HERNE – Steenweg Asse tussen Vier Armen en Kokejane eindelijk aan opfrissing toe

HERNE – Steenweg Asse tussen Vier Armen en Kokejane eindelijk aan opfrissing toe

Assesteenweg_werken_2024
HERNE – Steenweg Asse tussen Vier Armen en Kokejane eindelijk aan opfrissing toe - © Deschuyffeleer
 

Als alles volgens plan verloopt wordt in 2024 het gedeelte van de steenweg Asse (N285) tussen het kruispunt Vier Armen en het gehucht Kokejane heringericht. Met de heraanleg van de fietspaden zal vooral ook toegespitst worden op meer veiligheid voor de fietsers en voor de voetgangers. Het provinciaal agentschap Wegen en Verkeer, dat de gewestweg tussen Edingen en Asse beheert, laat momenteel de nodige voorbereidende studiewerken uitvoeren.

Het was schepen voor mobiliteit Carina Ricour die het bestaan van de plannen bekendmaakte tijdens de jongste gemeenteraad. Aanleiding was het agendapunt om in het gehucht Terlinden op verzoek van de buurtbewoners een zonale snelheidsbeperking van max. 50 km/u in te voeren en tevens de Terlindenstraat het statuut van voorrangsweg op de er uitmondende zijstraten toe te kennen. Raadslid Paul Beyl nam de gelegenheid te baat om de bestuursploeg van burgemeester Kris Poelaert voor te stellen die maatregelen ook over de steenweg Asse heen door te trekken in de as Barakkenbergstraat/Ekkelenbergstraat/Scheibeekstraat. Zo zou de almaar druk gebruikte verkeersas vooral tijdens de ochtend- en avondspits over de Pepingse Bosstraat en de Terlindenstraat tot de Scheibeekstraat toe éénzelfde statuut verkrijgen. Het raadslid was ook vragende partij om ter hoogte van het kruispunt Vier Armen op de gewestweg oversteekvoorzieningen voor fietsers en voetgangers aan te brengen.
 
Meer veiligheid
 
Het gemeentebestuur van Herne had al geruime tijd bij het agentschap aangedrongen om vooral de doortocht in het gehucht Kokejane verkeersveiliger te maken. Zo werd er enige tijd terug al snelheidstrajectcontrole ingevoerd in de dorpskom. En om de geluidsoverlast van het zwaar vervoer voor de buurtbewoners in te dijken werd er ook al een gedeelte van het wegdek geasfalteerd. De openstelling van de verbindingsweg tussen de autosnelweg La Hennuyère (E429/A8) en de gewestweg N285 in Edingen via de rotonde Hernepoort (Hubo) op het grondgebied van Edingen bracht immers een uitgesproken zwaardere belasting van de steenweg Asse, vooral van zwaar vervoer, teweeg.
 
Door zijn rechte lijn nodigt de rijbaan van de steenweg Asse uit tot snel rijden. De snelheid is er wel zoals op de andere gewone gewestwegen beperkt tot 70 km/u doch dat blijkt de meeste bestuurders niet te deren. Mede door die snelheid en door de toegenomen verkeersdruk was de steenweg de jongste jaren jammer genoeg al het toneel van verschillenden zware verkeersongevallen met dodelijke en zwaargewonde slachtoffers tot gevolg. Daarenboven zijn de vrij smalle en aftandse fietspaden ook niet gescheiden van de eigenlijke rijbaan. Ten slotte baart ook de geluidsoverlast van het verkeer door het telkenmale overschrijden van de onoordeelkundig aangebrachte voegen tussen de betonplaten flink wat kopzorgen bij de aangelanden. Zeker op het einde van de nacht vanaf 4 uur veroorzaakt het op gang komen van het zwaar vervoer heel wat slapeloosheid bij hen.
 
Gescheiden fietspaden
 
Bij de herinrichting zouden nu een groot gedeelte van de parkeerstroken opgeofferd worden om het voertuigenverkeer fysisch te scheiden van de fietspaden die een breedte van 1,50 m zouden meekrijgen. Of de steenweg terug zou worden heraangelegd in beton of in asfalt is nog niet uitgemaakt doch wegens de hardheid van beton lijkt die oplossing toch wel de voorkeur te genieten.
 
Rotonde
 
Een bijzondere aandacht zal allicht ook dienen te gaan naar het kruispunt Vier Armen. Gelegen juist achter de kop van een helling komende uit de richting Herfelingen en mede door de vrij grote snelheden die op de steenweg aangehouden worden is het voor de bestuurders die de steenweg willen oprijden of oversteken vanuit de Terlindenstraat of de Barakkenbergstraat geen sinecure om dit steeds in alle veiligheid te kunnen doen. De buurtbewoners pleiten dan ook voor het aanleggen van een rotonde op het kruispunt. Die zou alleszins ook al een vertragend effect op de snelheid op de steenweg kunnen teweegbrengen. Die snelheid blijft immers een heikel punt. Er gaan dan ook veel stemmen op om alleszins al vanaf het kruispunt een trajectcontrole te voorzien tot in Kokejane. Een dergelijke maatregel zou, steeds volgens de buurtbewoners, een algemeen beter effect hebben dan de huidige trajectcontrole in Kokejane zelf die er door het noodzakelijk afremmen voor de rotonde enigszins aan zijn doel voorbijgaat. 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
28 feb 2020
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 28 mei 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 19 mei 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 17 mei 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 16 mei 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 16 mei 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 14 mei 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 13 mei 2020

archief