HERFELINGEN – Ook de kerkfabriek klonk op het nieuwe jaar

HERFELINGEN – Ook de kerkfabriek klonk op het nieuwe jaar

Dsc04103
HERFELINGEN – Ook de kerkfabriek klonk op het nieuwe jaar - © Deschuyffeleer
 
Dsc04040
HERFELINGEN – Ook de kerkfabriek klonk op het nieuwe jaar - © Deschuyffeleer
 

Ook de kerkfabriek onder het voorzitterschap van Eddy Wayteck organiseerde ter gelegenheid van het nieuwe jaar een ontvangst in de St-Niklaaskerk. Na de zondagmis werd iedereen er getrakteerd op een tapje. Het bijgaand hapje werd aangeboden door de kersverse Ferm-afdeling, zeg maar de vroegere KVLV in een nieuw jasje. Ook pastoor Kris Meskens zou present hebben getekend ware het niet dat hij ook in Galmaarden ter gelegenheid van de jaarlijkse Pauwelviering diende aanwezig te zijn. De kerkfabriek van Herfelingen die bestuurd wordt door een kerkraad omvat naast pastoor Kris Meskens, van rechtswege door de bisschop aangesteld, en voorzitter Eddy Wayteck ook sinds jaar en dag de leden Eric De Hauwere, Eric Eeckhoudt, André Duran en Marc Bombaert.

In een recent verleden werd ook het beheer van een parochie grondig hervormd. Het beheer gebeurt thans op twee niveaus. Op het niveau van de parochie gebeurt dit via de kerkfabriek/kerkraad en op het niveau van de gemeente via het centraal kerkbestuur. Dit laatste is verplicht voor alle gemeenten met vier of meer kerken/parochies (Herfelingen, Kokejane, Herne en Sint-Pieters-Kapelle). In dat bestuur wordt de Herfelingse parochie vertegenwoordigd door André Duran.
Erediensten mogelijk maken
“De kerkfabriek, waarvan de origine terug gaat naar de periode van de Franse revolutie, heeft als taak de erediensten mogelijk te maken”, zegt de voorzitter. “Dat betekent dat zij instaat voor het onderhoud en de eventuele herstellingen van het kerkgebouw, het orgel, de liturgische kledij en het liturgisch vaatwerk. Ook zorgt ze voor de aankoop van hosties, miswijn, kaarsen en eventueel nieuw linnen of vaatwerk. Verder betaalt zij de organist. De kerkfabriek is de financiële poot van de parochie. Het woord 'kerkfabriek' moet eerder verstaan worden in de zin van  'besturen van erediensten', want daar draait om. Daar waar deel uitmaken van een kerkfabriek  destijds een voorrecht was voor de 'notabelen van de gemeente' gaat het nu eerder om gedreven parochianen die daarenboven beschikken over de nodige expertise”.
Goede huisvaders
Haar inkomsten dan weer haalt de kerkfabriek uit de verkoop van kaarsen, uit een deel van de collecte evenals uit de misintenties, uitvaarten en huwelijken. Verder is de Sint-Niklaasparochie ook eigenaar van gronden die verpacht worden en eigendommen die verhuurd worden. “In vergelijk met vele andere parochies behoort de onze beslist niet tot de minst bedeelde. Dat komt allicht omdat de vele voorafgaande kerkfabrieken steeds als ‘goede huisvaders’ hebben gehandeld”, aldus nog Eddy Wayteck. In het rijtje van die voorgaande voorzitters komen de namen van Frans Langhendries, Adolph Bombaert, Robert De Leener en dokter Omer Van Den Noortgate voor. Overigens dient ook gezegd dat in geval van nood het gemeentebestuur de tekorten dient aan te vullen.
Hert centraal kerkbestuur op zijn beurt is in de eerste plaats een overlegorgaan. Enerzijds voor overleg tussen de diverse kerkraden op het grondgebied van de gemeente en anderzijds voor overleg met het gemeentebestuur. Zo heeft het centraal kerkbestuur een coördinerende taak bij het indienen van het meerjarenplan, van het budget, van de budgetwijzigingen en van de jaarrekeningen. Verder verleent het administratieve, technische en juridische ondersteuning bij de werking van de kerkraden en treedt het op bij het overleg met de gemeenteoverheid.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
26 jan 2020
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 28 mrt 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 27 mrt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 23 mrt 2020

archief