HERNE – Eerste paddenoverzetactie in Herfelingen verloopt vlot

HERNE – Eerste paddenoverzetactie in Herfelingen verloopt vlot

Paddenoversteek_hondsberg___1_
HERNE – Eerste paddenoverzetactie in Herfelingen verloopt vlot - © Deschuyffeleer
 
Paddenoversteek_hondsberg___2_
HERNE – Eerste paddenoverzetactie in Herfelingen verloopt vlot - © Deschuyffeleer
 
Paddenoversteek_hondsberg___3_
HERNE – Eerste paddenoverzetactie in Herfelingen verloopt vlot - © Deschuyffeleer
 
Paddenoversteek_hondsberg___5_
HERNE – Eerste paddenoverzetactie in Herfelingen verloopt vlot - © Deschuyffeleer
 
Paddenoversteek_hondsberg___6_
HERNE – Eerste paddenoverzetactie in Herfelingen verloopt vlot - © Deschuyffeleer
 
Paddenoversteek_hondsberg___4_
HERNE – Eerste paddenoverzetactie in Herfelingen verloopt vlot - © Deschuyffeleer
 
Paddenoversteek_hondsberg___7_
HERNE – Eerste paddenoverzetactie in Herfelingen verloopt vlot - © Deschuyffeleer
 
Paddenoversteek_hondsberg___8_
HERNE – Eerste paddenoverzetactie in Herfelingen verloopt vlot - © Deschuyffeleer
 

Dit jaar wordt er voor de eerste keer een actie paddenoverzet georganiseerd in de Hondsbergstraat ter hoogte van het Hof ter Haegen, in het dorp beter bekend als de boerderij van André Lefebvre. De initiatiefnemer is Theo De Meyer, lid van de natuurvereniging vzw De Mark en van Natuurpunt. Hij heeft tevens de organisatie en de coördinatie op zich genomen om de actie in goede banen te leiden.

Aanleiding was het vaststellen dat padden er veelvuldig werden doodgereden. Op sommige dagen liep het aantal zelfs op tot een 40-tal. Het gemeentebestuur vindt de actie een zinvol initiatief en verleent voluit zijn medewerking door het plaatsen van verkeersborden om weggebruikers op de actie attent te maken.
Een goede barometer
“De natuur is een goede barometer voor wat een zachte winter teweegbrengt. Bij milde avondtemperaturen en vocht in de lucht zijn de dieren niet meer te houden”, legt Theo De Meyer uit. “Normaal begint de paddentrek begin maart. Die kan een kleine maand duren afhankelijk van de weersomstandigheden. Dit jaar is de paddentrek evenwel opnieuw vroeg op gang gekomen. De gewone pad bezet een grote variatie aan biotopen zoals weilanden, akkers, verruigde terreinen, duinen evenals bos- en heidegebieden.. Ook sterk antropogene sites zoals volkstuinen, spoorwegbermen, kleiputten, zandgroeven, steenbakkerijen, veldwegels, oude forten, parken, tuinen en zelfs industriegebieden gebruikt ze als foerageergebied”.
De mannetjes liften
“Het is inderdaad zo dat de mannetjes eerst beginnen te trekken en dat is omdat zij een vrouwtje proberen te bemachtigen om er dan op te kruipen en zo mee te liften. Dat is niet omdat ze te lui zijn om zelf te stappen maar om te voorkomen dat een ander mannetje dat vrouwtje zal kapen. Voor de voortplanting moeten de paddenmannetjes dus vroeger opstaan dan de paddenvrouwtjes. Ook zijn de mannetjes de treuzelaars op de weg omdat een straat in hun ogen een mooie grote open vlakte is waarop zij de vrouwtjes van ver kunnen zien aankomen. Dus stoppen zij gewoon midden op de weg om rond te kijken en worden dan zo aangereden. Vrouwtjes daarentegen zullen altijd verder kruipen naar de vijver en niet op de weg stoppen”, weet de coördinator nog verder mee te geven.
Volgens de Hyalawerkgroep van Natuurpunt kiest de pad als voortplantingsplaats poelen, sloten, grachten, vijvers en kleiputten. Ze heeft wel een zekere voorkeur voor vrij diepe (0.5 tot 1 m) en grote waterplassen en vooral plaatsen met een verticale vegetatie waaraan ze haar eisnoeren kan bevestigen. De legsels zijn zeer gemakkelijk te onderscheiden van die van de bruine kikker. Padden leggen hun eieren af in snoeren, kikkers in klompen. De eisnoeren zijn soms 3 tot 4 m lang en bevatten 3000 tot 8000 eitjes die 1.5 tot 2 mm groot zijn. De eitjes zijn in 3 tot 4 rijen geordend.
Bevredigende eerste resultaten
“Het was op 15 februari dat de paddenbarrières werden geplaatst en dezelfde avond nog werden overigens net op tijd de eerste 43 padden overgezet. Samen met enkele vrijwilligers hebben we ondertussen met succes verschillende controles uitgevoerd. Tijdens de eerste warme periode werden er 383 padden overgezet. Door een koudere periode nadien was er minder trek. Inmiddels zijn de temperaturen terug aan het schommelen en mede door de regen staat de teller nu op 608 padden. De trek kan nog een tiental dagen duren. De actie loopt nog tot en met het volgend weekend”, geeft Theo De Meyer graag met enige trots de eerste resultaten mee.
Natuur en landbouw kunnen best wel samen
“Er werden buurtbewoners aangesproken en verschillende mensen hebben spontaan hun medewerking aangeboden. Het doet eveneens deugd dat ook de plaatselijke landbouwers meewerken aan de controles. Dat is beslist een mooie aanzet en toont aan dat natuur en landbouw best wel kunnen samenwerken. Ook heel wat passanten zijn nieuwsgierig en stoppen om hun waardering en hun sympathie uit te drukken voor de inzet voor deze kwetsbare diertjes. Aangenaam en leuk dus dat er heel wat mensen zijn die dit mee ondersteunen en zich ook begaan tonen met de natuur”, besluit alvast een enthousiaste Theo.
Rijk paddengebied
André Lefebvre van het Hof ter Haegen: “Padden zijn er hier altijd geweest. Maar dit jaar zijn er wel heel veel. Dit komt misschien wel omdat we op een deel van de landerijen hier rondom grasklaver telen. Die teelt kwam er op vraag van de familie Vandenberghen die grasklaver en luzerne gebruikt als voeder voor hun runderen waarvan het vlees via hun hoeveslagerij Ter Druimeren aan de man of vrouw gebracht wordt”.
Vrijwilligers
Theo De Meyer hoopt In de toekomst een lijst van vrijwilligers te kunnen opstellen om dan in een beurtrolsysteem te kunnen werken. Mensen die bereid zijn in de toekomst hun medewerking te verlenen kunnen zich alvast aanmelden via theodemeyer@telenet.be . Wie een controle mee wil uitvoeren is het ten zeerste aangeraden zich goed zichtbaar te maken met onder meer fluohesje en zich uit te rusten met zaklamp, stoffen handschoenen en goed schoeisel, laarzen of bottines. Veiligheid primeert immers bij de acties.
De actie langsheen de Hondsbergstraat wordt overigens ook geregistreerd in het paddenportaal van de Hylawerkgroep van Natuurpunt (https://www.hylawerkgroep.be ). Meer informatie over de actie paddenoverzet is ook nog terug te vinden op www.paddenoverzet.be. Voor nadere informatie over de werking van vzw De Mark zie deze website  .
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
11 mrt 2020
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 30 mrt 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 28 mrt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 27 mrt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 23 mrt 2020

archief