. Drie nieuwe platformen waarbij geen engagement gevraagd wordt voor 6 jaar, maar waar men projectgewijs kan aan deelnemen.
Waar zal onder meer aan gewerkt worden?
Het platform ‘publieke en open ruimte’ overkoepelt zo de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening, milieu, mobiliteit, klimaat, onroerend erfgoed, landbouw en middenstand. Het platform ‘vrijde tijd’ omvat zo cultuur, bibliotheek, sport, jeugd en toerisme en ten slotte het platform ‘welzijn’ omarmt opvoeding, onderwijs, kinderopvang, preventie, gezondheid, senioren ontwikkelingssamenwerking en ocmw.
 
“Om van deze platformen een succes te maken, hebben we onze burgers en verenigingen meer dan nodig.   Kom er bij, deel uw mening en maak Herne beter” is dan ook de oproep vanuit het gemeentelijk bestuur.
 
U kunt zich kandidaat stellen via deze link  of door het invulstrookje van de brochure binnen te brengen op de dienst vrije tijd.

Voor algemene informatie kan u terecht bij burgemeester Kris Poelaert, 0475 47 50 03,  kris.poelaert@herne.be of bij Franciska Dekens van de dienst vrije tijd, 02 397 11 64, franciska.dekens@herne.be.
Nadere informatie is ook te lezen op de gemeentelijke website via deze link
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
23 okt 2019
Godelieve Deschuyffeleer
© Anaïs Deherder/Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 22 feb 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 20 feb 2020

archief